Przeskocz do treści

waclawkujbidaWacław Kujbida

Senator prof. Jan Żaryn.

Dwa wystąpienia tego wybitnego historyka i patrioty który ciągle i od nowa potrafi zaskoczyć trafnością swoich analiz i celnością podsumowań obszarów - zdawałoby się - już całkowicie spenetrowanych i przebadanych. Senator Jan Żaryn odczytuje także przesłanie Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego do uczestników V Forum Polonijnego. Na koniec ballada Pawła Piekarczyka:
http://www.tvniezaleznapolonia.org/v-forum-polonijne-relacja-trzecia-senator-prof-andrzej-zaryn

PrintAutor: prof. Jan Żaryn / Tytuł: Polska pamięć. O historii i polityce historycznej / Wydawnictwo: Patria Media, Gdańsk 2017 / Data premiery: 21 kwietnia 2017 r. / ISBN: 978-83-938888-1-8 / Format: 155 x 230 mm / Liczba stron: 366 / Okładka: miękka / Cena detaliczna: 39,90 zł / Patronat medialny: „wSieci”, „wSieci Historii”, wPolityce.pl, „Niedziela”, „Tygodnik Solidarność”, Tysol.pl, Salve TV, blogpress.pl

Wybitny historyk w książce „Polska pamięć. O historii i polityce historycznej” po raz kolejny zabiera nas w podróż po historii Polski – od chrztu Mieszka I, a tym samym całego państwa Polan, przez dyplo¬matyczną i militarną walkę o niepodległość „ojców założycieli” II Rzeczpospolitej po pokolenia Żołnierzy Wyklętych i „Solidar¬ności”. Wzorem swoich ideowych i duchowych mistrzów – m.in. Romana Dmowskiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego – przy¬pomina, że bycie biernym obserwatorem wydarzeń to za mało. Każdy z nas, jak przekonuje prof. Jan Żaryn, ma obowiązki wobec Ojczyzny – i tej niebieskiej, i tej nad Wisłą.

PrintW publikacji przewija się nieustannie przekonanie Autora, że historia jest nauczycielką życia. Każdy naród – także, a może przede wszystkim polski – powinien odrobić lekcję ze swojej przeszłości. Znajomość historii, jak argumentuje prof. Żaryn, pozwala nam uzbroić się w wiedzę i mądrość, dzięki którym le¬piej poradzimy sobie z problemami teraźniejszości i wyzwaniami przyszłości.

Jako zwolennik aktywnej polityki historycznej Au¬tor odwołuje się do działalności śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jako tego polskiego polityka po 1989 roku, który najpełniej zrozumiał wagę świadomości hi¬storycznej i pamięci wspólnej narodu. Profesor Żaryn analizuje politykę historyczną państwa polskiego, głównie w relacjach z są¬siadami – Rosją, Niemcami i Ukrainą. W tym swoistym audycie wskazuje na błędy i zaniechania, ale także postuluje konkretne działania.

Zamówienia, dystrybucja, organizacja spotkań autorskich, kontakt dla mediów: PATRIA MEDIA Adam Chmielecki / adam.chmielecki@patriamedia.pl / tel. 535 PATRIA (535 728 742)

sejmikpolakowwaustriiKonsultacje polonijne w ramach otwartego spotkania z przedstawicielami Polonii z senatorem prof. Janem Żarynem odbyły się 19 czerwca 2016, natomiast spotkanie sprawozdawczo-informacyjne Sejmiku Polonii miało miejsce 25 czerwca 2016 r.

Oficjalnym powodem przyjazdu prof. senatora Jana Żaryna do Wiednia był wykład pt. „Aktualna sytuacja społeczna i polityczna w Polsce”, który odbył się 18.06.2016 o godz. 20.00 w Centrum Pastoralnym „Emaus” na zaproszenie ks. rektora Krzysztofa Kasperka, szefa Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu. Podczas rozmów interwencyjnych w Warszawie w sprawie historycznych tablic Reprezentantka Polonii, p. Agnieszka Heckhausen zaproponowała poszerzenie wizyty Senatora w Wiedniu o uczestnictwo w otwartych Konsultacjach Polonijnych organizowanych w ramach kwartalnych obrad Sejmiku Polonii. Wedle ustaleń, 18 czerwca w godzinach przedpołudniowych, miały odbyć się Konsultacje Polonijne, a wieczorem o godz. 20.00 wykład - w obu przypadkach z udziałem prof. Żaryna.

Niestety, z przyczyn niezależnych od organizatorów Sejmiku Polonii, otwarte spotkanie z Polonią ustalone z prof. Żarynem na 18 czerwca w godzinach przedpołudniowych, musiało zostać przesunięte na 19.06. 2016 (czytaj: PS.).

18 czerwca 2016 r., podczas dwugodzinnego spotkania z przedstawicielami Polonii, senator Żaryn informował w ponad godzinnym wkładzie o zakresie współpracy Senatu z Polonią. Ponieważ Senator tego dnia wracał do kraju, obecnym na zgromadzeniu przedstawicielom wiedeńskiej Polonii zabrakło więc czasu aby w pełni zaprezentować działalność i problemy środowisk, które reprezentują. Niemniej jednak konsultacje te należy uznać za przełomowe, gdyż było to pierwsze tego typu otwarte dla wszystkich spotkanie (w odróżnieniu do poprzednich wizyt polityków zapraszanych na koszt podatnika, jednak izolowanych od działaczy czy chociażby mediów polonijnych przez prezesów Forum Polonii). Ponadto warta odnotowania jest publiczna wypowiedź prezes Forum Polonii p. Kopeć, która po raz pierwszy przyznała, że nie jest „pełnomocnym reprezentantem Polonii” a jedynie reprezentuje organizacje zrzeszone w Forum Polonii.

Podczas zebrania sprawozdawczo-informacyjnego Reprezentantów Polonii wyłonionych w I Sejmiku Polonii 25 czerwca 2016 r. omówiono:
- bulwersującą większość Polonii sprawę utajnionego wywozu historycznych tablic z byłego Domu Polskiego, obecnie Polskiej Akademii Nauk, administrowanej przez prof. Dybasia,
- skrytykowano i potępiono samowolne decyzje dotyczące wywozu własności i dziedzictwa Polonijnego i udzielenie zezwolenia na przekazanie tablic do Polski przez prezesów Forum Polonii i Strzechy,
- postanowiono podjąć kroki niezbędne do zorganizowania powrotu tablic do Domu Polskiego,
- omówiono działania i protesty Sejmiku Polonii oraz innych organizacji polonijnych w sprawie niechlubnego tekstu red. Martina Pollacka, opublikowanego 1 maja 2016 r. w Der Standard "Polen: Das Freund-Feind-Schema",
- dyskutowano główne kierunki dalszej działalności Reprezentantów Polonii,
- ustalono termin kolejnych obrad Sejmiku Polonii na 24 września 2016.

PS.
Kwartalne obrady Sejmiku Polonii nie odbyły się 18 czerwca 2016 roku ponieważ prof. Jerzy Żaryn w ostatniej chwili zmienił pierwotnie ustalony z Reprezentantami Polonii termin. Uzgodniony udział w Sejmiku Polonii prof. Żaryn dopasował do spontanicznych planów ustalonych w porozumieniu z Forum Polonii a Polską Misją Katolicką, spotykając się ze zmobilizowanymi w ostatniej chwili wybrańcami prezes Forum Polonii.

O planowanych spotkaniach prof. Żaryna z Polonią starali się poinformować Reprezentanci Polonii wybrani na I Sejmiku Polonii oraz redakcja I Love Polen, jednak z powodu braku szczegółowego i konkretnego (względnie opóźnionego) potwierdzenia ze strony Misji Katolickiej, niedoprecyzowana informacja podana została dopiero w przeddzień spotkań, czyli późnym wieczorem 17.06 br.

Za: http://www.sejmikpolonii.at/index.php/aktualnosci/14-kwartalne-obrady-sejmiku

(Od Redakcji): dzięki współpracy z wydawnictwem Patria Media i otrzymanej zgodzie publikujemy poniżej materiały poświęcowne najnowszsej książce profesora Jana Żaryna, zapraszamy do lektury:

Albo Polska będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale - to motto najnowszej książki prof. Jana Żaryna pt. "Polska na poważnie", którą można już kupić bezpośrednio od wydawcy w internecie:
http://allegro.pl/prof-jan-zaryn-polska-na-powaznie-i3789306007.html

Seria: „Biblioteka Liderów Opinii”, tom II
Premiera: 21 listopada 2013 r.
Format: A5 (148 x 210 mm)
Liczba stron: 384 + 4 (kolorowa wkładka zdjęciowa)

Adam Chmielecki / Patria Media / www.patriamedia.pl
tel. 0 535 728 742 / adam.chmielecki@patriamedia.pl

polskanapoważnieCzy polityka historyczna jest potrzebna? Co różniło chadeków i narodowców? Dlaczego polscy katolicy ratowali Żydów? Jak działała „czerwona dyplomacja” wokół Stolicy Apostolskiej? Kiedy skończyła się „bezkompromisowa inteligencja”? Czy Polska to pole niczyje? Jak wyglądał sojusz Kościoła z „Solidarnością”? Jakie były drogi polskich prymasów? Dlaczego bohaterowie polskiego podziemia nie złożyli broni w 1945 r.? Na te – i nie tylko – pytania odpowiada prof. Jan Żaryn w najbardziej osobistej ze swoich książek.

Najbardziej osobistej, bo z „Polski na poważnie” dowiemy się także, jak dzisiejszy profesor skłonił całą szkołę do udziału w pielgrzymce Jana Pawła II do Polski lub jak jeździł autostopem po Europie. W rozdziale „Pamiętam więc jestem” Jan Żaryn wspomina przyjaciół i bliskich współpracowników, łącząc „wielką historię” z doświadczeniem osobistym. To książka wyjątkowo aktualna, zawierająca m.in. pośmiertną ocenę polityki Tadeusza Mazowieckiego.

Na kartach „Polski na poważnie” znajdziemy zarówno analizę polityki historycznej, jaką prowadzić powinna Polska jako nowoczesne i silne, ale zakorzenione w swej tradycji państwo, jak i sylwetki niezłomnych, najczęściej zapomnianych patriotów – działaczy społecznych, polityków, kapłanów, „Żołnierzy Wyklętych” – którzy, tak jak Autor książki i jeden z jego ideowych mistrzów Roman Dmowski, „na poważnie” traktują polskie obowiązki.

Układ książki: Część I: Narodowcy i chadecy / Część II: Polacy i Żydzi / Część III: Kościół w PRL / Część IV: Wokół „Solidarności” / Część V: Z ambon na pola bitewne / Część VI: Polityka historyczna / Część VII: Pamiętam, więc jestem.

Profesor Jan Żaryn: Urodzony w 1958 r., profesor historii, wykładowca Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej (w l. 2006–2010 dyrektor pionu edukacyjnego IPN), redaktor naczelny miesięcznika „wSieci Historii”, redaktor programowy serii komentator życia publicznego, jeden z liderów katolickiej opinii publicznej w Polsce.

Badacz dziejów najnowszych, zwłaszcza historii Kościoła katolickiego, obozu narodowego i chrześcijańsko-demokratycznego, emigracji politycznej, aparatu bezpieczeństwa PRL oraz stosunków polsko-żydowskich w XX w. Autor, współautor lub redaktor  kilkunastu książek, m.in. Kościół, naród, człowiek, czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku; Taniec na linie nad przepaścią. Organizacja Polska na wychodźstwie i jej łączność z krajem w latach 1945 – 1955; Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989); Kościół w PRL.

Działacz społeczny – prezes Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, członek-założyciel i koordynator Rady Programowej Ruchu Społecznego im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, członek Rady Programowej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, przewodniczący Komisji Historycznej Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, Komitetu Budowy Pomnika Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie, Rady Programowej Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej oraz Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego.

Mąż Małgorzaty, ojciec trójki dzieci. Miłośnik książek, architektury sakralnej i podróży po Europie. W 2009 r. odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

miroslawborutaMirosław Boruta

19 maja odbył się Kongres Organizacyjny Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej. W auli Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego mieliśmy okazję wysłuchać referatów i głosów w dyskusji, niezwykle krytycznie oceniających pseudorefomy rządu Platformy Obywatelskiej, dążącej do obniżenia poziomu intelektualnego i moralnego polskich dzieci. Wśród zebranych przeważała myśl o przejściu od słów do czynów, stąd też wybrane władze OKEN z prof. Włodzimierzem Suleją na czele, a także zebrani, jednomyślnie przyjęli dokument końcowy (poniżej) i zadeklarowali wspólny wysiłek umysłowy i organizacyjny mający na celu jak najszybszą prawdziwą reformę i rzetelną, merytoryczną modernizację polskiej oświaty.

SPoparcie dla tych wysiłków zadeklarowali przedstawiciele wielu społecznych środowisk z całej Polski. Redakcja „Krakowa Niezależnego” życzy tej wspaniałej, fundamentalnej dla przyszłości Ojczyzny, inicjatywie rychłego osiągnięcia celów. Na fotografii obok Krakowianie: Adam Kalita i Jerzy Lackowski.

I jeszcze słowo w dyskusji, upomniałem się w niej o odpowiednie regulacje prawne i organizacyjne wspomagające edukację polską za granicami Polski, od najprostszych jej form (szkółki sobotnie) po wsparcie dla polskich szkół (choćby na Wileńszczyźnie), nie zapominajmy nigdy o 1/3 Narodu Polskiego.

Fotorelację z tego wydarzenia, autorstwa p. Leszka Jaranowskiego, można zobaczyć tutaj:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/19Maja2012

Uchwała Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej

okenlogo19 maja 2012 roku środowiska protestujących przeciwko wprowadzanej od 23 grudnia 2008 roku reformie programowej zebrały się na ogólnopolskim spotkaniu w Krakowie. Wybrały na nim pierwszy skład Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej.

Pierwszą pobudką naszego działania były zmiany ograniczające nauczanie historii i rozbijające wspólny jej kanon w dwóch ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych. Protesty przeciw tym zmianom, jednoczące przedstawicieli środowisk akademickich, nauczycielskich i rodzicielskich, trwają od stycznia 2009 roku. Ministerstwo zareagowało na nie dopiero z chwilą, kiedy po serii strajków głodowych zainicjowanych w tej sprawie przez byłych opozycjonistów demokratycznych w Krakowie i Warszawie, Prezydent RP, Bronisław Komorowski, zorganizował spotkanie, na które zaprosił zarówno przedstawicieli Ministerstwa Edukacji jak i krytyków ostatniej reformy.

Powtórzony został na tym spotkaniu, zgłaszany przez środowiska akademickie od początku 2009 roku postulat wprowadzenia obowiązkowego charakteru jednego ze wskazanych w podstawie programowej „przedmiotu uzupełniającego” Historia i społeczeństwo (dla klas 2 i 3) modułów: Ojczysty Panteon i ojczyste spory – w podwojonej liczbie godzin. Ta próba ratowania namiastki wspólnej płaszczyzny obywatelskiej wiedzy o historii dla młodych Polaków i Polek w wieku 17–19 lat, została wsparta przez Prezydenta.

To jest nasz postulat MINIMALNY: dotyczy tej grupy młodzieży, która wkracza już w mury szkół średnich 1 września 2012 roku. Potrzebne są zmiany bez porównania głębsze, przywracające ogólnokształcący charakter liceom, przywracające zarazem rangę nie tylko historii, ale także – równie poszkodowanym w nowej podstawie programowej – tak ważnym przedmiotom, jak język polski, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka (zmniejszona o 50%!)…

Będziemy opracowywać koncepcje tych zmian, poszerzając zespół merytoryczny naszej Komisji. Będziemy także mobilizować opinię publiczna do stałej uwagi w sprawie dla przyszłości Polski najważniejszej: wychowania i wykształcenia naszych dzieci.

Jako test intencji Ministerstwa w sprawie podjęcia dialogu z przedstawicielami dużej części społeczeństwa już dostrzegającej problem złego kierunku zmian edukacyjnych podejmowanych w ostatnich latach, możemy potraktować wspomniany przed chwilą postulat MINIMALNY. Niestety, sygnał, jaki daje w tej sprawie odpowiedź Pani Minister Krystyny Szumilas na list skierowany w imieniu krytycznych wobec reformy uczestników debaty prezydenckiej przez red. Piotra Zarembę, budzi nasze głębokie zaniepokojenie. Pani Minister nie chce wciąż zdecydować się na najprostszy, nie pociągający za sobą żadnych zmian w organizacji pracy szkoły, ani też żadnych dodatkowych kosztów postulat uczynienia wspomnianego jednego modułu (Ojczysty Panteon) obowiązkowym. Przemilcza także sprawę podwojenia jego objętości godzinowej. Będziemy w tej sprawie próbowali apelować nadal.

Będziemy na pewno proponować nowe formy protestu i nacisku obywatelskiego przeciw błędnym decyzjom edukacyjnym. Będziemy szukali wsparcia środowisk akademickich, nauczycielskich i rodzicielskich dla budowania programu naprawy polskiej szkoły.

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja – przewodniczący, prof. dr hab. Jan Żaryn – wiceprzewodniczący, dyr. Ryszard Nowak, dr hab. Jakub Basista, mgr Piotr Jaworski, prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, dr Jerzy Lackowski, prof. dr hab. Andrzej Nowak, mgr Maciej Świrski, prof. dr hab. Ryszard Terlecki.