Przeskocz do treści

krakowniezaleznymkInformacja własna

24 lipca wieczorem ksiądz proboszcz Jerzy Serwin i wszystkie wspólnoty parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela (przy ul. Dobrego Pasterza 117, Prądnik Czerwony) zaprosiły Krakowian i Gości Naszego Miasta na wyjątkowe spotkanie z wyjątkowym Człowiekiem - p. Mary Wagner, kanadyjską obrończynią życia.

davJak można przeczytać na stronach www parafii: "W Kanadzie obowiązuje szczególnie restrykcyjne prawo dotyczące osoby ludzkiej. Za człowieka uznaje się osobę dopiero po jej narodzeniu. Dziecko przed narodzeniem nie ma żadnych praw. Mary Wagner protestuje przeciw takiemu prawu pozwalającemu zniszczyć życie ludzkie w dowolnym miesiącu ciąży. Jej protest polega na wchodzeniu do klinik aborcyjnych w Toronto i rozdawaniu w poczekalni biało-czerwonych róż oczekującym kobietom oraz próbom rozmowy z nimi o możliwości adopcji dziecka aby uratować jego życie. Spotyka się to z gwałtowną i wrogą reakcją personelu, próbami wyrzucenia jej z obiektu oraz wzywaniem policji. Mary zostaje wówczas aresztowana (...) W dniu 12 grudnia 2015 r. Mary Wagner została ponownie aresztowana i przebywała w więzieniu do 25 kwietnia 2016 r." (na zdjęciu, obok p. Mary Wagner pp. Kazimiera i Zbigniew Piłatowie, fot. Mirosław Boruta).

I jeszcze linka do 36. zdjęć, ich autorem jest p. Mirosław Boruta:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/6311258678822055569

krakowniezaleznymkInformacja własna

Ilustracje w tekście p. Mirosław Boruta.

20160509jmdjtd19 maja 2016 roku Koło Przyjaciół Radia Maryja w parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela (przy ul. Dobrego Pasterza 117) zaprosiło do uczestnictwa we Mszy Świętej i do wzięcia udziału w spotkaniu zatytułowanym „Co się w życiu opłaca?” pp. prof. prof. Janinę Milewską-Dudę i Jana Tadeusza Dudę, rodziców p. prezydenta Andrzeja Dudy.

„Skoro nasz syn został wybrany prezydentem, to znaczy, że jako rodzice mamy obowiązek o nim mówić. Podobnie o naszej rodzinie. Po to, by ludzie wiedzieli, skąd wywodzi się Andrzej Duda, co jest dla niego istotne, jaki system wartości wyznaje. Polacy mają do tego prawo” (za: Milena Kindziuk, Rodzice Prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk, Kraków 2015).

20160509jmdjtd2Warto żartobliwie dodać, że instytucja „rodziców Pana Prezydenta” jest wyjątkowym zjawiskiem w polityce współczesnych państw świata i… zaczyna żyć własnym życiem. Bo świat należy do aktywnych 😉

Dziękujemy tak wielu parafianom i Gościom za przybycie, księdzu proboszczowi Jerzemu Serwinowi za opiekę duchową, siostrze Hiacyncie Niewiadomskiej CSFN - opiekunce Koła - za śpiew i muzykę, pp. Elżbiecie Ślusarczyk i Beacie Jakubowskiej za wysiłek organizacyjny,  a wydawnictwu: "Biały Kruk" za egzemplarze WPiS-u z wywiadem z pp. Dudami oraz dodatkowo wydawnictwu "Esprit" za możliwość nabycia, wspomnianej wyżej książki p. Mileny Kindziuk, a przy tym uzyskania autografów Naszych Gości.

I jeszcze kilka fotografii przesłanych przez p. Zdzisława Kireszturę 😉
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/6283344257362679249
a także linka do relacji na stronie parafii:
http://www.janchrzciciel.eu/?page_id=11134

20160509jmdjtd3Kolejne spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja, organizacyjne, przed lipcowym wyjazdem na Jasną Górę odbędzie się 13 czerwca (poniedziałek), po Mszy Świętej.

Przy tej okazji informujemy, że Nabożeństwa Majowe z udziałem członków i sympatyków naszego Koła Przyjaciół Radia Maryja są odprawiane we wtorki o 20:15 w Kaplicy Świętych Janów.

parafiaswjchKolejne spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja, w poniedziałek, w dniu 11 kwietnia 2016 roku, rozpoczęła Msza Święta sprawowana przez ks. Ryszarda Gacka. Gościem był znany wszystkim słuchaczom Radia Maryja i widzom Telewizji Trwam prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki z Politechniki Krakowskiej.

20160411kprm1Ponieważ KPRM powstało stosunkowo niedawno, Profesor poruszył temat: „Nasza posługa wobec Radia Maryja”. Informacje oraz osobiste refleksje podane przez niego z pewnością uzupełniły wiedzę zgromadzonych o toruńskich mediach. Na początku spotkania zabrzmiały słowa radiomaryjnej pieśni: „Musimy siać, choć wiatr porywa ziarno… Musimy siać, musimy tworzyć cud”, z gitarowym akompaniamentem s. Hiacynty Niewiadomskiej CSFN. Potem prof. Janusz Kawecki dzielił się swą bogatą wiedzą i przemyśleniami związanymi z Radiem Maryja oraz dziełami przy nim powstałymi. Nie brakło także i innych tematów.

Pierwsza część wystąpienia naszego Gościa poświęcona była początkom Radia Maryja, idei jego powstania, trudnościom z uzyskaniem koncesji, wielu kłopotom założyciela rozgłośni o. Tadeusza Rydzyka i atakami na jego osobę. Podkreślono, iż działalność toruńskiej katolickiej rozgłośni jest posługą ewangelizacyjną, pełną modlitwy, posługą, która formuje słuchacza. Wspomniano również o szykanowaniu Radia Maryja poprzez nakładanie kar pieniężnych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za rzekome przekroczenie przepisów dotyczących koncesji nadawcy społecznego.

20160411kprm2Prof. Kawecki szczegółowo poinformował o ostatnich kłopotach jednego z dzieł wyrosłych przy Radiu Matyja – Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej – związanych z przyznaniem dotacji na realizację powstałych projektów. Wspomniał także o „utrąceniu” geotermii toruńskiej. Najpierw przyznano dotację na realizację tego zadania, ale nowy rząd cofnął ją za rzekome uchybienia we wniosku. Sprawa została skierowana na drogę sądową i obecnie zawarto ugodę. Pojawił się nowy atak na o. Tadeusza Rydzyka, że otrzymuje pieniądze ze Skarbu Państwa. Niestety, pomija się w nim, że zrezygnowano z milionowych odsetek. Kolejne ataki dotyczyły dotacji na realizację konkursowego projektu upamiętnienia Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej (ma to miejsce w świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II). Wspomniane także zostały kłopoty z uzyskaniem miejsca na multipleksie cyfrowym dla Telewizji Trwam, zakończone podwyższeniem opłat koncesyjnych, nawet za okres, kiedy to miejsce było jeszcze zajęte przez TVP. Profesor z naciskiem podkreślił, że wszystkie kary, opłaty były pokrywane ze składek słuchaczy.

20160411kprm3Oczywiście nie mogło zabraknąć refleksji związanych z ostatnimi wydarzeniami politycznymi i społecznymi, a szczególnie z rocznicą katastrofy smoleńskiej. Prof. Janusz Kawecki poinformował, że wielu polskich uczonych, specjalistów z rozmaitych dziedzin nauki, chciało pomóc w wyjaśnianiu przyczyn tej tragedii narodowej, organizowano rozmaite konferencje z konkretnymi propozycjami lecz zostały one odrzucone. W spotkaniu uczestniczył także ks. proboszcz Jerzy Serwin, który podziękował prof. Januszowi Kaweckiemu za przybycie do naszej parafii. Nakreślił także swoje oczekiwania odnośnie działalności poszczególnych grup funkcjonujących we wspólnocie świętojańskiej. Spotkanie zakończył Apel Jasnogórski i kapłańskie błogosławieństwo Księdza Proboszcza.

Tekst i zdjęcia za: http://www.janchrzciciel.eu/?page_id=11034

(Od Redakcji): Dziękujemy także za zdjęcia ze spotkania, nadesłane przez pp. Mirosław Borutę (fot. 1-5) i Zdzisława Kireszturę (fot. 6-15):
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/11Kwietnia2016kprm
kprmlogom

A przy tej okazji informujemy, że Nabożeństwa Majowe z udziałem członków i sympatyków naszego Koła Przyjaciół Radia Maryja będą odprawiane we wtorki o 20:15 w Kaplicy Świętych Janów.

krakowniezaleznymkInformacja własna

W poniedziałek, 14 marca 2016 roku, Koło Przyjaciół Radia Maryja w parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela (przy ul. Dobrego Pasterza 117) na Prądniku Czerwonym gościło p. Adama Bujaka, światowej sławy artystę fotografika, autora ponad 130 albumów, przyjaciela Świętego Jana Pawła II, przyjaciela Radia Maryja i Telewizji Trwam, starszego Arcybractwa Męki Pańskiej (Arcybractwa Dobrej Śmierci), istniejącego w Krakowie od 1595 roku.

adambujakRozmawialiśmy o czasie wielkiego postu i przygotowaniach do najważniejszego ze świąt, do Święta Świąt, jakim jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, o Świętym Janie Pawle II, o fotografii jako sztuce i dokumencie społecznym, o budowaniu wspólnoty i tych, którzy w nią godzą, a także o rodzinie i przekazywaniu świata wartości.

Zapraszamy Państwa do przeczytania biografii Naszego Gościa (fot. bialykruk.pl) na stronie internetowej Wydawnictwa Biały Kruk, które - oprócz naszych księży oraz Zarządu i członków Koła przyczyniło się do sukcesu tego pierwszego w nowej parafialnej auli, spotkania:
http://www.bialykruk.pl/autor/adam-bujak/2

oraz do obejrzenia zdjęć, autorstwa pp. Mirosława Boruty i Antoniego Franaszka:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/14Marca2016mb
https://photos.google.com/share/AF1QipPwZ803TZfQOtHz701P3O5uhHyJdcAZy99KTZTtHvMwJD-kcOhSkzGsBP3zSJMiGg?key=UDVFYnpuclBuOU5nbjVkOFl3ZXlremh0ZWlVUC13

miroslawboruta15Mirosław Boruta

W poniedziałek 8 lutego 2016 roku w parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela (przy ul. Dobrego Pasterza 117) po raz drugi zebrało się nasze, niewielkie jeszcze, Koło Przyjaciół Radia Maryja. Tym razem - oprócz kwestii bieżących i organizacyjnych oraz "ostatkowej" uczty przygotowanej przez p. Elżbietę Ślusarczyk - opowieścią o Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu uraczyła nas opiekunka Koła, s. Hiacynta Niewiadomska CSFN.

20160208kprm1Za stroną internetową Prowincji Krakowskiej Imienia Maryi Zgromadzenia warto podać, że:

"Jako osoby obdarowane powołaniem do życia konsekrowanego, jesteśmy zaproszone do szczególnej relacji z Bogiem, do naśladowania Chrystusa w Jego miłości, ubóstwie i posłuszeństwie Ojcu. Łączy nas powołanie do jednej rodziny zakonnej – Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności w Kościele katolickim, zwłaszcza w posługę wobec rodziny.

20160208kprm2Nasze Zgromadzenie powstało w 1875 roku w Rzymie. Założyła je Polka – bł. Franciszka Siedliska. Duchowość naszej rodziny zakonnej ma swoje źródło w tajemnicy życia Jezusa, Maryi i Józefa. O sobie mówimy najczęściej – Nazaretanki, a o Zgromadzeniu po prostu – Nazaret.

Nazaret to: poszukiwanie i odnajdywanie Boga w najzwyklejszych doświadczeniach życia / prostota, otwartość i gościnność / zjednoczenie z Bogiem, wierność Duchowi Świętemu i pełnienie woli Bożej objawiającej się nam na wiele sposobów / umiłowanie Kościoła, Ojca Świętego i wzajemna miłość we wspólnotach / codzienna modlitwa i troska o rodziny.

20160208kprm3Najpiękniejszym owocem nazaretańskiego charyzmatu jest męczeńska śmierć sióstr z Nowogródka, które świadomie oddały swoje życie za aresztowanych przez Niemców członków rodzin. Męczennice Nowogródzkie zostały beatyfikowane w Rzymie przez Jana Pawła II 5 marca 2000 roku. Obecnie trwa również proces beatyfikacyjny jedynej ocalałej z tej świętej wspólnoty siostry – Sługi Bożej s. Małgorzaty Banaś.

20160208kprm4Naszą misję realizujemy na 4 kontynentach, w 12 krajach świata (Polska, Stany Zjednoczone, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Australia, Filipiny, Francja, Italia, Anglia, Izrael), w 168 wspólnotach.

W Polsce jest nas 840. Mieszkamy w 80 wspólnotach podzielonych administracyjnie na dwie prowincje: krakowską i warszawską".

W planach na dalsze miesiące działalności świętojańskiego Koła Przyjaciół Radia Maryja są spotkanie m.in. z pp. Adamem Bujakiem, prof. Januszem Kaweckim, Janiną Milewską-Dudą i Janem Tadeuszem Dudą, rodzicami p. prezydenta doktora Andrzeja Dudy, poseł Barbarą Bubulą... Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Amen.

I jeszcze linka do dziesięciu "komórkowych", pamiątkowych zdjęć:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/8Lutego2016mb

20160111zk1W poniedziałek 11 stycznia 2016 r. zainaugurowało działalność w naszej parafii (Świętego Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117) Koło Przyjaciół Radia Maryja. Pierwsze spotkanie rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana przez czterech kapłanów z udziałem reprezentanta toruńskich katolickich mediów, redemptorysty o. dr. Bolesława Słoty (fot. p. Zdzisław Kiresztura). Na początku Eucharystii o. Bolesław przekazał zgromadzonym pozdrowienia od dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam o. dr. Tadeusza Rydzyka. Podczas Modlitwy Powszechnej Bogu polecano m.in. Ojca Świętego Franciszka, toruńskie katolickie media, Ojca Dyrektora, całą Rodzinę Radia Maryja i Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

20160111zk2Po modlitwie, w parafialnej kawiarni, odbyło się spotkanie organizacyjne połączone z opłatkiem. Na wstępie o. Bolesław nakreślił cele i zadania, które podejmują Terenowe Biura i Koła Przyjaciół Radia Maryja (fot. p. Zdzisław Kiresztura). Z kolei inicjatorka powstania Koła w świętojańskiej wspólnocie Elżbieta Ślusarczyk przekazała garść informacji o dotychczasowym, nieformalnym działaniu słuchaczy Radia Maryja z naszej parafii: organizowano pielgrzymki na jasnogórskie spotkania Rodziny Radia Maryja, indywidualne wyjazdy na poniedziałkowe spotkania w parafiach goszczących Radio. Toruńską rozgłośnię wspierano ofiarami i modlitwami.

20160111mb1Po wielu zabiegach udało się wreszcie zorganizować pierwsze spotkanie, które stało się jednocześnie opłatkowym. Po życzeniach i łamaniu się opłatkiem śpiewano kolędy przy gitarowym akompaniamencie duchowej opiekunki Koła, siostry Hiacynty Niewiadomskiej. Następnie zastanawiano się nad programem działalności Koła (fot. p. Mirosław Boruta). Przytoczone zostały przykłady działań Biur i Kół istniejących już od wielu lat, na których można się wzorować. Jedną z propozycji jest zapraszanie znanych postaci. Nad szczegółami członkowie KPRM będą pracować podczas kolejnych zebrań. Ich terminy będą podawane w ogłoszeniach parafialnych.

20160111zk3Na pierwszym zebraniu do Koła Przyjaciół Radia zapisało się 31 osób. Na zakończenie spotkania o. Bolesław Słota  (fot. p. Zdzisław Kiresztura) zaapelował o finansowe wparcie Fundacji Nasza Przyszłość poprzez przekazanie 1% podatku. Uzyskane w ten sposób finanse będą przeznaczone na edukację i patriotyczne wychowanie młodzieży. To pierwsze spotkanie, zarazem opłatkowe, zakończyło kapłańskie błogosławieństwo udzielone świętojańskiej Rodzinie Radia Maryja przez o. Bolesława Słotę (za: http://www.janchrzciciel.eu/?page_id=10500).

miroslawboruta15Mirosław Boruta

We czwartek – 29 października 2015 roku – parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela (przy ul. Dobrego Pasterza 117) wspólnie z katechetami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętego Wojciecha oraz Rycerzami Kolumba, zaprosiła Dzieci, Rodziców i Rodziny na Drugi Świętojański Bal Wszystkich Świętych.

Z radością przedstawiamy tę lokalną, parafialną i rycerską inicjatywę na zdjęciach, by pokazać, że można… po katolicku i po polsku 😉
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/29Pazdziernika2015

(Od Redakcji): Zapraszamy także do przeczytania relacji i obejrzenia albumu zdjęć udostępnionych poprzez stronę internetową parafii:
http://www.janchrzciciel.eu/?page_id=9759
https://plus.google.com/photos/109981082349707043106/albums/6212262069658357505?authkey=CLek_qur17CqTg

miroslawborutaMirosław Boruta

Niedziela, 21 czerwca 2015 roku, była w czerwonoprądnickiej parafii Świętego Jana Chrzciciela czwartym już dniem Spotkań Świętojańskich. Do wspólnego świętowania i zabawy zaproszono wszystkich parafian i mieszkańców Naszej Dzielnicy. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w konkursach, zabawach i pokazach, spróbować specjałów kuchni: ciast, grochówki i smakowitości z grilla (te ostatnie serwowali Rycerze Kolumba naszej parafii).

20150621ivsspByli strażacy, policjanci, punkt porad medycznych, place zabaw oraz wspaniałe występy estradowe dzieci, młodzieży i znanego zespołu "Talitha Kum".

Festyn zakończyło losowanie wspaniałych nagród i Apel Jasnogórski. Dochód ze wszystkich loterii i sprzedaży zasilił fundusz nowych drzwi do kościoła. Dziękujemy Darczyńcom, to przecież właśnie tak - poprzez dar - buduje się wspólnotę 😉

Zapraszam Państwa jeszcze do obejrzenia fotoreportażu dokumentującego niektóre z wymienionych wyżej przedsięwzięć oraz parafialnej relacji filmowej:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/21Czerwca2015


• https://www.youtube.com/watch?v=pUb9Q82xJaE

kaplicaswjanow1Informacja i ilustracje za Wikipedią: W 1594 kardynał Jerzy Radziwiłł wyraził zgodę na postawienie w tym miejscu kaplicy. Drewniana kaplica wybudowana w 1604 niebawem spłonęła. Obecna murowana, wzniesiona została w 1642. Fundatorem był przeor krakowskich dominikanów Jan Morski. Konsekrowana została przez biskupa krakowskiego Tomasza Oborskiego, pod wezwaniem śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Do 1910 w ołtarzu głównym znajdował się wizerunek Matki Boskiej Łaskawej do którego w hołdzie, w dzień odpustu św Jana Chrzciciela przybywało z procesją Bractwo Różańcowe z kościoła Dominikanów.

Barokowa kaplica jest budowlą centralną nakrytą kopułą z latarnią. Nad portalem znajduje się tablica erekcyjna z 1642. Wewnątrz kaplicy zachowała się polichromia z XVIII wieku wyobrażająca sceny z życia św. Jana Chrzciciela. Na ścianie znajduje się epitafium Jana Andrzeja Gorizuttiego, chorążego wojsk cesarskich, który zginął w 1657 podczas wyzwalania Krakowa z rąk szwedzkich.

kaplicaswjanow2Kaplica została wybudowana na terenie należącym do klasztoru Dominikanów, dlatego w otoczeniu budowli znajduje się cmentarzyk z XVIII wieku, na którym chowano zakonników dominikańskich zmarłych na panującą wówczas zarazę. Obecnie kaplica znajduje się w parafii św. Jana Chrzciciela, a obok niej usytuowany jest kościół św. Jana Chrzciciela, wybudowany w latach 80. XX wieku.

W trakcie remontu finansowanego przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa rozpoczętego w 2008 znaleziono XVII-wieczne zacheuszki. Okazało się też, że autor polichromii namalował latarnię w stylu mauretańskim.

Zapraszamy jeszcze Państwa do obejrzenia zdjęć z wnętrza Kaplicy. Autorem fotografii jest p. Mirosław Boruta, a na zdjęciach widzimy obecnego proboszcza parafii - księdza mgr. lic. Jerzego Serwina, R. M.:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/9Czerwca2015

miroslawborutaMirosław Boruta

We czwartek - 30 października 2014 roku - parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela (przy ul. Dobrego Pasterza 117) wspólnie z katechetami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętego Wojciecha oraz Rycerzami Kolumba, zaprosiła Dzieci, Rodziców i Rodziny na Bal Wszystkich Świętych. Z radością przedstawiamy tę lokalną, parafialną i rycerską inicjatywę na zdjęciach, by pokazać, że można… po katolicku i po polsku 😉

20141030sbwsPo Mszy Świętej, ulicami Dobrego Pasterza i Strzelców, przeszedł Orszak Świętych odmawiający Modlitwę Różańcową, a potem był już tylko bal 😉 na sali gimnastycznej. Wspaniałe stroje (i na nie pomysły), wodzirej, muzyka, ogłoszenie laureatów w konkursach "Co robi mój Święty w niebie" i "Mój ulubiony Święty" oraz losowanie nagród ufundowanych przez Rycerzy Kolumba i Wydawnictwo "Rafael" dopełniły wspaniałej atmosfery. Dziękujemy Wam, Wszyscy Święci za opiekę!

Zapraszam Państwa do obejrzenia kilkudziesięciu "ruchomych" zdjęć:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/30Pazdziernika2014
oraz fotoreportażu autorstwa p. Zdzisława Kiresztury:
https://plus.google.com/photos/109981082349707043106/albums/6076467090857434705?authkey=CLizo6WEzq7-ggE

miroslawborutaMirosław Boruta

Warto nadmienić, że ta młoda parafia, której centrum jest dzisiaj kościół pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela przeżywa okres niezwykłej wręcz aktywności. Remont zabytkowej kaplicy Świętych Janów, najstarszego budynku Prądnika Czerwonego; nowe drzwi do kościoła, arcydzieło profesora Wincentego Kućmy, remont otoczenia (budynków gospodarczych) i dachu świątyni to tylko niektóre - a jednoczesne - przedsięwzięcia.

3spotkaniaswietojanskieDo tego ta odświętna oraz codzienna działalność ewangelizacyjna, modlitewna i społeczna. Najnowsze: społeczność „Wód Jordanu”, Rycerzy Kolumba oraz wtorkowe (24 czerwca), wieczorne święto 50-lecia kapłaństwa pierwszego proboszcza parafii - księdza prałata Grzegorza Cekiery.

Czegóż chcieć więcej od małej, parafialnej, prądnickiej wspólnoty, kierowanej obecnie (od 1 lipca 2011 roku) przez księdza kanonika Jerzego Serwina? Tylko życzyć wytrwałości w dziełach Bożych!

Zapraszam Państwa jeszcze do obejrzenia fotoreportażu dokumentującego niektóre z wymienionych wyżej przedsięwzięć, w tym także III Spotkania Świętojańskie, z wydatnym udziałem Rycerzy Kolumba 😉 oraz... pokazem ogni sztucznych:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/21Czerwca2014

Oczywiście najwięcej informacji o tym wydarzeniu znajdziemy na stronie www parafii 😉
http://www.janchrzciciel.eu/?page_id=7205

krakowniezaleznymkInformacja własna

24 maja 2014 roku w parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela odbyły się uroczystości 35-lecia Ruchu Światło-Życie na Prądniku Czerwonym. Uroczystość, rozpoczęta od przypomnienia postaci założyciela Ruchu, sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego zakończyła się wspaniała zabawą. Warto nadmienić, że w uroczystościach wzięli także udział Rycerze Kolumba z naszej parafii 😉

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu, którego autorem jest p. Mirosław Boruta:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/24Maja2014mb

Pełną relację o tym wydarzeniu znajdziemy na stronie www parafii 😉
http://www.janchrzciciel.eu/?page_id=7089

miroslawborutaMirosław Boruta

W służbie jednemu,
W służbie wszystkim.

1 grudnia, w jednej z naszych, czerwonoprądnickich parafii - Świętego Jana Chrzciciela gościli przedstawiciele Zakonu Rycerzy Kolumba, liczącego ponad 2 miliony członków, męskiego zgromadzenia świeckiego. Podczas wszystkich Mszy Świętych przedstawiciele wspólnoty - w tym ksiądz dr Marek Leśniak, kapelan Krakowskiej Rady 1400, który głosił kazania - prezentowali jej zasady i cele. W trakcie spotkań padły również takie oto słowa: "Pragniemy, aby taka Rada – grupa 30 mężczyzn powstała w tej parafii. Niech Adwent będzie czasem podjęcia postanowień".

rycerzekolumba1Jak dowiadujemy się ze strony www parafii: "Błogosławiony Jan Paweł II docenił działalność Rycerzy, stwierdzając, że w swej historii dali wyraz solidarności z misją papieży w wysiłku ewangelizacyjnym Kościoła (...) Rycerze troszczą się o swoje rodziny, obronią życia nienarodzonych i starszych, niosą pomoc tym którzy tego potrzebują. Bogate spektrum działalności oparte jest na 4 filarach: miłosierdzia, jedności,  braterstwa, patriotyzmu".

rycerzekolumba2Kolejną zachętę możemy odnaleźć na stronie ogłoszeń parafialnych na drugą niedzielę Adwentu, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2013: "Chcemy aby w naszej parafii powstała ich Rada. Przyjęcie nowych członków będzie miało miejsce 17 grudnia. W związku z tym bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych, aby do najbliższej środy zgłosić swoja kandydaturę do księdza proboszcza. Rada Rycerzy Kolumba musi jeszcze przed przyjęciem dokonać weryfikacji kandydatów. Serdecznie zapraszamy".

Za: http://www.janchrzciciel.eu a więcej informacji o krakowskim środowisku Rycerzy Kolumba znajdą Państwo tutaj:   http://www.kr.rycerzekolumba.com

miroslawborutaMirosław Boruta

Dzisiaj, 23 czerwca, w czerwonoprądnickiej parafii Świętego Jana Chrzciciela o godz. 15:30 rozpoczęły się II Spotkania Świętojańskie. Do wspólnego świętowania i zabawy zaproszono wszystkich parafian i gości. Uczestnicy, w tym mnóstwo roześmianych dzieciaków, mieli okazję wziąć udział w konkursach, zabawach, tańcach i pokazach, spróbować specjałów kuchni naszych parafianek oraz kuchni góralskiej.

20130623darByli strażacy, policjanci, punkt porad medycznych, strzelnica i place zabaw oraz wspaniałe występy estradowe dzieci ze szkół naszej III Dzielnicy. Na kramiku parafialnym nie zabrakło okolicznościowych świec, parafialnych, odpustowych cukierków i specjalnego numeru "Głosu Świętojańskiego". Dochód ze wszystkich loterii i sprzedaży zasilił fundusz nowych drzwi do kościoła. Obok eksponujemy, bo naprawdę warto, darczyńców II Spotkań Świętojańskich a o szczegółach (tych, które miały miejsce do godz. 18:00) najlepiej opowiedzą zdjęcia, których 170 można obejrzeć tutaj: https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/23Czerwca2013

20130623sswj

miroslawborutaMirosław Boruta

Wiele tysięcy mieszkańców Prądnika Czerwonego, parafian z dwóch kościołów: Świętego Jana Chrzciciela i Pana Jezusa Dobrego Pasterza przeszło po południu w uroczystej procesji od pierwszej do drugiej z wymienionych tu parafii, by przeżyć Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej czyli Bożego Ciała.

SMszę Świętą koncelebrowali księża z obu parafii pod przewodnictwem proboszcza z parafii Świętego Jana Chrzciciela - Jerzego Serwina, obchodzącego 25-lecie kapłaństwa (uroczystość już w najbliższą niedzielę o 12:30), podobnie jak głoszący Słowo Boże ksiądz Stefan Midor z parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza, także wyświęcony w 1988 roku. Mszę Świętą koncelebrował także ksiądz Dionizy Jedynak, proboszcz z parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

Poniżej linka do „komórkowego” fotoreportażu:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/30Maja2013

miroslawborutaMirosław Boruta

29 lipca w parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela gościł i Słowo Boże głosił ks. Tadeusz Zajączkowski z Kresów, rodak z Ukrainy a zarazem proboszcz parafii w Hajworonie (fot poniżej: Mirosław Boruta).

hajworon1Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Hajworonie sięgają połowy XIX w. Prawdopodobnie pod koniec tegoż stulecia w centrum miejscowości wzniesiono kościół parafialny w stylu neogotyckim. Wcześniej miejscowi katolicy należeli do parafii w Ternówce, podległej dekanatowi Racławskiemu. Tamtejszy kościół p.w. św. Fryderyka fundacji Moszyńskich wzniesiono w 1830 r. Parafia w Ternówce w roku 1892 liczyła 990 wiernych.

Świątynia rzymskokatolicka, przemianowana na cerkiew, istniała do lat 50-tych ubiegłego stulecia. Wówczas urządzono w niej kinoteatr, w którym odbywały się zabawy taneczne, imprezy artystyczne oraz projekcje filmów sowieckich. Część budynku zaadaptowano na potrzeby młodzieżowego domu kultury. Z relacji parafian wynika, że kinoteatr funkcjonował do 1957 r. Jego zamkniecie zrodziło wśród miejscowych katolików nadzieję na odzyskanie zagrabionego przed laty budynku.

hajworon2Władze komunistyczne podjęły jednak inną decyzję i w roku następnym wydały nakaz rozbiórki mocno zniszczonego obiektu. Zanim jednak zrównano budynek z ziemią, brygady komsomolców przystąpiły do niszczenia pozostałych jeszcze elementów architektonicznych świątyni: okien, witraży, motywów dekoracyjnych, zdradzających pierwotną jej funkcję. Następnie przy użyciu ciężkiego sprzętu rozebrano dach i zburzono mury dawnego kościoła. Wykopano nawet fundamenty, nie pozostawiając de facto po zburzonej świątyni żadnego śladu.

hajworon3Dnia 8 stycznia 2002 r. zarejestrowano w Hajworonie parafię p.w. św. Michała Archanioła. W 2005 r. zakupiono niewielki, zaniedbany dom przy ul. Róży Luksemburg, w którym na stałe zamieszkał pierwszy proboszcz parafii – ksiądz Stanisław Majchrzak. Kolejny celem parafian było wybudowanie własnej kaplicy, w której mogliby się gromadzić na nabożeństwa. Zanim do tego doszło, kaplicę urządzono w jednym z pokoi wspomnianego domu parafialnego. Niewielkie pomieszczenie w pełni zaspokoiło potrzeby nielicznej jeszcze wspólnoty. W 2006 r. proboszczem parafii został ksiądz Tadeusz Zajączkowski, który przystąpił do remontu i rozbudowy budynku znajdującego się w posiadaniu parafii.

Cytowane powyżej fragmenty pochodzą z opracowania dziejów parafii, których całość  odnaleźć można na stronie internetowej: http://catholic-odessa.com.ua/PL/parafie/gajworon-PL.htm a ilustracją jest okolicznościowy obrazek (z wizerunkiem planowanego kościoła i danymi adresowymi). Szczęść Boże Księże Tadeuszu!

sswj1Jak pisze proboszcz parafii, ksiądz Jerzy Serwin: “W tym roku nasza Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie przeżywa rocznicę 30-lecia jej erygowania. W związku z tym jubileuszem pragniemy w dniu odpustu parafialnego w niedzielę 24 czerwca 2012 roku od godz. 15.30 do 22.00 na naszym parkingu parafialnym zainaugurować szczególne wydarzenie, nadając mu nazwę: „I Spotkania Świętojańskie” i w ten sposób rozpocząć tradycję następnych Spotkań, jako nieodłącznego i wyjątkowego wydarzenia towarzyszącego obchodom odpustowym w naszej Parafii. Promując Święto naszej Parafii poszerzamy ofertę kulturalną dla mieszkańców Prądnika Czerwonego i wzbogacamy sposoby integrowania naszej Społeczności”.

Więcej informacji na stronie www parafii (http://www.janchrzciciel.eu), a poniżej program “Spotkań”:

sswj2

krakowniezaleznymkInformacja własna

W tym roku przypada 25. rocznica śmierci Sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego.

SMsza Święta w intencji Jego beatyfikacji odprawiona została 27 lutego 2012 roku o godz. 18:30 w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela (Kraków–Prądnik Czerwony), gdzie proboszczem jest ksiądz Jerzy Serwin – wieloletni moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.

Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Grzegorz Ryś, a koncelebrowało ją ponad dwudziestu kapłanów, wśród nich także ksiądz prałat Franciszek Chowaniec. W uroczystej Eucharystii wzięli udział liczni parafianie oraz moderatorzy, animatorzy, kręgi rodzin Domowego Kościoła i oazowicze. Wszyscy wspólnie modlili się w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego.

Tekst, autorstwa dr. Mirosława Boruty, o jednej z wielu inicjatyw śp. księdza Franciszka Blachnickiego - ChSWN, czyli Chrześcijańskiej Służbie Wyzwolenia Narodów, przeczytać można tutaj: https://www.krakowniezalezny.pl/polska-i-ukraina

S