Przeskocz do treści

krakowniezaleznymkInformacja własna

24 lipca wieczorem ksiądz proboszcz Jerzy Serwin i wszystkie wspólnoty parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela (przy ul. Dobrego Pasterza 117, Prądnik Czerwony) zaprosiły Krakowian i Gości Naszego Miasta na wyjątkowe spotkanie z wyjątkowym Człowiekiem - p. Mary Wagner, kanadyjską obrończynią życia.

davJak można przeczytać na stronach www parafii: "W Kanadzie obowiązuje szczególnie restrykcyjne prawo dotyczące osoby ludzkiej. Za człowieka uznaje się osobę dopiero po jej narodzeniu. Dziecko przed narodzeniem nie ma żadnych praw. Mary Wagner protestuje przeciw takiemu prawu pozwalającemu zniszczyć życie ludzkie w dowolnym miesiącu ciąży. Jej protest polega na wchodzeniu do klinik aborcyjnych w Toronto i rozdawaniu w poczekalni biało-czerwonych róż oczekującym kobietom oraz próbom rozmowy z nimi o możliwości adopcji dziecka aby uratować jego życie. Spotyka się to z gwałtowną i wrogą reakcją personelu, próbami wyrzucenia jej z obiektu oraz wzywaniem policji. Mary zostaje wówczas aresztowana (...) W dniu 12 grudnia 2015 r. Mary Wagner została ponownie aresztowana i przebywała w więzieniu do 25 kwietnia 2016 r." (na zdjęciu, obok p. Mary Wagner pp. Kazimiera i Zbigniew Piłatowie, fot. Mirosław Boruta).

I jeszcze linka do 36. zdjęć, ich autorem jest p. Mirosław Boruta:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/6311258678822055569

krakowniezaleznymkInformacja własna

Ilustracje w tekście p. Mirosław Boruta.

20160509jmdjtd19 maja 2016 roku Koło Przyjaciół Radia Maryja w parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela (przy ul. Dobrego Pasterza 117) zaprosiło do uczestnictwa we Mszy Świętej i do wzięcia udziału w spotkaniu zatytułowanym „Co się w życiu opłaca?” pp. prof. prof. Janinę Milewską-Dudę i Jana Tadeusza Dudę, rodziców p. prezydenta Andrzeja Dudy.

„Skoro nasz syn został wybrany prezydentem, to znaczy, że jako rodzice mamy obowiązek o nim mówić. Podobnie o naszej rodzinie. Po to, by ludzie wiedzieli, skąd wywodzi się Andrzej Duda, co jest dla niego istotne, jaki system wartości wyznaje. Polacy mają do tego prawo” (za: Milena Kindziuk, Rodzice Prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk, Kraków 2015).

20160509jmdjtd2Warto żartobliwie dodać, że instytucja „rodziców Pana Prezydenta” jest wyjątkowym zjawiskiem w polityce współczesnych państw świata i… zaczyna żyć własnym życiem. Bo świat należy do aktywnych 😉

Dziękujemy tak wielu parafianom i Gościom za przybycie, księdzu proboszczowi Jerzemu Serwinowi za opiekę duchową, siostrze Hiacyncie Niewiadomskiej CSFN - opiekunce Koła - za śpiew i muzykę, pp. Elżbiecie Ślusarczyk i Beacie Jakubowskiej za wysiłek organizacyjny,  a wydawnictwu: "Biały Kruk" za egzemplarze WPiS-u z wywiadem z pp. Dudami oraz dodatkowo wydawnictwu "Esprit" za możliwość nabycia, wspomnianej wyżej książki p. Mileny Kindziuk, a przy tym uzyskania autografów Naszych Gości.

I jeszcze kilka fotografii przesłanych przez p. Zdzisława Kireszturę 😉
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/6283344257362679249
a także linka do relacji na stronie parafii:
http://www.janchrzciciel.eu/?page_id=11134

20160509jmdjtd3Kolejne spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja, organizacyjne, przed lipcowym wyjazdem na Jasną Górę odbędzie się 13 czerwca (poniedziałek), po Mszy Świętej.

Przy tej okazji informujemy, że Nabożeństwa Majowe z udziałem członków i sympatyków naszego Koła Przyjaciół Radia Maryja są odprawiane we wtorki o 20:15 w Kaplicy Świętych Janów.

parafiaswjchKolejne spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja, w poniedziałek, w dniu 11 kwietnia 2016 roku, rozpoczęła Msza Święta sprawowana przez ks. Ryszarda Gacka. Gościem był znany wszystkim słuchaczom Radia Maryja i widzom Telewizji Trwam prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki z Politechniki Krakowskiej.

20160411kprm1Ponieważ KPRM powstało stosunkowo niedawno, Profesor poruszył temat: „Nasza posługa wobec Radia Maryja”. Informacje oraz osobiste refleksje podane przez niego z pewnością uzupełniły wiedzę zgromadzonych o toruńskich mediach. Na początku spotkania zabrzmiały słowa radiomaryjnej pieśni: „Musimy siać, choć wiatr porywa ziarno… Musimy siać, musimy tworzyć cud”, z gitarowym akompaniamentem s. Hiacynty Niewiadomskiej CSFN. Potem prof. Janusz Kawecki dzielił się swą bogatą wiedzą i przemyśleniami związanymi z Radiem Maryja oraz dziełami przy nim powstałymi. Nie brakło także i innych tematów.

Pierwsza część wystąpienia naszego Gościa poświęcona była początkom Radia Maryja, idei jego powstania, trudnościom z uzyskaniem koncesji, wielu kłopotom założyciela rozgłośni o. Tadeusza Rydzyka i atakami na jego osobę. Podkreślono, iż działalność toruńskiej katolickiej rozgłośni jest posługą ewangelizacyjną, pełną modlitwy, posługą, która formuje słuchacza. Wspomniano również o szykanowaniu Radia Maryja poprzez nakładanie kar pieniężnych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za rzekome przekroczenie przepisów dotyczących koncesji nadawcy społecznego.

20160411kprm2Prof. Kawecki szczegółowo poinformował o ostatnich kłopotach jednego z dzieł wyrosłych przy Radiu Matyja – Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej – związanych z przyznaniem dotacji na realizację powstałych projektów. Wspomniał także o „utrąceniu” geotermii toruńskiej. Najpierw przyznano dotację na realizację tego zadania, ale nowy rząd cofnął ją za rzekome uchybienia we wniosku. Sprawa została skierowana na drogę sądową i obecnie zawarto ugodę. Pojawił się nowy atak na o. Tadeusza Rydzyka, że otrzymuje pieniądze ze Skarbu Państwa. Niestety, pomija się w nim, że zrezygnowano z milionowych odsetek. Kolejne ataki dotyczyły dotacji na realizację konkursowego projektu upamiętnienia Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej (ma to miejsce w świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II). Wspomniane także zostały kłopoty z uzyskaniem miejsca na multipleksie cyfrowym dla Telewizji Trwam, zakończone podwyższeniem opłat koncesyjnych, nawet za okres, kiedy to miejsce było jeszcze zajęte przez TVP. Profesor z naciskiem podkreślił, że wszystkie kary, opłaty były pokrywane ze składek słuchaczy.

20160411kprm3Oczywiście nie mogło zabraknąć refleksji związanych z ostatnimi wydarzeniami politycznymi i społecznymi, a szczególnie z rocznicą katastrofy smoleńskiej. Prof. Janusz Kawecki poinformował, że wielu polskich uczonych, specjalistów z rozmaitych dziedzin nauki, chciało pomóc w wyjaśnianiu przyczyn tej tragedii narodowej, organizowano rozmaite konferencje z konkretnymi propozycjami lecz zostały one odrzucone. W spotkaniu uczestniczył także ks. proboszcz Jerzy Serwin, który podziękował prof. Januszowi Kaweckiemu za przybycie do naszej parafii. Nakreślił także swoje oczekiwania odnośnie działalności poszczególnych grup funkcjonujących we wspólnocie świętojańskiej. Spotkanie zakończył Apel Jasnogórski i kapłańskie błogosławieństwo Księdza Proboszcza.

Tekst i zdjęcia za: http://www.janchrzciciel.eu/?page_id=11034

(Od Redakcji): Dziękujemy także za zdjęcia ze spotkania, nadesłane przez pp. Mirosław Borutę (fot. 1-5) i Zdzisława Kireszturę (fot. 6-15):
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/11Kwietnia2016kprm
kprmlogom

A przy tej okazji informujemy, że Nabożeństwa Majowe z udziałem członków i sympatyków naszego Koła Przyjaciół Radia Maryja będą odprawiane we wtorki o 20:15 w Kaplicy Świętych Janów.

kaplicaswjanow1Informacja i ilustracje za Wikipedią: W 1594 kardynał Jerzy Radziwiłł wyraził zgodę na postawienie w tym miejscu kaplicy. Drewniana kaplica wybudowana w 1604 niebawem spłonęła. Obecna murowana, wzniesiona została w 1642. Fundatorem był przeor krakowskich dominikanów Jan Morski. Konsekrowana została przez biskupa krakowskiego Tomasza Oborskiego, pod wezwaniem śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Do 1910 w ołtarzu głównym znajdował się wizerunek Matki Boskiej Łaskawej do którego w hołdzie, w dzień odpustu św Jana Chrzciciela przybywało z procesją Bractwo Różańcowe z kościoła Dominikanów.

Barokowa kaplica jest budowlą centralną nakrytą kopułą z latarnią. Nad portalem znajduje się tablica erekcyjna z 1642. Wewnątrz kaplicy zachowała się polichromia z XVIII wieku wyobrażająca sceny z życia św. Jana Chrzciciela. Na ścianie znajduje się epitafium Jana Andrzeja Gorizuttiego, chorążego wojsk cesarskich, który zginął w 1657 podczas wyzwalania Krakowa z rąk szwedzkich.

kaplicaswjanow2Kaplica została wybudowana na terenie należącym do klasztoru Dominikanów, dlatego w otoczeniu budowli znajduje się cmentarzyk z XVIII wieku, na którym chowano zakonników dominikańskich zmarłych na panującą wówczas zarazę. Obecnie kaplica znajduje się w parafii św. Jana Chrzciciela, a obok niej usytuowany jest kościół św. Jana Chrzciciela, wybudowany w latach 80. XX wieku.

W trakcie remontu finansowanego przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa rozpoczętego w 2008 znaleziono XVII-wieczne zacheuszki. Okazało się też, że autor polichromii namalował latarnię w stylu mauretańskim.

Zapraszamy jeszcze Państwa do obejrzenia zdjęć z wnętrza Kaplicy. Autorem fotografii jest p. Mirosław Boruta, a na zdjęciach widzimy obecnego proboszcza parafii - księdza mgr. lic. Jerzego Serwina, R. M.:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/9Czerwca2015

sswj1Jak pisze proboszcz parafii, ksiądz Jerzy Serwin: “W tym roku nasza Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie przeżywa rocznicę 30-lecia jej erygowania. W związku z tym jubileuszem pragniemy w dniu odpustu parafialnego w niedzielę 24 czerwca 2012 roku od godz. 15.30 do 22.00 na naszym parkingu parafialnym zainaugurować szczególne wydarzenie, nadając mu nazwę: „I Spotkania Świętojańskie” i w ten sposób rozpocząć tradycję następnych Spotkań, jako nieodłącznego i wyjątkowego wydarzenia towarzyszącego obchodom odpustowym w naszej Parafii. Promując Święto naszej Parafii poszerzamy ofertę kulturalną dla mieszkańców Prądnika Czerwonego i wzbogacamy sposoby integrowania naszej Społeczności”.

Więcej informacji na stronie www parafii (http://www.janchrzciciel.eu), a poniżej program “Spotkań”:

sswj2

krakowniezaleznymkInformacja własna

W tym roku przypada 25. rocznica śmierci Sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego.

SMsza Święta w intencji Jego beatyfikacji odprawiona została 27 lutego 2012 roku o godz. 18:30 w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela (Kraków–Prądnik Czerwony), gdzie proboszczem jest ksiądz Jerzy Serwin – wieloletni moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.

Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Grzegorz Ryś, a koncelebrowało ją ponad dwudziestu kapłanów, wśród nich także ksiądz prałat Franciszek Chowaniec. W uroczystej Eucharystii wzięli udział liczni parafianie oraz moderatorzy, animatorzy, kręgi rodzin Domowego Kościoła i oazowicze. Wszyscy wspólnie modlili się w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego.

Tekst, autorstwa dr. Mirosława Boruty, o jednej z wielu inicjatyw śp. księdza Franciszka Blachnickiego - ChSWN, czyli Chrześcijańskiej Służbie Wyzwolenia Narodów, przeczytać można tutaj: https://www.krakowniezalezny.pl/polska-i-ukraina

S