Przeskocz do treści

Stowarzyszenie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie dzieciakom

krakowniezaleznymkInformacja własna

Z inicjatywy p. Fryderyka Radwana-Biedy ze Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, Zarząd  SPLK przeznaczył "świąteczny dar pieniężny" na wyjazd rehabilitacyjny kilkuletniego Olafa, podopiecznego Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Jana Brzechwy w Krakowie.

splkdzieciakomObok skan dyplomu z otrzymania którego SPLK jest niezwykle dumne 😉

Przypomnijmy, że Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie powstało 4 września 2012 roku i działa w ramach ogólnopolskiego Ruchu Lecha Kaczyńskiego.  Krakowskie SPLK ma już na koncie wiele różnorodnych inicjatyw i przedsięwzięć. Były to m.in. Akademia Samorządności - cykl szkoleń dla przyszłych kandydatów na radnych dzielnic i Miasta, spotkania z politykami i dziennikarzami, projekcje filmów i koncerty, trzykrotnie już przyznana Ikona Świętego Jerzego czy Festiwal "Warto być Polakiem".

Część z nich dokumentujemy także na stronach Krakowa Niezależnego:
https://www.krakowniezalezny.pl/tag/stowarzyszenie-im-prezydenta-lecha-kaczynskiego-w-krakowie