Przeskocz do treści

miroslawborutaMirosław Boruta

Zdjęcia w tekście: p. Alicja Rostocka

7 grudnia w sali konferencyjnej Karmelitańskiego Instytutu Duchowości przy ul. Rakowickiej 18a w Krakowie odbył się Pierwszy Regionalny Zjazd Ruchu Narodowego. Obrady zjazdu, rozpoczęte modlitwą Narodowych Sił Zbrojnych i odśpiewaniem całego (co warto podkreślić) Hymnu Narodowego, składały się z kilku części: w pierwszej powitano organizacje współtworzące Ruch Narodowy: Centrum im. Władysława Grabskiego, Klub Kwartalnika mysl.pl, Kobiety dla Narodu, Młodzież Wszechpolską. Okręg Małopolski, Narodowe Gorlice, Narodowy Tarnów, Obóz Narodowo-Radykalny. Brygadę Małopolską, Obóz Narodowo-Radykalny. Podhale, Stowarzyszenie Fides et Ratio, Unię Polityki Realnej oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, powitani także Gości, reprezentujących Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki oraz Studentów dla Rzeczypospolitej.

20131207rn1Następnie wystąpili zaproszeni Goście: kapitan Konstanty Kopf z Narodowych Sił Zbrojnych (na fotografii), profesor Stanisław Borkacki oraz p. Władysław Gędłek, wszyscy związani ze Stronnictwem Narodowym, działającym w niepodległej, II Rzeczpospolitej Polskiej.

Po przemówieniach programowych poświęconych problemom transportu i komunikacji w naszym województwie (p. Szymon Kasiński), zatrważającemu poziomowi edukacji średniej i wyższej (p. Dawid Gołąb) oraz degeneracji obyczajowej w sztuce, a szczególnie w teatrze (p. Agnieszka Komusińska) głos zabrał delegat Rady Decyzyjnej, p. Robert Winnicki. Jego wystąpienie zawierające, co zrozumiałe, wątki programowe, dotyczyło ewentualnego startu Ruchu Narodowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju przyszłego roku oraz „Deklaracji 50%”, zobowiązania wybranych europosłów Ruchu Narodowego do przekazywania połowy swoich dochodów na potrzeby bieżącej polityki Ruchu Narodowego oraz działalności społecznej, w tym szczególnie na rzecz kombatantów i Polaków zamieszkałych za granicami Polski.

20131207rn2W części drugiej - pierwotnie zaplanowanej jako "zamknięta", od czego organizatorzy jednak odstąpili - miało miejsce głosowanie nad startem w wyborach do euro parlamentu, wygrali je, choć nieznacznie, zwolennicy tego startu.  Natomiast „Deklarację 50%” poparli wszyscy głosujący. Nikt nie chciał zostać "apanażystą"...

W ostatniej części Zjazdu miały miejsce prezentacje lokalnych organizacji tworzących Ruch Narodowy w naszym regionie. Na zakończenie odśpiewano Hymn Młodych. Przebieg obrad, atmosferę na sali oraz frekwencję mogą Państwo zobaczyć także dzięki fotoreportażowi przygotowanemu przez p. Alicję Rostocką, dziękujemy:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/7Grudnia2013

agnieszkakomusinskaAgnieszka Komusińska

Obecne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa nie chroni w sposób wystarczający zieleni na Placu Biskupim.

Być może istnieją już plany, by postawić tam budynek i garaże.

plac biskupiTaka inwestycja z pewnością nie przyniesie naszemu miastu korzyści. Na placu jest mnóstwo zieleni, której po prostu szkoda wycinać (fot. wikimapia.org). Jest tam już zresztą parking.

Koordynatorem akcji protestacyjnej jest p. Anna Środoń (tel. 501-068-056).

Zapraszamy do wsparcia mieszkańców.

agnieszkakomusinskaAgnieszka Komusińska

Koło krakowskiej Młodzieży Wszechpolskiej, a właściwie to dziewczyny z Koła, nie zgadzają się z postawą feministek i w związku z tym postanowiły promować postawę kobiety (w domyśle – Damy) która potrafi zadbać o dom, nie zgadza się z zabijaniem nienarodzonych dzieci i przede wszystkim szanuje własną osobę poprzez nieużywanie wulgaryzmów, stosowny ubiór etc.
Powstał już fan page na facebook’u, który promuje taką postawę. Ma już ponad 600 „lajków”, ale to cały czas mało…

Link do facebook’a poniżej:
http://www.facebook.com/#!/pages/W-Imieniu-Dam/329378960511717?fref=ts

Od Redakcji: Proszę Państwa, naprawdę warto tam zajrzeć i polubić. I jeszcze jedno: Mamy już ponad 600 „lajków” a może… Mamy już ponad 600 „lubczyków”  😉

agnieszkakomusinskaAgnieszka Komusińska

74 rocznica śmierci Romana Dmowskiego

6 stycznia 2013 roku o godzinie 10:30 w kościele pod wezwanie Świętego Krzyża w Krakowie odprawiona została Msza Święta za spokój duszy śp. Romana Dmowskiego oraz w intencji pomyślnego szerzenia idei jakiej hołdował ten wielki polityk przedwojennej Polski. Była ona celebrowana w rycie trydenckim.

romandmowskiZ okazji przypadającej 2 stycznia 74 rocznicy śmierci tego zasłużonego dla Polski przywódcy polskich narodowców warto przypomnieć o jego udziale w odrodzeniu państwa po latach niewoli. Dewizą, zarówno jego jak i całego środowiska politycznego skupionego wokół niego, stało się pozytywistyczne hasło „pracy u podstaw”, tak ważne dla kształtującego się, młodego państwa. W okresie zaborów, pytaniem nękającym szerokie masy społeczeństwa było „jak odzyskać Polskę?”, gdy została ona odzyskana, ukształtowało się nowe „jak tą Polskę utrzymać?”. Odpowiedź dał nam ten wielki myśliciel, ideolog: „Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.” Śmiało można nazwać go architektem niepodległej Polski.

Wśród jego wielu osiągnięć Romana Dmowskiego (fot. Wikipedia) wyróżnia się przede wszystkim przekonanie europejskich dyplomatów iż istnienie państwa polskiego jest kwestią kluczową w nowym, powojennym podziale terytorialnym Europy i zatwierdzenie w traktacie wersalskim granic Polski zgodnych z polskim interesem narodowym. 28 VI 1919 wraz z Ignacym Paderewskim podpisał w imieniu Polski traktat wersalski.

We współczesnej Polsce brakuje takich polityków i myślicieli, lecz przede niewiele jest wciąż ludzi, którzy chcieliby ideałom reprezentowanym przez Dmowskiego hołdować. Dlatego Msze za architekta niepodległej Polski odbędą się w wielu miastach Polski. Obecność na nich jest dla każdego patrioty wręcz obowiązkowa, ponieważ modląc się za osobę Romana Dmowskiego i powodzenie jego idei, modlimy się o Wielką Polskę.

Link do wydarzenia na facebooku: http://www.facebook.com/messages/conversation-id.343667605743217#!/events/112550915583286/?fref=ts

agnieszkakomusinskaAgnieszka Komusińska

1 czerwca działacze koła krakowskiego Młodzieży Wszechpolskiej, przy wsparciu Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego Podhale oraz Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowali marsz w obronie polskiej edukacji. Było to, obok strajków głodowych Solidarności, jedno z ważniejszych wydarzeń w ramach ogólnopolskiego sprzeciwu dla wchodzącej od września reformy.

20120601agDemonstracja rozpoczęła się przed pomnikiem księdza Piotra Skargi przy ul. Grodzkiej. Na wstępie głos zabrał koordynator akcji – Paweł Głogowski, mówiąc o idei strajku oraz o zmianach, jakie nadejść mają wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Następnie przemawiał przewodniczący klubu Gazety Polskiej, dr Mirosław Boruta, przedstawiając zagrożenia płynące z uchwalonej przez rząd reformy w odwołaniu do historii i w oparciu o wybitną myśl wielkiego kaznodziei. Spod pomnika księdza Piotra Skargi przeszliśmy ulicą Grodzką do Rynku, pod pomnik Adama Mickiewicza. W trakcie marszu rozdawaliśmy ulotki i naklejki – „I love HISTORIA„, nie zabrakło dobitnych haseł, jak: „Donald matole, nie rządzisz już w polskiej szkole!”; „Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela – edukację nam odbiera!”, punktujących poczynania rządu i premiera. U stóp Wieszcza odbyła się krótka pikieta, na której na przemian głos zabierali koordynator strajku, p. Krzysztof Bzdyl ze Związku Konfederatów i przewodniczący Klubu GP. Manifestacja zgromadziła około sześćdziesięciu osób i spotkała się z żywym zainteresowaniem przechodniów, a kilkanaście osób spontanicznie dołączyło do protestujących.

I jeszcze zdjęcia, które można zobaczyć na stronie: https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/1Czerwca2012