Przeskocz do treści

Audycja radiowa profesora Andrzeja Nowaka

krakowniezaleznymkInformacja własna

O pierwszym tomie monumentalnej serii autorstwa profesora Andrzeja Nowaka pt. „Dzieje Polski”, tomie obejmującym okres od (pra)początków państwa polskiego do 1202 roku (śmierć Mieszka III Starego) opowiada w radiowej audycji sam Autor.

dziejepolskiKreślony przez Niego - na podstawie źródeł i przekazów - obraz społeczeństwa wolnych obywateli, którzy wraz z mądrym, dobrym władcą (takim, którym działa dla dobra wspólnego) wykuwają podstawy dobrobytu i szczęścia - skonfrontowany z momentami społecznego (obywatelskiego) oporu przeciw władcom niegodnym (Sieciech, Bolesław Śmiały) przypomina - w tym drugim przypadku (oporu)... aż do bólu, czasy nam współczesne...

Obraz polskości od czasów Wincentego Kadłubka - patriotyzm, republikanizm, obywatelskość, związek z królem poprzez mądre i egzekwowane prawo dopełniony zostaje przez kolejną, historyczną reminiscencję - zdań z listu napisanego w 1147 roku przez krakowskiego biskupa Mateusza do Świętego Bernarda z Clairvaux: "Naród ów ruski, swą niepoliczalną liczbą gwiazdom podobny nie dochowuje przepisów wiary prawdziwej, Ruś jest jak inny świat, przesiąknięty zgoła heretycka przewrotnością. Chrystusa tylko imieniem wyznaje, czynami zaś całkowicie się wyrzeka...". Naprawdę warto posłuchać 😉

Dziękujemy p. Jolancie Kochniarczyk z Wydawnictwa "Biały Kruk" za linkę...
http://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1184866,Andrzej-Nowak-pisanie-historii-Polski-zaczalem-od-przyjrzenia-sie-ziemi