Przeskocz do treści

Czerwcowe Obrady Sejmiku Polonii w Austrii odbyły się w dwóch terminach

sejmikpolakowwaustriiKonsultacje polonijne w ramach otwartego spotkania z przedstawicielami Polonii z senatorem prof. Janem Żarynem odbyły się 19 czerwca 2016, natomiast spotkanie sprawozdawczo-informacyjne Sejmiku Polonii miało miejsce 25 czerwca 2016 r.

Oficjalnym powodem przyjazdu prof. senatora Jana Żaryna do Wiednia był wykład pt. „Aktualna sytuacja społeczna i polityczna w Polsce”, który odbył się 18.06.2016 o godz. 20.00 w Centrum Pastoralnym „Emaus” na zaproszenie ks. rektora Krzysztofa Kasperka, szefa Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu. Podczas rozmów interwencyjnych w Warszawie w sprawie historycznych tablic Reprezentantka Polonii, p. Agnieszka Heckhausen zaproponowała poszerzenie wizyty Senatora w Wiedniu o uczestnictwo w otwartych Konsultacjach Polonijnych organizowanych w ramach kwartalnych obrad Sejmiku Polonii. Wedle ustaleń, 18 czerwca w godzinach przedpołudniowych, miały odbyć się Konsultacje Polonijne, a wieczorem o godz. 20.00 wykład - w obu przypadkach z udziałem prof. Żaryna.

Niestety, z przyczyn niezależnych od organizatorów Sejmiku Polonii, otwarte spotkanie z Polonią ustalone z prof. Żarynem na 18 czerwca w godzinach przedpołudniowych, musiało zostać przesunięte na 19.06. 2016 (czytaj: PS.).

18 czerwca 2016 r., podczas dwugodzinnego spotkania z przedstawicielami Polonii, senator Żaryn informował w ponad godzinnym wkładzie o zakresie współpracy Senatu z Polonią. Ponieważ Senator tego dnia wracał do kraju, obecnym na zgromadzeniu przedstawicielom wiedeńskiej Polonii zabrakło więc czasu aby w pełni zaprezentować działalność i problemy środowisk, które reprezentują. Niemniej jednak konsultacje te należy uznać za przełomowe, gdyż było to pierwsze tego typu otwarte dla wszystkich spotkanie (w odróżnieniu do poprzednich wizyt polityków zapraszanych na koszt podatnika, jednak izolowanych od działaczy czy chociażby mediów polonijnych przez prezesów Forum Polonii). Ponadto warta odnotowania jest publiczna wypowiedź prezes Forum Polonii p. Kopeć, która po raz pierwszy przyznała, że nie jest „pełnomocnym reprezentantem Polonii” a jedynie reprezentuje organizacje zrzeszone w Forum Polonii.

Podczas zebrania sprawozdawczo-informacyjnego Reprezentantów Polonii wyłonionych w I Sejmiku Polonii 25 czerwca 2016 r. omówiono:
- bulwersującą większość Polonii sprawę utajnionego wywozu historycznych tablic z byłego Domu Polskiego, obecnie Polskiej Akademii Nauk, administrowanej przez prof. Dybasia,
- skrytykowano i potępiono samowolne decyzje dotyczące wywozu własności i dziedzictwa Polonijnego i udzielenie zezwolenia na przekazanie tablic do Polski przez prezesów Forum Polonii i Strzechy,
- postanowiono podjąć kroki niezbędne do zorganizowania powrotu tablic do Domu Polskiego,
- omówiono działania i protesty Sejmiku Polonii oraz innych organizacji polonijnych w sprawie niechlubnego tekstu red. Martina Pollacka, opublikowanego 1 maja 2016 r. w Der Standard "Polen: Das Freund-Feind-Schema",
- dyskutowano główne kierunki dalszej działalności Reprezentantów Polonii,
- ustalono termin kolejnych obrad Sejmiku Polonii na 24 września 2016.

PS.
Kwartalne obrady Sejmiku Polonii nie odbyły się 18 czerwca 2016 roku ponieważ prof. Jerzy Żaryn w ostatniej chwili zmienił pierwotnie ustalony z Reprezentantami Polonii termin. Uzgodniony udział w Sejmiku Polonii prof. Żaryn dopasował do spontanicznych planów ustalonych w porozumieniu z Forum Polonii a Polską Misją Katolicką, spotykając się ze zmobilizowanymi w ostatniej chwili wybrańcami prezes Forum Polonii.

O planowanych spotkaniach prof. Żaryna z Polonią starali się poinformować Reprezentanci Polonii wybrani na I Sejmiku Polonii oraz redakcja I Love Polen, jednak z powodu braku szczegółowego i konkretnego (względnie opóźnionego) potwierdzenia ze strony Misji Katolickiej, niedoprecyzowana informacja podana została dopiero w przeddzień spotkań, czyli późnym wieczorem 17.06 br.

Za: http://www.sejmikpolonii.at/index.php/aktualnosci/14-kwartalne-obrady-sejmiku