Przeskocz do treści

XLVIII sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

malopolskalogoRozstrzygnięcie konkursów: Kapliczki Małopolski 2018 oraz Małopolskie Remizy, a także przyjęcie apelu dotyczącego budowy zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego – to wybrane zagadnienia, którymi zajęli się radni województwa małopolskiego na poniedziałkowej sesji sejmiku. Zapraszamy również do obejrzenia zapisu wideo z obrad sesji.

Docenią sportowców, lekarzy i społeczników

W poniedziałek radni województwa jednogłośnie zdecydowali o tym, kto w tym roku zostanie wyróżniony najważniejszym odznaczeniem małopolskiego samorządu – Medalem Honorowym Za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Medal Honorowy Za Zasługi dla Województwa Małopolskiego to wyróżnienie, które nadajemy osobom, instytucjom bądź organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Województwa Małopolskiego. Doceniamy nie tylko działalność gospodarczą, ale również społeczną, kulturalną czy sportową – podkreślał marszałek Jacek Krupa.

sejmik230418cW dowód wdzięczności za sukcesy sportowe, które promują szeroko również Małopolskę, złoty medal otrzyma Justyna Kowalczyk. Srebrnymi medalami zostaną natomiast odznaczeni: ks. Adam Boniecki, prof. dr hab. Jacek Purchla, Artur Puszko, Jan Kościuszko i Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Z kolei medal w stopniu brązowym zostanie przyznany: dr n. med. Annie Chrapuście, Pawłowi Ciećko, Wacławowi Jankowskiemu, Akiko Miwa, Krzysztofowi Orzechowskiemu, Kazimierzowi Tischnerowi i Towarzystwu Przyjaciół Sztuki w Miechowie. Medale honorowe zostaną wręczone 9 czerwca, podczas Święta Małopolski.

Radni apelują o wsparcie budowy zaplecza technicznego dla pociągów

sejmik230418b- Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, która w wyniku decyzji spółki PKP S.A. uniemożliwia spółce Koleje Małopolskie sp. z o. o. realizacje kluczowego projektu, jakim jest budowa zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego – czytamy w apelu, który w czasie kwietniowej sesji przyjął małopolski sejmik.

Jak dodał prezentujący apel marszałek Jacek Krupa, Małopolska systematycznie kupuje nowoczesne pociągi, które muszą być serwisowane i sprzątane poza granicami województwa – m.in. w Dębicy i Katowicach. Idealną lokalizacją dla nowej bazy dla składów kolejowych m.in. KMŁ mogłyby być tereny przy ul. Składowej w Krakowie, którymi dysponuje PKP S.A.

Sejmik Województwa Małopolskiego zwraca się więc o wsparcie działań Województwa, których efektem będzie uzyskanie przez spółkę Koleje Małopolskie wieloletniej umowy dzierżawy z zapewnionym prawem pierwokupu lub możliwość przekazania przedmiotowego terenu samorządowi województwa, co pozwoli na obsługę serwisową taboru kolejowego obsługującego połączenia na terenie województwa małopolskiego, w tym taboru użytkowanego przez innych operatorów, jak Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP Intercity S.A. – zakończył marszałek Jacek Krupa.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na Sądecczyźnie?

Dzięki tzw. konstytucji dla biznesu, mali i średni przedsiębiorcy zyskali swojego rzecznika. To zupełnie nowa instytucja, dlatego radni województwa postanowili podjąć apel, w którym zachęcają centralne władze do ulokowania siedziby nowego rzecznika właśnie w Małopolsce.

sejmik230418aApelujemy o ustanowienie Nowego Sącza siedzibą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jesteśmy pewni, że taka decyzja przyczyni się do umocnienia prestiżu wszystkich średnich miast w Polsce, będzie też stanowić wyraz docenienia gospodarności Nowego Sącza i całego regionu, z którego pochodzi wiele renomowanych przedsiębiorstw o marce uznanej na całym świecie. Przede wszystkim będzie to jednak ważny symbol dbałości o zrównoważony rozwój państwa – czytamy w uchwale sejmiku.

Wsparcie dla kapliczek i strażaków OSP

sejmik230418dW trakcie poniedziałkowej sesji radni wyrazili również zgodę na przekazanie pomocy finansowej dla gmin na remonty w 83 strażnicach w całym regionie. Na realizację programu Małopolskie Remizy 2018 samorząd województwa przeznaczył w tym roku niemal 3 mln zł. To nie wszystko – sejmik jednogłośnie przyjął również uchwałę o kontynuacji popularnego programu Małopolskie Kapliczki. W tym roku uda się dzięki temu wyremontować aż 75 kapliczek.

Tekst i ilustracje za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/xlviii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-1