Przeskocz do treści

Nowa książka profesora Jana Żaryna – „Polska na poważnie”

(Od Redakcji): dzięki współpracy z wydawnictwem Patria Media i otrzymanej zgodzie publikujemy poniżej materiały poświęcowne najnowszsej książce profesora Jana Żaryna, zapraszamy do lektury:

Albo Polska będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale - to motto najnowszej książki prof. Jana Żaryna pt. "Polska na poważnie", którą można już kupić bezpośrednio od wydawcy w internecie:
http://allegro.pl/prof-jan-zaryn-polska-na-powaznie-i3789306007.html

Seria: „Biblioteka Liderów Opinii”, tom II
Premiera: 21 listopada 2013 r.
Format: A5 (148 x 210 mm)
Liczba stron: 384 + 4 (kolorowa wkładka zdjęciowa)

Adam Chmielecki / Patria Media / www.patriamedia.pl
tel. 0 535 728 742 / adam.chmielecki@patriamedia.pl

polskanapoważnieCzy polityka historyczna jest potrzebna? Co różniło chadeków i narodowców? Dlaczego polscy katolicy ratowali Żydów? Jak działała „czerwona dyplomacja” wokół Stolicy Apostolskiej? Kiedy skończyła się „bezkompromisowa inteligencja”? Czy Polska to pole niczyje? Jak wyglądał sojusz Kościoła z „Solidarnością”? Jakie były drogi polskich prymasów? Dlaczego bohaterowie polskiego podziemia nie złożyli broni w 1945 r.? Na te – i nie tylko – pytania odpowiada prof. Jan Żaryn w najbardziej osobistej ze swoich książek.

Najbardziej osobistej, bo z „Polski na poważnie” dowiemy się także, jak dzisiejszy profesor skłonił całą szkołę do udziału w pielgrzymce Jana Pawła II do Polski lub jak jeździł autostopem po Europie. W rozdziale „Pamiętam więc jestem” Jan Żaryn wspomina przyjaciół i bliskich współpracowników, łącząc „wielką historię” z doświadczeniem osobistym. To książka wyjątkowo aktualna, zawierająca m.in. pośmiertną ocenę polityki Tadeusza Mazowieckiego.

Na kartach „Polski na poważnie” znajdziemy zarówno analizę polityki historycznej, jaką prowadzić powinna Polska jako nowoczesne i silne, ale zakorzenione w swej tradycji państwo, jak i sylwetki niezłomnych, najczęściej zapomnianych patriotów – działaczy społecznych, polityków, kapłanów, „Żołnierzy Wyklętych” – którzy, tak jak Autor książki i jeden z jego ideowych mistrzów Roman Dmowski, „na poważnie” traktują polskie obowiązki.

Układ książki: Część I: Narodowcy i chadecy / Część II: Polacy i Żydzi / Część III: Kościół w PRL / Część IV: Wokół „Solidarności” / Część V: Z ambon na pola bitewne / Część VI: Polityka historyczna / Część VII: Pamiętam, więc jestem.

Profesor Jan Żaryn: Urodzony w 1958 r., profesor historii, wykładowca Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej (w l. 2006–2010 dyrektor pionu edukacyjnego IPN), redaktor naczelny miesięcznika „wSieci Historii”, redaktor programowy serii komentator życia publicznego, jeden z liderów katolickiej opinii publicznej w Polsce.

Badacz dziejów najnowszych, zwłaszcza historii Kościoła katolickiego, obozu narodowego i chrześcijańsko-demokratycznego, emigracji politycznej, aparatu bezpieczeństwa PRL oraz stosunków polsko-żydowskich w XX w. Autor, współautor lub redaktor  kilkunastu książek, m.in. Kościół, naród, człowiek, czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku; Taniec na linie nad przepaścią. Organizacja Polska na wychodźstwie i jej łączność z krajem w latach 1945 – 1955; Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989); Kościół w PRL.

Działacz społeczny – prezes Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, członek-założyciel i koordynator Rady Programowej Ruchu Społecznego im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, członek Rady Programowej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, przewodniczący Komisji Historycznej Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, Komitetu Budowy Pomnika Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie, Rady Programowej Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej oraz Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego.

Mąż Małgorzaty, ojciec trójki dzieci. Miłośnik książek, architektury sakralnej i podróży po Europie. W 2009 r. odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.