Przeskocz do treści

Publikujemy obszerne fragmenty listu do Redakcji Krakowa Niezależnego oraz linkę do relacji filmowej ze spotkania:

Wczoraj otrzymaliśmy bardzo niepokojące dokumenty – projekt uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego „w sprawie zawarcia trójstronnego porozumienia w przedmiocie rewitalizacji nieruchomości Województwa Małopolskiego położonych w Krakowie-Kobierzynie” oraz Porozumienie jako załącznik do tej uchwały. Dokumenty te zostały przekazane Radzie Pracowników przez p.o. dyrektora Szpitala.

Jesteśmy zaniepokojeni i zbulwersowani działaniami Zarządu Województwa, szczególny niepokój budzi pośpiech i forma załatwiania tej sprawy. O ile nam wiadomo radni nie są o tym poinformowani, nawet radni z Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku. Proponowana uchwała jest skrajnie niekorzystna dla Szpitala i w żaden sposób nie zabezpiecza jego praw i przyszłości.

Nie rozumiemy, dlaczego tak ważne decyzje próbuje się podejmować bez żadnych konsultacji i przede wszystkim w okresie przeprowadzania konkursu na dyrektora Szpitala. Mamy  poważne obawy co do intencji Zarządu Województwa w sprawie dalszych losów Szpitala.

I jeszcze relacja filmowa p. Marka Czapli:


http://www.youtube.com/watch?v=7vV1QzkYzi0

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

Trwający już drugi miesiąc strajk w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie, przybrał formę strajku głodowego. 21 czerwca 2012 r. protestujący personel szpitala zorganizował manifestację, zakończoną pikietą przed Urzędem Marszałkowskim w Krakowie.


http://www.youtube.com/watch?v=tr6V5XgAy4c

mariamachl1Maria Machl

Około 250 osób wzięło udział w pikiecie zorganizowanej 21 czerwca 2012 roku przez pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego przed Urzędem Marszałkowskim przy ul. Basztowej.

120621pikieta1Tak ostra forma protestu wynikła z niemożności rozwiązania zaostrzającego się konfliktu pomiędzy protestującymi a dyrektorką placówki.

Spór narastał już od kilku lat, a jego początkiem była informacja Zarządu Województwa Małopolskiego o uchwale 409/09 z 21 IV 2009 r. w której szpital wytypowano jako lokal do zbycia. Już wówczas wywołało to niepokój i protesty, zarówno pracowników jak i pacjentów, że celem obecnej dyrekcji jest doprowadzenie do likwidacji szpitala poprzez sprzedaż atrakcyjnego terenu.

120621pikieta2Od maja 2012 roku trwa strajk okupacyjny i głodowy (na czas mediacji zawieszony), ale wznowiony od 18 czerwca.

Z licznymi flagami, hasłami, przy donośnych dźwiękach gwizdków, syren i kołatek, z kukłą symbolizującą dyrektorkę, protestujący przeszli z miejsca zbiórki na pl. Jana Matejki pod Urząd Marszałkowski.

Przemawiająca w imieniu strajkujących i głodujących pani Ewa Jędrys, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Szpitala im. Babińskiego, postulowała odwołanie dyrektorki, p. Marzeny Grochowskiej. Wskazywała na niewłaściwe zarządzanie placówką – czego dowodem są niszczejące zabytkowe budynki, pogarszające się warunki leczenia dla pacjentów, fatalne relacje z personelem. Kolejnym postulatem było żądanie podwyżki płac, zwłaszcza dla najniżej zarabiających. Około 200 osób zarabia 1300 zł brutto!

120621pikieta3Do protestujących wyszedł Wicemarszałek Województwa p. Wojciech Kozak i zaprosił do rozmowy ich przedstawicieli. Negocjacje doprowadziły do ustalenia, że 26 czerwca Zarząd Województwa podejmie jakąś (sic!) decyzję.

Głos zabrał również Przewodniczący Zarządu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” p. Wojciech Grzeszek, a swoją obecnością wsparli protestujących: ks. dr Jan Klimek, górnicy z kopalni w Libiążu, członkowie „Solidarności”, Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki i Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989.

(Od Redakcji): Więcej informacji (filmy!) na temat strajku znajdą Państwo tutaj: https://www.krakowniezalezny.pl/interwencje/strajk-w-krakowskim-szpitalu

Materiały filmowe autorstwa p. Stefana Budziaszka:

Część I:


http://www.youtube.com/watch?v=Y8OGrrj38DA

Część II:


http://www.youtube.com/watch?v=Sjf0-saq990

Część III:


http://www.youtube.com/watch?v=3vfzv3R2lo4

Część IV:


http://www.youtube.com/watch?v=lxtcyPiFJRE