Przeskocz do treści

krakowniezaleznymkInformacja własna

Szanowni Państwo,

ukazała się drukiem książka "Gender – ideologia państwowa Rzeczypospolitej", autorstwa Grzegorza Strzemeckiego z Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin z Warszawy (OIR, podobnie jak Kraków Niezależny, jest uczestnikiem Koalicji Obywatelskiej Dla Rodziny).

Zapraszamy na stronę www gdzie książkę można nabyć http://ideologiagender.pl a poniżej zamieszczamy spis treści:

genderideologiaWprowadzenie ... 7
Część I Teksty opublikowane ... 15
Gender – ideologia państwowa Rzeczypospolitej ... 17
Wypróbujcie to na szczurach. Genderyzm jako niebezpieczny ideologiczny eksperyment na ludziach ... 25
Część 1. Teoria. Ideologiczne szkolenia urzędników państwowych ... 25
Płeć jako mit społeczny ... 26
Czary-mary jesteś dziewczynką! ... 27
Budowanie państwa ideologicznego ... 28
Część 2. Genderyzm w praktyce. Eksperyment dr. Money’a na ludziach ... 30
Klęska eksperymentu i narodziny ideologii ... 31
Tragiczny finał eksperymentu – zwycięski pochód ideologii ... 33
„Niewinny” gender ... 35
Genderyzm kontratakuje ... 35
Szkolenia o „równości” ... 37
Negacja biologicznego zakorzenienia płci ... 38
Negacja heteroseksualnej normy ... 41
Genderyzm jako narzędzie rewolucji ... 42
Genderyzm jako państwowa ideologia w rządowych szkoleniach ... 45
Część 1. „Gender mainstreaming” jako program nowego totalitaryzmu wyłożony w dokumentach rządu RP i UE. ... 45
Część 2. Genderyzm jak neo-marksizm-leninizm ... 52
Część 3. „Teoria queer” to ważny nurt genderyzmu – mówi ekspert. Jak to się ma do zapewnień rzecznika ds. równości? ... 58
Nadchodzi queer mainstreaming ... 65
Naciągane badania pompują „dyskryminację” ... 66
Homoterror wobec „heteryków” ... 66
Specprzywileje w imię równości ... 67
Queer mainstreaming ... 68
Dzieci mają prawo do prawdziwej, czyli heteroseksualnej rodziny ... 71
Queer mainstreaming niesie nas wartko ku homoadopcji Parlament Europejski uchwalił rezolucję Lunacek ... 73
Rewolucyjny potencjał genderyzmu-queeryzmu ... 85
Co naprawdę głosi genderystowska rewolucja ... 91
Ogólne cele queeryzmu ... 92
Strategia edukacyjna ... 93
Strategia „rodzinna” ... 94
Po gejach i lesbijkach czas na queer ... 96
Rząd otwiera drogę kazirodztwu. ... 101
Minister Fuszara o kazirodztwie. Retoryczne pytania czy głębokie przekonania? ... 107

Część II Konwencja CAHVIO („przemocowa”) jako narzędzie strategii gender-queer ... 111
Konwencja CAHVIO („przemocowa”) jako narzędzie strategii gender-queer ... 113
Teoria Queer ... 113
Judith Butler ... 113
Teoria queer w opisie Judith Butler i polskich teoretyków gender-queer ... 114
Strategia destabilizacji płci jako polityczny program teorii/ideologii gender queer ... 118
Lewica podejmuje strategię gender-queer ... 125
Realizowanie strategii destabilizacji płci w Polsce ... 127
Nienaukowy, zabobonny i agresywny charakter teorii/ideologii gender-queer ... 129
Zamiar zniszczenia instytucji małżeństwa ... 131
Absurd homoseksualnych niby-małżeństw ... 132
Oszustwo „polityki równościowej” i zamiar zniszczenia płci ... 135
Ratyfikacja Konwencji CAHVIO jako sposób umocowania ideologii gender-queer w polskim systemie prawnym. ... 141
Stereotypowość jako zbrodnia ... 141
Dlaczego stereotypowość jest zbrodnią ... 145
Małgorzata Fuszara – pełnomocnik ds. przeprowadzenia rewolucji gender-queer ... 146
Propozycje niestereotypowych modeli małżeństwa i rodziny z poparciem rządu RP ... 148
Jeszcze więcej bogactwa i różnorodności ... 153
Czy „Standardy edukacji seksualnej WHO” staną się obowiązującą normą? ... 157
GREVIO Absurdy parytetów i genderów ... 162
Queer-seksualiści kontrolują heteryków ... 163
Rządowe parcie na ratyfikację Konwencji i propagandowe wsparcie tej operacji ... 166
Jak przeciwdziałać przemocy i komu to lepiej wychodzi. ... 168
Marsz przez instytucje, uśpione społeczeństwa ... 174
Bez przemocy ... 177
Czy istnieje ideologia gender? ... 178
„Krótki kurs historii WKP(b)” w wydaniu gender-queer ... 180
Program polityczny wg Judith Butler ... 181
Projekt polityczny Jacka Kochanowskiego ... 187
Realizacja celów polityki queer ... 196
Ideologia gender ... 198
Po co gender? ... 200
Gender znaczy kłamstwo ... 202
Czy wierzyć ideologom? ... 206
Mamy przyjazne zamiary ... 206
Obronimy was przed przemocą ... 207
Poszukiwanie nowego ładu ... 211
„Niewidzialne” zagrożenie ... 212
Siła bezsilnych – sprzeciw i działanie czy bierność? Jak przeciwstawić się ratyfikacji Konwencji ... 214
Posłowie ... 221
Dodatek 1 Dokumenty ze szkolenia Macieja Dudy ... 227
Dodatek 2 Przestępczy, antydemokratyczny i totalitarny charakter Konwencji CAHVIO (Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej) ... 243
Stygmat stereotypowości jako pretekst do dyskryminacji i prześladowania ... 244
Realizowanie strategii destabilizacji płci i seksualności jako podstawowy cel Konwencji CAHVIO ... 247
Rewolucyjno-lewicowy i totalitarny charakter Konwencji ... 251
Dodatek 3 Stanowisko Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w sprawie Konwencji CAHVIO (Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej) ... 253
Dlaczego nie należy ratyfikować Konwencji RE o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet ... 253
Najczęściej zadawane pytania przez zwolenników Konwencji ... 255
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris ... 259
Dodatek 4 Wystąpienie autora na posiedzeniu komisji sejmowych ... 261

(Od Redakcji): Dziękujemy p. Zbigniewowi Barcińskiemu, koordynatorowi programowemu Koalicji Obywatelskiej Dla Rodziny za przesłanie publikowanych tutaj materiałów 😉

Warszawa, 3 lutego 2015 r.

Szanowna Pani Ewa Kopacz Premier Rzeczypospolitej Polskiej

oirlogoKonwencja CAHVIO (o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej) błędnie i zwodniczo wskazuje przyczyny przemocy wobec kobiet. Wbrew swojej nazwie i wielokrotnym deklaracjom jej zwolenników, nie służy ona przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.

Jej rzeczywiste cele to:

- dyskryminacja i prześladowanie wybranej grupy osób o postawach nastygmatyzowanych jako stereotypowe, co stanowi naruszenie art. 32 Konstytucji RP;

- promowanie „niestereotypowych ról płciowych” oraz destabilizacja płci i seksualności, prowadzące do zaburzeń osobowości i zdrowia psychicznego, co jest czynem zagrożonym karą na mocy art. 156 §1.2) Kodeksu Karnego;

- deprawacja, w szczególności dzieci i młodzieży, przez narzucanie rozwiązłej i powszechnie nieakceptowanej obyczajowości mniejszości seksualnych, co stanowi rażące łamanie konstytucyjnych praw rodziców określonych w art. 48 oraz art. 53.3 Konstytucji RP;

- podważenie instytucji małżeństwa, w formie określonej w Konstytucji, w celu przygotowania ram prawnych do jego późniejszej likwidacji.

dlarodzinyko2Ratyfikacja Konwencji CAHVIO, której rzeczywiste cele są ukrywane przed społeczeństwem, postawi obywateli – bez ich wiedzy i zgody – przed faktami dokonanymi, zmieniającymi konstytucyjne fundamenty państwa. Jeśli tak się stanie, będzie to rażące uderzenie w zasady państwa demokratycznego i w obowiązującą Konstytucję. Będzie to także rażące pogwałcenie praw obywatelskich.

Ratyfikacja Konwencji CAHVIO przy dowolności interpretacyjnej niektórych zasadniczych pojęć (wykorzenienie, stereotypowy model roli kobiet i mężczyzn, niestereotypowe role przypisane płciom) otwiera drogę do tego, aby w majestacie prawa podejmowano działania przestępcze i w swej istocie totalitarne.

Jeszcze raz podkreślamy: ratyfikacja Konwencji CAHVIO stanowiłaby uderzenie w zasady państwa demokratycznego i w Konstytucję, złamanie praw obywatelskich oraz otwarcie drogi do działań przestępczych i w swej istocie totalitarnych. Dlatego też wzywamy do odstąpienia od ratyfikacji Konwencji CAHVIO i zdjęcie jej z porządku obrad Sejmu.

W imieniu Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin oraz Rady Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY

dlarodzinyko2Do ogólnopolskiej Koalicji Obywatelskiej Dla Rodziny należy obecnie ponad 40 organizacji i inicjatyw podejmujących różnorodne działania na rzecz rodziny.

Apel do Posłanek i Posłów / 8 IX 2014 / fragmenty

Koalicja Obywatelska „DLA RODZINY” wzywa posłów do głosowania przeciw ratyfikacji „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Konwencja, która rzekomo ma chronić przed przemocą, w rzeczywistości forsuje inżynierię społeczną niosące rewolucyjne i destrukcyjne zmiany w najważniejszych i najbliższych człowiekowi instytucjach społecznych: rodzicielstwie, rodzinie i małżeństwie. Zapowiada ona wykorzenienie norm, zwyczajów i tradycji określonych jako stereotypowe i poddanie obywateli państwowej propagandzie i indoktrynacji promującej zmiany wzorców społecznych i kulturowych. Indoktrynacja ta ma być wprowadzona do oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji oraz w instytucjach edukacyjnych o charakterze nieformalnym, a także w obiektach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz w mediach.

dlarodzinykoSzanowni Państwo,

prosimy o wsparcie zdrowego rozsądku w naszej wspólnej sprawie. Wystarczy chociaż jeden telefon (lepiej) czy mail do konkretnego posła ze swojego regionu, dla dobra naszych rodzin, po prostu. I ewentualny sms do 2-3 znajomych, żeby także pilnie przeczytali wiadomość i zadzwonili do „ich” posła. „Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” ładnie się nazywa, ale ma ukryte cele i zapewne nie wszyscy posłowie zdają sobie z tego sprawę. Potrzeba kontaktu z posłem jeszcze dziś we wtorek, bo głosowanie już na posiedzeniu sejmu jutro-pojutrze (środa-czwartek).

Z uszanowaniem,
Jacek Gazda, Dla Rodziny - Koalicja Obywatelska http://dlarodziny.net

krakowniezaleznymkInformacja własna

Koalicja dla Rodziny rozpoczęła kampanię społeczną przed wyborami do Parlamentu Europejskiego: Rodzina – TAK! Gender – NIE!

dlarodzinykoW ramach tej kampanii dwa razy w tygodniu osoby zainteresowane - a trudno się podstawami naszej kultury nie interesować 😉 otrzymają maile z komunikatami.

dlarodzinyko2Zawierać one będą propozycje podjęcia pewnych konkretnych działań oraz informacje o potrzebie głosowania na kandydatów wiarygodnie deklarujących stanowisko, że to rodzina winna być główną zasadą polityki w UE (family mainstreaming), a zarazem przestrogę, aby jak najmniej osób głosowało na kandydatów popierających ideologię gender (gender mainstreaming).

Za: http://www.dlarodziny.net/projekt04/projekt.php

dlarodzinykoPowstała formalnie organizowana od czerwca 2013 r. koalicja inicjatyw, ruchów i stowarzyszeń, które bronią rodziny. Koalicja Obywatelska DLA RODZINY w większości skupia organizacje nowe, lub podejmujące temat rodziny z nową siłą. Cel strategiczny to „doprowadzić to tego, aby tak w Polsce, jak i w Unii Europejskiej zasadą wiodącą polityki była rodzina, a nie gender; innymi słowy chodzi nam o to, aby 'family mainstreaming' zastąpiło 'gender mainstreaming' - czytamy na oficjalnej stronie koalicji.

dlarodzinyko2Za cele długofalowe inicjatorzy obrali: doprowadzenie do tego, aby rodzina była silniejsza; aby wpływ na bieg spraw publicznych mieli w znaczącej przewadze politycy działający na rzecz rodziny, a zwolennicy gender ten wpływ utracili; i wreszcie, aby instytucje publiczne działały na rzecz rodziny. Koalicja Obywatelska chce, aby temat rodziny i wrogiej rodzinie ideologii gender, stał się ważnym tematem debaty publicznej podczas kolejnych kampanii wyborczych: do Parlamentu Europejskiego (maj 2014), do samorządów (jesień 2014), Prezydenta RP (wiosna 2015), do Sejmu RP (jesień 2015).

Wciąż poszerzająca się lista koalicjantów dostępna na oficjalnej stronie inicjatywy: www.dlarodziny.net. Organizatorzy zachęcają do przyłączenia.

Za: http://ksd.media.pl/aktualnosci/1970-powstala-koalicja-obywatelska-dla-rodziny