Przeskocz do treści

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ws. skazania Andrzeja Poczobuta

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia skazanie Andrzeja Poczobuta w pokazowym procesie na osiem lat więzienia. Wyrok ten stanowi kulminację trwających od początku 2021 roku represji władz białoruskich wymierzonych w mniejszość polską na Białorusi.

Dotychczasowe formy represji, prześladowania członków Związku Polaków na Białorusi, likwidacja polskich szkół oraz organizacji kulturalnych, profanacja polskich miejsc pamięci, ograniczanie możliwości korzystania z praw przynależnych polskiej mniejszości na Białorusi, to akty nieakceptowalne stojące w sprzeczności z zobowiązaniami Białorusi wynikającymi z umów międzynarodowych i dwustronnych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej domaga się, aby ci, którzy reprezentowali aparat represji władz białoruskich – sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy oraz osoby biorące udział w prześladowaniach Andrzeja Poczobuta i naszych rodaków na Białorusi, zostali niezwłocznie objęci przez Polskę oraz Unię Europejską sankcjami personalnymi.

Marszałek Sejmu: Elżbieta Witek