Przeskocz do treści

Akcje Społeczne: Poprzyj protest w obronie polskiej szkoły i Przywracamy lekcje historii do szkół

Poprzyj protest w obronie polskiej szkoły

Tekst deklaracji: 19 marca 2012 rozpoczęliśmy protest głodowy w obronie polskiej szkoły. Po 12 dniach zawiesiliśmy głodówkę w krakowskich Dębnikach. Nasz protest przejęli nasi przyjaciele w Warszawie.

okenlogoW obecnej chwili organizujemy Obywatelską Komisję Edukacji Narodowej. W jej skład wejdą intelektualiści, pracownicy naukowi, przedstawiciele środowisk nauczycielskich, pedagodzy i przedstawiciele rodziców. Nasza inicjatywa  ma na celu przygotowanie dobrej podstawy programowej, a docelowo wyprowadzenie szkolnictwa i edukacji spod kurateli polityków.
Zwracamy się do wszystkich którzy wsparli nas, zaangażowali się w różne działania, dla których przyszłość polskiego szkolnictwa jest ważna o udział w obywatelskiej akcji zbierania podpisów popierających nasz protest z żądaniem naprawy programów nauczania. Prosimy o organizowanie się w swoich  środowiskach. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształcenie naszych dzieci i wnuków. Jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami. Zebrane listy należy przekazywać do struktur lokalnych Solidarności. W końcu maja przekażemy je do ministerstwa Edukacji. Akcja ta będzie kolejnym, ważnym etapem na drodze do zwycięstwa.

(Od Redakcji): na temat inicjatywy o nazwie Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej piszemy tutaj: https://www.krakowniezalezny.pl/warto-wiedziec/kongres-organizacyjny-obywatelskiej-komisji-edukacji-narodowej

Przywracamy lekcje historii do szkół

Fragmenty deklaracji:  Minister edukacji z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych – wyrzuca z liceów obowiązkowe lekcje historii. Od 1 września 2012 roku polska młodzież, która po I roku nauczania nie zdecyduje się na maturę z historii – czyli ok. 88 proc. uczniów – kończy nauczanie historii. Zamiast tego proponuje się dziwaczne połączenie lekcji WOS-u, przysposobienia obronnego oraz historii o nazwie „historia i społeczeństwo”. Kiedy szczegółowo przyjrzymy się modułom tego przedmiotu okaże się, że młodzi Polacy zamiast wiedzy o Powstaniu Warszawskim będą się uczyć modułu: „kobieta i mężczyzna, rodzina”, albo zamiast wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych” mogą natrafić na moduł „swojskość i obcość”, bądź też zamiast wiedzy o wielkim zwycięstwie rodaków w wojnie polsko-bolszewickiej natrafią na moduł „język, komunikacja i media”. Krakowski Klub Gazety Polskiej zadeklarował poparcie dla Akcji. Listę – formularz można pobrać ze strony: http://www.przywracamyhistorie.pl

Wobec powyższego przedstawiamy Państwu obywatelski projekt Ustawy przywracającej lekcje historii w polskich liceach. Musimy, bez względu na dzielące nas różnice, zintegrować się wokół ważnej sprawy, będącej polską racją stanu! Pokażmy, że jest nas tysiące i nie damy wyjałowić polskości z naszej młodzieży. Zbierajmy podpisy pod tą Ustawą, gdzie się tylko da!

przywracamylekcje

Krakowscy uczeni w Radzie Naukowej Akcji: prof. dr hab. Piotr Franaszek (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); prof. dr hab. Andrzej Nowak (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); dr hab. Lidia Korczak (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); dr hab. Henryk M. Słoczyński (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); dr Mirosław Boruta (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); dr Aleksander Głogowski (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ); dr Tomasz Pudłocki (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); dr Krystyna Samsonowska (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Krakowski Klub Gazety Polskiej zadeklarował poparcie także i dla tej Akcji.

Z deklaracji Organizatorów: Na zebranie wymaganych 100 000 podpisów mamy czas 3 miesięcy od daty rejestracji Komitetu, dlatego też apelujemy do wszystkich o mobilizację i zaangażowanie w obywatelski projekt przywracający lekcje historii. Jeśli dziś nie podejmiemy tego wysiłku, możemy bezpowrotnie stracić całe pokolenie młodych Polaków.

Źródło: http://www.przywracamyhistorie.pl