Przeskocz do treści

Rafał Chyliński

Szanowni Państwo,

problem polega na tym, że list od p. Krzysztofa Markiela po dłuższym oczekiwaniu otrzymałem dopiero 7 kwietnia a więc dokładnie w dniu publikacji mojego listu na portalu. Nie byłem więc w stanie wykreślić z listy instytucji które jak wspominam w tekście nie zareagowały na mój list, dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego p. K. Markiela, który jeden był łaskaw mi bardzo miło odpowiedzieć.

Poniżej dołączyłem jeszcze list p. K. Markiela z datą 7 kwietnia. Wynika z niego, że "Pegaz" ma być poddany konserwacji. Pytam się więc co ma być konserwowane, bo chyba nie odpadający z powierzchni lakier, dziury w sklejce i płótnie, przegniłe drewno stateczników i belek ogonowych czy przerdzewiałe części metalowe podwozia i kabiny. Ten motoszybowiec potrzebuje całościowego odrestaurowania a potem konserwacji.

* * *

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do mojej ostatniej korespondencji, dotyczącej Pana prośby będącej przejawem troski o stan techniczny motoszybowca „Pegaz”, oraz w związku z licznymi i niestety wymagających czasu konsultacjach ze strony Muzeum Lotnictwa Polskiego z zespołem konserwatorskim, pragnę Pana poinformować, że Pan Dyrektor Krzysztof Radwan zapewnił nas, iż w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżąca konserwacja muzealiów” zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie przy motoszybowcu HWL "Pegaz". W najbliższym czasie motoszybowiec zostanie zdjęty z ekspozycji i przeniesiony do Działu Konserwacji Muzealiów. Zabiegi konserwatorskie potrwają około 2 miesięcy.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, iż wszelkie decyzje dotyczące działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, w tym te związane z konserwacją oraz ruchem eksponatów muzealnych, leżą w gestii Dyrektora Muzeum, który zgodnie z prawem jest w pełni odpowiedzialny za zarządzanie i gospodarowanie mieniem instytucji.

Jeszcze raz pragnę podziękować za Pana postawę oraz wyraz troski o ten, bez wątpienia wyjątkowy eksponat. Ochrona dziedzictwa, opieka nad zabytkami oraz dbałość o powierzone eksponaty, w tym o motoszybowiec HWL „Pegaz”, wynika nie tylko z obowiązku narzuconego prawem, ale również jest naszą – organizatora i Muzeum stałą troską i dobrze pojętym interesem.

Łączę wyrazy szacunku,
Krzysztof Markiel, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM