Przeskocz do treści

kstadeuszisakowiczzaleski2Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

W poniedziałek 18 maja br. na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu licznie zebrani przyjaciele i współpracownicy pożegnali śp. Tadeusza Kukiza, Kresowianina i Kustosza Pamięci Narodowej, autora licznych publikacji. Po mszy św., którą koncelebrowało kilku księży pod przewodnictwem ks. profesora Józefa Patera, nad trumną przemawił prof. dr hab. Stanisław Nicieja, historyk i rektor Uniwersytetu Opolskiego. Podkreślił on, że chociaż Zmarły nie był historykiem zawodowym, to jednak jego dorobek pisarski i badawczy, poświęcony głównie tradycji i kulturze Kresów Wschodnich, posiada ogromną wartość naukową, a jedna z jego prac spełnia wszystkie wymagania stawiane rozprawie habilitacyjnej. Dorobek ten wypełnia ogromną lukę w badaniach naukowych, powstałą m.in. przez zaniechania ze strony polskich uczelni, które z najróżniejszych powodów (głównie politycznych) nie chcą zajmować się historią dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Dlatego też Tadeusza Kukiza można nazwać prawdziwym profesorem.

sptkpublikacjeW swoim przemówieniu natomiast podkreśliłem wychowanie, który Zmarły otrzymał od swego ojca, polskiego patrioty i funkcjonariusza Policji Państwowej, zamordowanego w 1940 r. we Lwowie przez radzieckie NKWD. W tym samym duchu wychował on z kolei swoje dzieci. Następnie dodałem, że jego syn, Paweł niedawno odniósł wielki sukces. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie jego ojciec, Tadeusz. W czasie wyborów prezydenckich Pawłowi zaufało wielu młodych ludzi i dlatego też rodzina państwa Kukizów poszerzyła się o tysiące "duchowych wnuków" (publikacje śp. Tadeusz Kukiza o Kresach Wschodnich, fot. Fundacja im. Brata Alberta).

Na koniec głos zabrał Paweł Kukiz, który był bardzo mocno związany ze swoim ojcem. Powiedział on: "Tato, dziękuję Ci za wszystko. Dzięki Tobie nauczyłem się kochać Polskę ponad życie. Tato ja nigdy Cię nie zdradzę. I przysięgam, że będzie Polska twoich marzeń". Wszystkie przemówienia pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=YWLPbqoiVnk

(Od Redakcji): Dziękujemy księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu za zgodę na publikację tekstu także i u nas 😉