Przeskocz do treści

Oświadczenie w sprawie podręczników szkolnych do historii

okenlogo15 czerwca, w świetle obowiązującego prawa oświatowego, mija termin podania do publicznej wiadomości przez dyrektorów liceów tytułu podręcznika historii do klasy pierwszej. Podręcznik ten stanie się od 1 września obowiązującym  w  ich szkołach. Przed  blisko czterema tysiącami szkół staje niezwykle trudna decyzja.  Wszystkie, dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN podręczniki, zawierają błędy wymagające wprowadzenia poważnych korekt. Żaden nie spełnia obietnic urzędników MEN, że dzięki „reformie” uczeń będzie się uczył historii najnowszej gruntowniej i w sposób bardziej pogłębiony.

W zaistniałej sytuacji, kierując się wyłącznie dobrem polskiego ucznia, proponujemy, by ze względu na wartości merytoryczne wybrać podręcznik WSiP „Po prostu Historia”, autorstwa Rafała Doleckiego, Krzysztofa Gutowskiego, Jędrzeja Smoleńskiego.

Alternatywnie, jedynie ze względu na formę przekazu podręcznik wydany przez Nową Erę – „Poznać przeszłość. Wiek XX”, autorstwa Stanisława Roszaka i Jarosława Kłaczkowa.
 
Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Wrocław) –  przewodniczący
Prof. dr hab. Jan Żaryn (Warszawa) – wiceprzewodniczący
Dyr. Ryszard Nowak (Kraków) – wiceprzewodniczący

Warszawa, 12 czerwca 2012 roku

Za: http://ehistoria.org.pl/pl