Przeskocz do treści

Anna Dąbrowska*

Czy można spokojnie czytać apel drukowany w gazecie, która od samego początku indoktrynuje, manipuluje i oszukuje w imię niszczenia autorytetów, podcinania chrześcijańskich korzeni, opluwa największe nasze wartości. Czy można bez obrzydzenia przyjmować pouczenia od ludzi, którzy za swoją trybunę obrali łamy dziennika promującego aborcję, eutanazję, homozwiązki, atakującego katolików i Kościół katolicki?

Ci, którzy niemal każdego dnia cynicznie wspierają wszelkie antypolskie i antyklerykalne inicjatywy, przerażeni swoją nieskutecznością, słusznie zdiagnozowali, że polska młodzież wciąż wierna jest Panu Bogu, Ewangelii i Kościołowi. To zdeterminowało ich do działania i od miesięcy montują kontrofensywę. Uderzyli boleśnie, bo w żarliwego kapłana, który jest autorytetem młodzieży wzrastającej w duchu umiłowania Pana Boga i ojczyzny. A tego środowisko Gazety Wyborczej znieść nie może. Nie na darmo promuje na swoich stronach pogubionych kapłanów, którzy zrzucili sutanny, lub wypowiadają posłuszeństwo swym Biskupom. Nie można się więc spodziewać, że środowisko to zaakceptuje księdza, który mówi otwarcie o budowaniu wielkiej, katolickiej Polski opartej na Ewangelii.

Do przewidzenia było, że świętowanie przez Polaków 1050 rocznicy Chrztu Polski zostanie w jakiś sposób zakłócone. Nie wystarczą już ostentacyjne demonstracje feministek w świątyniach, zakłócające Msze Święte. Uderzające w naszą świętą wiarę spektakle teatralne czy wystawy pseudo-sztuki. Potrzebne było jeszcze coś. I oto nadarzyła się okazja do obudzenia demonów. Młodego kapłana właśnie teraz postanowiono pogrążyć do końca. Niestety, wykorzystano do tego autorytet Kościoła. Nienawykli do manipulacji i ufni Hierarchowie, w duchu roku Miłosierdzia Bożego, zbyt może pochopnie wzięli na siebie winy, które bezpodstawnie przypisano młodemu Kapłanowi.

20160424adksdNa to tylko czekali wrogowie i podchwyciwszy wyciągniętą dłoń poczęli ją kąsać i szarpać. Wyrazy ubolewania, ba przeprosiny nawet, to dla nich mało. Trzeba wykluczyć z Kościoła, trzeba wykląć, nałożyć ekskomunikę, potępić. Najlepiej wszystkich, których środowisko Gazety Wyborczej zwalcza od ćwierćwiecza (fot. pixabay.com). I to będzie jednak mało, wszak jedynym zadośćuczynieniem za to, że wciąż wierni jesteśmy Panu Bogu, swej tradycji i historii może być jedynie oficjalne rozwiązanie państwa i włączenie nas do wspólnej Europy z akceptacją jej wszystkich chorych norm i praw.

Co do treści samego listu, cóż troska zaiste faryzejską się zdaje, właśnie z powodu pośrednictwa w jej wyrażaniu. Do jednego tylko fragmentu odnieść się muszę. Do zdania, które napominaniem Ojców Paulinów się wydaje i jest skandaliczną próbą ingerowania w suwerenne decyzje stróżów Jasnogórskiego Klasztoru. Od wieków jest Jasna Góra miejscem dla Polaków świętym. Nazwana Konfesjonałem narodu, miejsce, gdzie bije Jego serce. Dlatego niezależnie od tego, kto się pod tymi słowami napomnienia i troski podpisuje, nie ma do tego prawa. Nikt, nigdy nie narzucał Ojcom Paulinom co im czynić i z pewnością nie uda się to teraz.

Smutne, że jest w Polsce grupa uzurpująca sobie prawo do reprezentowania polskich katolików, która bezrefleksyjnie dołączyła do akcji dzielenia narodu. Podzielono nas politycznie, więc czas odciąć Polaków od Kościoła. Próżne nadzieje, 1050 lat wierności to chyba wystarczający dowód na to, że się nie uda. Wiara w Boga, ufność w opiekę Matki Bożej Królowej Polski, to dla nas wystarczająca tarcza przeciw autentycznym, nie wykreowanym wrogom ojczyzny.

* Autorka jest prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Tekst i ilustracja za: http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/3696-ad-vocem-przestraszonym-katolikom-spod-znaku-gw

kstadeuszisakowiczzaleski2Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski*

Nie po raz pierwszy na łamach "Gazety Wyborczej" ukazały się pomówienia pod adresem Polaków wywodzących się z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej i broniących prawdy o ludobójstwie tak dodanym. Tym razem ogromne kontrowersje wywołał artykuł Mirosława Czecha, b. posła Unii Demokratycznej vel Unii Wolności, działacza Związku Ukraińców w Polsce (organizacji hojnie dotowanej z pieniędzy polskiego podatnika). Poniżej zamieszczam apel organizacji kresowych.

Pan Adam Michnik
Redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

dotyczy: dotyczy znieważenia i oszczerczego pomówienia środowisk kresowych przez Pana Mirosława Czecha na łamach „Gazety Wyborczej”

Szanowny Panie Redaktorze,

popierający nacjonalistów ukraińskich propagandysta Mirosław Czech (zapewne zupełnym przypadkiem kojarzony z byłą partią rządzącą) w swoim artykule pt. „Polityka zagraniczna bez sojuszników” (Gazeta Wyborcza, 29.01.2016, s. 10) w sposób haniebny i podły zarzucił środowiskom kresowym agenturalną działalność na rzecz Rosji. Język, jakim posłużył się ten  propagandysta, to niemal kopia „marcowych” wystąpień towarzysza Władysława Gomułki z 1968 r. Zabrakło tylko wezwania „aktywu” podzielającego poglądy serwowane na łamach „GW”, by w sposób siłowy i na ulicy pokazać Kresowiakom, gdzie jest ich miejsce.

Należy przypomnieć Mirosławowi Czechowi, że ludność zamieszkująca tereny Kresów Wschodnich padła ofiarą ludobójczych i przestępczych działań zarówno sowieckich, jak i ukraińskich zbrodniarzy. Zarzucanie osobom, które na Syberii czy w Kazachstanie straciły swoich bliskich z powodu kryminalnej polityki prowadzonej przez Stalina, iż są rosyjską V kolumną, jest rzeczą podłą i niegodną przyzwoitego człowieka.

Kresowiacy są grupą najbardziej prześladowaną przez wszystkie grupy rządzących od 1945 r. do współczesności. W czasach PRL zabraniano nam nawet wymieniać nazwy naszych rodzinnych miejscowości, w 1989 r. można już było oficjalnie mówić o Zbrodni Katyńskiej, powstały piękne cmentarze w miejscach spoczynku polskich ofiar sowieckiego NKWD. Jedynym tematem tabu, ściśle cenzurowanym i zakłamywanym przez propagandystów popierających nacjonalistów ukraińskich (takich jak M.Czech) i tegoż typu polityków jest ludobójstwo ponad 200 tysięcy Polaków (głównie starców, kobiet i dzieci) dokonane przez ukraińskich nacjonalistów ze zbrodniczej OUN-UPA i formacji współpracujących (np. Dywizja SS-Galizien, Legion Wołyński Petro Diaczenki pacyfikujący Powstanie Warszawskie i inne).

kresowianiepgwPropagandysta M. Czech w swoim tekście napisał m.in.: „...Na wschodzie jedyny niezagrożony odcinek granicy to sąsiedztwo z Ukrainą, stąd wysiłki rosyjskiej V kolumny, tzw. środowisk kresowych i nacjonalistów, żeby symbolicznie zapłonęła. Z pomocą sporów o przeszłość, świątynie i pomniki...”. Pomijając plugawy język „moczarowskiej” propagandy użyty w tym fragmencie, stygmatyzujący adwersarzy i ludzi posiadających inne zdanie oraz zarzucający  jedną z najcięższych zbrodni czyli zdradę własnego kraju, należy przypomnieć źródło protestów Kresowian (Transparent na XXI Światowej Pielgrzymce Kresowian na Jasną Górę - 6 lipca 2015 r., fot. Autora). Do chwili obecnej na terenie współczesnej Ukrainy spoczywają zagrzebane w dołach i jamach, bez znaku krzyża dziesiątki tysięcy polskich obywateli. My Kresowianie mamy prawo upominać się o godny pochówek dla naszych krewnych bestialsko zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, podobnie jak rodziny ofiar Katynia czy Powstania Warszawskiego. To nie jest żaden spór o przeszłość, lecz nasza teraźniejszość- brak mogił dla Polaków na Ukrainie powinien być wyrzutem sumienia dla wszystkich Polaków, nie tylko dla Kresowian.

Szczególne oburzenie budzi fakt jawnej gloryfikacji na Ukrainie, lecz także w Polsce przez pewne środowiska (np. Związek Ukraińców w Polsce czy probanderowscy propagandyści na łamach wielu gazet) gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych winnych ludobójstwa ludności polskiej np. Stepan Bandera, Roman Szuchewycz, Petro Diaczenko i wielu innych. Środowiska kresowe pragną pojednania polsko-ukraińskiego, lecz budowanego na fundamencie prawdy a nie „kłamstwa wołyńskiego” i gloryfikacji morderców naszych krewnych. Czy autor artykułu w „GW” byłby w stanie wyobrazić sobie pojednanie niemiecko-żydowskie, gdyby na każdym placu w Niemczech były pomniki kanclerza Adolfa Hitlera? Propagandyści probanderowscy zmuszają środowiska kresowe do uznania za normalne, że na terenie niby zaprzyjaźnionego państwa stawia się setki pomników ludobójców narodu polskiego, w tym bezpośrednich zabójców naszych krewnych. Gdy protestujemy przeciwko gloryfikacji takich osób, ukraińscy propagandyści zarzucają nam agenturalną działalność na rzecz Rosji- i to w stylu żywcem skopiowanym od Mieczysława Moczara.

Kroplą, która przelała czarę goryczy Kresowian, było odznaczenie KKOOP przez byłego Prezydenta Bronisława Komorowskiego „kłamcy wołyńskiego” Piotra Tymy przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce. Człowiek publicznie negujący fakt ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach został wyróżniony jednym z najwyższych odznaczeń. Zwróciliśmy się do Prezydenta Andrzeja Dudy o cofnięcie tej decyzji i odebranie orderu, obecnie wniosek jest rozpatrywany przez Kapitułę OOP.

W ostatnim czasie nasiliły się działania zmierzające do stygmatyzacji środowiska kresowego w stylu poniżej godności przyzwoitego człowieka. Jeden z pracowników naukowych UW publicznie zarzucił wybitnemu kapłanowi i patriocie ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu działalność agenturalną na rzecz Moskwy, inny „naukowiec” doradca MSZ wyzywał środowiska kresowe od głupców. Odczytujemy to jako zorganizowaną akcję i próbę zniesławiania Kresowian.

Zgodnie z prawem prasowym domagamy się publikacji tej polemiki na łamach „Gazety Wyborczej”. Domagamy się przeprosin ze strony  redakcji „GW” za oszczercze pomówienia sformułowane językiem „marcowym” towarzysza „Wiesława”-szczególnie w waszej gazecie takiego stylu polemiki z adwersarzami nie powinno się tolerować.

Środowiska kresowe domagają się godnego pochówku swoich krewnych i zakazu gloryfikacji ich morderców-czy to tak wiele?!

Fundamentem pojednania polsko-ukraińskiego powinna być historia Sprawiedliwych Ukraińców  czyli godnych i szlachetnych przedstawicieli tej nacji, którzy z narażeniem życia ratowali ofiary banderowskiego ludobójstwa i ponieśli śmierć z rąk UPA. Tym wspaniałym ludziom wystawiliśmy w ubiegłym roku tablicę pamiątkową w Żarach, niestety zaproszeni dziennikarze z „Gazety Wyborczej” nie pojawili się. Dlaczego wasi redaktorzy nie są zainteresowani wspaniałą historią Sprawiedliwych Ukraińców, natomiast wielokrotnie opisywaliście historię Polaków ratujących Żydów? Czy to nie jest forma dyskryminacji Ukraińców?

Łączymy wyrazy najwyższego szacunku

Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach, prezes Józef Tarniowy / Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowai Kresów Płd-Wsch.  w Żarach, prezes dr n.med. Krzysztof Kopociński / Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie, prezes Witold Listowski / Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Żarach, prezes Danuta Freder-Kaczmarczyk / dr Andrzej Zapałowski, Przemyśl / Ewa Siemaszko, Warszawa / Związek Polskich Żołnierzy Samoobrony Kresów Południowo-Wschodnich, Izydor Budzyna,  Prezes  Oddziału Wojewódzkiego w Żarach / Klub nr 1 Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kożuchowie, prezes Zygmunt Muszyński

* Autor to duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, publicysta, opozycjonista.

(Od Redakcji): Dziękujemy księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu za zgodę na publikację tekstu także i u nas.