Przeskocz do treści

festalonydobrzanskiFeliks Stalony-Dobrzański*

Są zdarzenia ważne – ale tylko dlatego, bo tak są nazywane – i dużymi siłami nagłaśniane jako wręcz epokowe

Są zdarzenia ważne, stanową zaczyn nowego – a nie są nagłaśniane. Nie pomniejsza to ich znaczenia – jako dorobku grupy ludzi lub nawet jednego – nie koniecznie wielkiego formalnie – człowieka.

Do takich zdarzeń – w mojej ocenie ważnych – a w zasadzie nie znajdujących odbicia w informacji docierającej do szerszego grona odbiorców, należą Konferencje środowiska Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta L. Kaczyńskiego prowadzone pod wspólnym hasłem „Nauka Polska – Prawda jest najważniejsza”

Uzasadniając, dlaczego te zdarzenia uważam za ważne – powiem krótko;

konferencjaako3a1/ sam fakt zorganizowania się grupy ludzi nauki z różnych dziedzin – a więc i obejmujących swym widzeniem różne odcienie życia intelektualnego i gospodarczego, świadczy o istniejącym jeszcze w tym środowisku potencjale chęci służenia publicznego – zgodnie z zasadniczą funkcją nauki – dostarczania informacji i opartych na racjonalnych przesłankach ocenach, nie zawsze zgodnych z głównym nurtem politycznym, za to zgodnych z obiektywną prawdą (fot. prof. dr hab. Krzysztof Cena).

2/  Konferencje te, które jak przystało na pracę ludzi nauki – nie są tylko spotkaniami miłymi towarzysko, a zostaje po nich ślad w postaci materiałów, a w każdym referacie zawarta jest myśl wynikająca w wiedzy i doświadczenia konkretnych ludzi - grona profesorów – ogólnie pracowników nauki. Jest to konkretny dorobek intelektualny – przedkładany społeczeństwu przez tych, którzy dosłownie traktują swoją rolę jaką mają wyznaczoną społecznie. Gdy trzeba – bez względu na brzmienie głównego nurtu – głoszą swoją prawdę, dając ją społeczeństwu jako wartość. Co prawda dziś niebyt wysoko cenioną i uważaną tylko za posiadającą znikomą rolę praktyczną – ale w istocie stanowiącą jednak bardzo istotną propozycję i to nieraz bardzo konkretnych rozwiązań. Że tego się nie widzi i nie bierze pod uwagę tego, że od myśli zaczyna się dobre działanie zaś działanie bez myśli nie może przynieść nic dobrego - nie jest to winą dostawców wiedzy.

Celem tego tekstu jest tylko przedłożenie Państwu jako Czytelnikom informacji, że taka konferencja miała miejsce, że była podporządkowana generalnej i widzianej przez pryzmat różnych dyscyplin myśli o „Przywracaniu Polski” czyli rozwinięciu niektórych punktów programu Kandydata na stanowisko Prezydenta Polski. Bo też taki też cel postawiła sobie ta grupa naukowców – nie samego narzekania wokół  diagnoz fatalnego stanu rzeczy. a przedkładania propozycji jak owo przywracanie należy realizować.

Muszę przyznać, iż w mojej ocenie już zdała egzamin znakomita koncepcja realizacyjna zaproponowana przez dr. M. Borutę i mgr. A. Ossowskiego. Oparła się ona na stwierdzeniu, że temat jest tak obszerny i leży w bezpośrednim zainteresowaniu tak dużej liczby ludzi ze świata nauki, a jest tak doniosły – że nie godzi  się zamykać sprawy na formalnym wygłoszeniu nawet i obszernych wykładów. Nie tylko takie przedłożenie nigdy nie stanowiłoby w jakikolwiek sposób pełnego materiału roboczego – a taki wszak był cel – ale i czas trwania konferencji przekroczyłby jakiekolwiek rozsądne ramy czasowe.

konferencjaako3bPomysł prosty – prezentacja skrótów wystąpień – ich głównych tez – z dyskusjami w obrębie każdej tematyki i – otwarcie materiałów pokonferencyjnych na inne wystąpienia składane na piśmie. Zapowiada się, że to założenie organizacyjne ma szanse zdać egzamin – poprzez powstanie zbioru bardzo kompetentnie opracowanych zagadnień. Toż to istota materiału bardzo wartościowego dla świadomego decydenta. Ten nie ma szans i nawet potrzeby, znać się na wszystkim – za to, mając na względzie jasno zdefiniowany cel,  ma mieć umiejętność racjonalnego doboru rozwiązań po zestawieniu ze sobą różnych koncepcji (fot. dr hab. Piotr Stec, prof. UO).

Cel jest jasny – przywrócenie Polski – a tego celu tłumaczyć chyba już nie potrzeba, choć Ci którzy mówią oczywiste prawdy o zdemolowaniu wielu dziedzin życia i podporządkowaniu rządzenia, nie służbie Państwu, a interesom grupowym – są wprost wyzywani od oszołomów. Tym poważnym profesorom, to nie przeszkadza. Mają poczucie swego obowiązku służenia – społeczeństwu. Wielkie słowa? Może, ale dziś o wielkich słowach się zapomina albo się je wyśmiewa. Inne narody na to sobie nie pozwalają – bo chcą mieć własną państwowość.

W tej relacji – w oczekiwaniu na końcowe wydawnictwo – choć trudno relacjonować wszystkie wygłoszone główne myśli referatów - pokuszę się na pokazanie kilku myśli.

Pięć części: 1) kultura – 2) nauka – 3) elity i organizacja państwa – 4) zdrowie – 5) gospodarka, z dyskusjami po każdej – dały już jednak nie tylko diagnozy (choć te są cenne swą trafnością a dobra diagnoza warunkuje dobre leczenie) – ale i zasygnalizowały kierunki zmian.

konferencjaako3cZacznijmy od kapitalnie trafnej identyfikacji i nazwy użytej przez prof. R. Kantora – postprezydentury będącej owocem postpolityki jako zaprzeczenia służby, na rzecz traktowania rządzenia na równi z zarządzaniem i to na rzecz interesów grupowych (fot. prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor). Taki system opiera się na post społeczeństwie – postobywateli czyli nie-społeczeństwie a obrobionej bezwolnej masie posłusznej mediom. Z tym wystąpieniem współgrało wystąpienie dr. hab. A. Waśki – redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Arcana”. Wskazał on na wręcz konstytucyjne możliwości Prezydenta w zakresie troski o tożsamość narodową, i bardzo jasno sprecyzował jak, i przede wszystkim po co, lewactwo metodycznie działa właśnie na rzecz demontażu nie tylko systemu wartości ale i podstaw naszego kodu kulturowego – czyli i poczucia tożsamości. Pociechą jest to, co zostało powiedziane przy okazji wystąpienia dr. M. Boruty – że o ile nasze pokolenie i to postkomunistyczne traci poczucie więzi narodowej, to już następcy silnie i aktywnie poszukują tradycji, tożsamości – odrzucając bezkrytyczny zachwyt nad „innymi”. W tym zakresie też ważna – a nie podawana powszechnie choć możliwa do odtworzenia informacja – jaka jest liczba Polaków. W sumie. Za granicą ponad 20 milionów czyli jesteśmy narodem z dużym upustem krwi. Co rzutuje na w zasadzie wszystko w sferze nauki, gospodarki, kultury.

Na ważne elementy wskazywał też Mec. Z. Cichoń pokazując refleksję nad pojęciem praw człowieka i tym co w tym zakresie może zdziałać osoba będąca na stanowisku o tak silnym mandacie społecznym jak Prezydent.

W pierwszym oglądzie można by było powiedzieć, że następne – skrótowo nazwijmy to medyczne i gospodarcze wystąpienia nie współgrają z taką tematyką. Jednakowoż już pierwsze w tej części sprawnie medialnie poprowadzone wystąpienie dr. n. med. A. Sośnierza pokazało z zaskakującą dokładnością jak całe kolejne ewolucje systemu ochrony zdrowia (a więc ważnej części bezpieczeństwa obywateli) zmieniały to co było za komuny – na kolejne rozwiązania. Od tego co było w tej sprawie gruntowną zmianą podejścia (Kasy Chorych) korzystną dla pacjenta poprzez kolejne lata – zmiany doprowadziły do … powrotu w schemat dosłownie identyczny jaki był za komuny. I tu nie ma zmiłuj się – to nie ma prawa działać inaczej jak tylko na szkodę pacjenta. Wydawało by się już zupełnie specjalistyczne wystąpienia dr L. Lachowicza pokazało jak groźna medycznie jest opowieść o „leczeniu” poprzez in vitro i ze jest procedura NaProTechnology – która jest leczeniem – w definicyjnym pojęciu tego słowa. Całość składała się na wskazania w zakresie zapewnienia ciągłości biologicznej narodu

konferencjaako3dI cała część poświęcona gospodarce pokazująca wystąpieniem prof. J. T. Dudy co w wykonaniu obecnie rządzących oznacza innowacyjność – jak się to przekłada na stracone na ten cel fundusze. Wystąpienia prof. S. Taczanowskiego i prof. K. Probierza były mocno osadzone w sytuacji gospodarczej w zakresie energetyki i choć z pojedynczymi częściami pierwszego z nich bym polemizował (nie miejsce tu na to) – co nie zmienia faktu wykazania w obu wystąpieniach, że Polskę stać na zapewnienie gospodarce tej podstawy – energetyki (fot. dr Mirosław Boruta).

Podkreślam – ożywiona dyskusja czy też często dodawanie uzupełnień po każdym z paneli – to nie była rozmowa ludzi przypadkowych – bo na sali – przepraszam, że tak to powiem – siedziały same tęgie głowy. Taki skład AKO z jego natury. W sumie – mam wielką i jak się wydaje w pełni zasadną nadzieję – że materiał końcowy – a zapowiada się że będzie wydany przez znane wydawnictwo, a więc z wielką troską o jakość, będzie istotną lekturą dla każdego myślącego o Polsce w kategoriach dobra wspólnego.

Bez względu na wynik wyborów – choć mam nadzieję, że te materiały znajdą poczesne miejsce i to nie do samego oglądania – na półce nowego Prezydenta.

Bo po prostu Ten będzie wiedział co oznaczają te treści, i że nie są one otmętami szaleństwa

W tej relacji nie można zaniedbać podania jeszcze jednej ważnej informacji. Oto powstał i uczestniczył w obradach Akademicki Klub Obywatelski ze Śląska. Uaktywnił się tym samym następny silny ośrodek naukowy i to o własnej, wyraźnej  specyfice związanej z terenem działania.

konferencjaako3eI na zakończenie warto jak się wydaje zwrócić uwagę szerokim kręgom odbiorców na jak się wydaje ważny fakt. Oto, pomimo istnienia systemu silnego wpływu administracyjnego na niezależność osądów i badań, (sterowaniem finansowania i nawet awansowania w Nauce), coraz więcej naukowców mówi – nie – mamy służyć prawdzie a nie za wszelką cenę temu kto płaci (fot. Uczestnicy Konferencji). Dla człowieka pracującego w innym zawodzie nie jest znana cena jaką dziś płacą naukowcy za próby niezależności. Konferencje Smoleńskie, taka jak ta Konferencja AKO – są, nie porównując oczywiście rangi – jednak zupełnie prywatnymi niezależnymi inicjatywami naukowców, mających poczucie zobowiązań wobec kraju, z racji swej wiedzy dysponujących sprecyzowanymi poglądami w poszczególnych dziedzinach. Poglądy te mają oparcie w faktach i obserwacjach oraz przemyśleniach i mają przełożenie na ocenę działań gospodarczych i politycznych. Taka jest Ich praca i nie godzą się na kluczenie ze swoją prawdą.

To dziś kosztuje.

Kiedyś tak też było – i też powszechnie się tego nie wiedziało ile pojedyncze osoby poświęcały i ile to niejednego kosztowało. Proszę zauważyć, mając na względzie to co spotkało prof. K. Nowaczyka czy prof. J. Rońdę – celowo w tej relacji pomijałem wszelkie afiliacje. Wydaje się że ta refleksja jest konieczna – choćby ze względu na ukształtowanie dość już powszechnego poczucia – że elita przestała funkcjonować w swej właściwej roli – nie tylko chodzenia w splendorach. Widać to po ogólnym spadku prestiżu zawodu naukowca.

Otóż proszę Państwa – są tacy, którzy się nie poddają.

* Autor jest doktorem inżynierem, em. pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej.

miroslawborutaandrzejossowskiMirosław Boruta, Andrzej Ossowski

W sobotę, 25 kwietnia 2015 roku odbyła się - w gościnnych progach Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (Macierz Lwów) - III Konferencja Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Tytułem cyklu są słowa NAUKA POLSKA – PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA a podtytułem tej konferencji: Przywracanie Polski. Program dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

akokrakowUczestników Konferencji powitał przewodniczący AKO im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, a obrady prowadził dr Mirosław Boruta, sekretarz Klubu.

Wśród gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, przewodniczący AKO w Poznaniu oraz liczna grupa naukowców ze Śląska - założycieli powstającego właśnie tam - już piątego w Polsce - środowiska AKO. W skład pierwszego zarządu wchodzą: p. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, jako przewodniczący oraz pp. prof. dr hab. Ewa Borkowska, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala i dr hab. Piotr Stec, prof. UO, serdecznie gratulujemy 😉

Poniżej podajemy listę prelegentów III Konferencji AKO w Krakowie oraz tytuły wykładów:

– prof. dr hab. Maria Dzielska, Prezydent Lech Kaczyński jakim Go pamiętam
- prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, Postprezydent w czasach postpolityki. Kilka refleksji kulturoznawcy
– dr hab. Andrzej Waśko, Kultura pod patronatem prezydenta
– mgr Edward Kuliga, Jak odbudować polski system władzy i elity patriotyczne

– prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Prezydent dbający o elity, czyli o szkolnictwie wyższym
- prof. dr hab. Krzysztof Cena, Uwarunkowania rozwoju młodych pracowników akademickich motywacje dla elitarności
– prof. dr hab. Piotr Stec, Uniwersytet Nowego Wzoru
– dr hab. Edward Malec, Szkolnictwo wyższe: prywatyzować publiczne i upubliczniać prywatne?

– dr hab. Krzysztof Szczerski, Podstawy polskiej siły
– dr Mirosław Boruta, Prezydent jako opiekun Polaków za granicą
– mec. Zbigniew Cichoń, Prezydent na straży przestrzegania praw człowieka
- prok. Bogdan Święczkowski, Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa narodowego - teraźniejszość i przyszłość

- dr n. med. Andrzej Sośnierz, Jak usprawnić system polskiej ochrony zdrowia? Nowy początek
- dr n. med. Leszek Lachowicz, NaProTechnology®. Przyczynowe leczenie niepłodności

– prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, Innowacyjność polskiej gospodarki, stan obecny, diagnoza i możliwości działania państwa
- prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, Energia jądrowa – węgiel – bezpieczeństwo energetyczne – Polska
- prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, Perspektywy górnictwa węgla kamiennego w Polsce

logofranczakZ nadzieją czekamy teraz wydanie pokonferencyjnego tomu uzupełnionego o głosy w dyskusji oraz film, który podczas obrad nakręcił dla nas p. Grzegorz Tomczak z Poznania.

Warto nadmienić, że wspaniałymi ciastkami ugościła nas Piekarnia "Franczak", której siedziba znajduje się przy znanym w Krakowie Placu Imbramowskim. Wszystkim serdecznie dziękujemy 😉

miroslawborutaMirosław Boruta

Środowe spotkania Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki wciąż zadziwiają żywotnością. To przecież początek wakacji (9 lipca) a tu i promocja najnowszej publikacji Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie (wszyscy obecni obdarowni zostali egzemplarzem tomu) i gorąca dyskusja o wyborach: jak je wspomóc, jak kontrolować i - najważniejsze - jak wygrać? Będziemy o tym rozmawiać jeszcze podczas kolejnego spotkania, we środę, 16 lipca.

O materiałach przygotowanych i wydanych społecznym wysiłkiem opowiadał jeden z sekretarzy naszego AKO - ten, którego wysiłek był tutaj największy, p. Andrzej Ossowski. Przybliżmy więc tę publikację, choćby poprzez okładkę i skrótowo podany spis treści, warto 😉

2014akoiik- prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor / Hodowla umysłów zamkniętych, czyli duszno na uczelniach,
- prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki / Jak być sumieniem narodu? Współczesne zadanie środowiska naukowego,
- dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański / Świadomość obywatelska środowiska akademickiego jako siła sprawcza w kształtowaniu świadomości obywatelskiej społeczeństwa,
- dr Mirosław Boruta / O znaczenie języka dla polskości,
- dr Krzysztof Pasierbiewicz / Sanacja moralno-etyczna środowiska akademickiego warunkiem sine qua non dla powodzenia reformy szkolnictwa wyższego,
- mgr Edward Kuliga / Nierządne państwo jako wyraz interesów postkomunistycznego i postsolidarnościowego realnego układu władzy w Polsce,
- dr Wiesław Bożejewicz / Zdrowy rozsądek a poznanie zdroworozsądkowe, w krótkim zarysie,
- dr Paweł E. Tomaszewski, dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański / Życiowa i naukowa postawa prof. Jana Czochralskiego przykładem formacyjnym dla świadomości obywatelskiej Polaków,
- prof. dr hab. inż. Anna Mitkowska / Nauka dla budowania jakości życia, na przykładzie „architektury krajobrazu”.

Tom zawiera także wybór dwudziestu dokumentów, deklaracji, oświadczeń i stanowisk środowiska krakowskich naukowców dla których słowa prawda jest najważniejsza - stanowią przewodnią myśl ich naukowej twórczości i obywatelskich działań.

miroslawborutaandrzejossowskiMirosław Boruta, Andrzej Ossowski

13 maja 2013 roku odbyła się w Krakowie, środowiskowa, II Konferencja Naukowa Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie pt. NAUKA POLSKA – PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA i podtytułem: Środowisko akademickie a świadomość obywatelska współczesnych Polaków.

Obrady toczyły się w gościnnych salach Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (Macierz Lwów) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

SGłos zabrało dwunastu mówców (spis Autorów i tytułów poniżej), a gośćmi specjalnymi byli przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Poznania i Warszawy, prof. prof. Stanisław Mikołajczak i Artur Świergiel (na fotografii wraz z prof. Ryszardem Kantorem, przewodniczącym AKO w Krakowie).

Warto dodać, że pojawiające się ostatnio - niestety, coraz częściej - tendencje do ograniczania wolności akademickich i roli środowisk akademickich (w tym wypowiedzi urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyktujących co jest „słuszne”, a o czym „nie nada”), powodują, że zarówno referaty, jak i głosy w dyskusji były niezwykle aktualne i żywe. Wszystkie referaty - podobnie jak rok temu - ukażą się drukiem wraz z zapisem dyskusji oraz listem – Apelem Uczestników Konferencji do Środowisk Akademickich.

SPodczas obrad (na fotografii, w pierwszym rzędzie, prof. Stanisław Mikołajczak, prof. Maria Dzielska, dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, prof. Jan Tadeusz Duda) wygłoszono następujące wykłady (niektóre z nich, dzięki uprzejmości p. Stefana Budziaszka, zostały utrwalone także na taśmie filmowej):

• prof. dr hab. inż. Jan T. Duda (Akademia Górniczo-Hutnicza), Etos akademicki a próby politycznego ograniczania wpływu środowisk akademickich na postawy Polaków
• prof. zw. dr hab. Stefan Zawadzki (wiceprzewodniczący AKO w Poznaniu), Społeczność akademicka - możliwości wpływu na współczesne pokolenie Polaków
• ks. dr Wiesław Bożejewicz (Warszawa), Zdrowy rozsądek a poznanie zdroworozsądkowe, w krótkim zarysie
• dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański (em., Akademia Górniczo-Hutnicza), Świadomość obywatelska środowiska akademickiego jako siła sprawcza w kształtowaniu świadomości obywatelskiej społeczeństwa oraz Życiowa i naukowa postawa prof. Jana Czochralskiego jako przykład formacyjny dla świadomości obywatelskiej Polaków
S• prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (Politechnika Krakowska), Nauka w budowaniu jakości życia, na przykładzie architektury krajobrazu (na fotografii - która niestety nie oddaje wspaniałości rozlicznych ilustracji zaprezentowanych podczas wykładu - za stołem prezydialnym prof. Ryszard Kantor)
• prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński (AKO – Poznań), "Odmowa wiedzy" – w środowiskach akademickich
• prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor (Uniwersytet Jagielloński), Hodowla umysłów zamkniętych czyli duszno na uczelniach
• dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz (em., Akademia Górniczo-Hutnicza) Sanacja moralno etyczna środowiska akademickiego warunkiem sine qua non dla powodzenia reformy szkolnictwa wyższego
• mgr Edward Kuliga (Kraków), Nierządne państwo jako wyraz interesów postkomunistycznego i postsolidarnościowego realnego układu władzy w Polsce
• dr Mirosław Boruta (Uniwersytet Pedagogiczny), Język jako centralna wartość kultury polskiej - uwagi na marginesie wpisów w kalendarium Wikipedii
• mgr inż. Mariusz Klapper (Kraków), Gdzie jesteśmy i co można zrobić?
• prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki (Politechnika Krakowska), Jak być Sumieniem Narodu? Współczesne zadanie środowiska akademickiego

akokrakow

Więcej informacji na temat Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie znajdą Państwo pod tagiem:
https://www.krakowniezalezny.pl/tag/akademicki-klub-obywatelski-im-prezydenta-lecha-kaczynskiego-w-krakowie

I Konferencja Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

NAUKA POLSKA. PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA
Rozważania o stanie szkolnictwa uniwersyteckiego w Polsce
Kraków dnia 18 kwietnia 2012 roku
Materiały konferencyjne i pokonferencyjne

naukapolska

SPIS TREŚCI WYDAWNICTWA:

O Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

Zamiast wstępu / mgr Marek Morawski, Kraków

O głębsze zrozumienie wydarzeń / ks. dr Wiesław Bożejewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie

Nauka w służbie prawdy – służbą (integralnemu) człowiekowi / dr Katarzyna Świerszcz, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Odpowiedź środowiska akademickiego na przesłanie bł. Jana Pawła II / prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Uwagi o stanie polskiego szkolnictwa wyższego (uniwersyteckiego) w początku drugiej dekady XXI wieku / prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Uwagi o kierunkach zmian szkolnictwa wyższego w Polsce / prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jak przywrócić rolę wychowawczą polskiej szkoły? / dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nauka Polska – Prawda jest jedna / prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nowelizacja Ustawy o Szkolnictwie Wyższym: uwagi i postulaty praktyka / dr Kazimierz Mrówka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Głos w dyskusji / dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nauka, Gospodarka, Elita / dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

„Grepnij kontent po eseselu”, czyli o niepohamowanym zastępowaniu języka polskiego / mgr inż. Jan Mitkowski, Kraków

Program I Konferencji Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

List Otwarty do Środowiska Akademickiego