Przeskocz do treści

Mirosław Boruta Krakowski

Jeżeli ludzie dzielą się na biernych, aktywnych i niezwykle aktywnych to ci ostatni utracili właśnie swojego wybitnego przedstawiciela. Poznałem Andrzeja prowadząc w latach 2010-2014 Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki w Krakowie. Przyszedł, zabłysnął i… tak już zostało. Brał udział we wszystkich dyskusjach, spotkaniach, akcjach. Kiedy było nam mało cotygodniowych zebrań urządzaliśmy wspólnie kolejne, w inne dni tygodnia, zapraszaliśmy Gości do siedziby Klubu (a tych było wiele) i do krakowskiego „Sokoła”, gdzie Andrzej - mieszkając po sąsiedzku - błyskawicznie załatwiał formalności.

Naszym wspólnym dzieckiem było też z pewnością krakowskie AKO. Może warto - właśnie dla upamiętnienia postaci wielkiego społecznika Andrzeja Ossowskiego - wspomnieć o naszej konsekwencji, by powstało i późniejszym, wieloletnim wspólnym sekretarzowaniu Akademickiemu Klubowi Obywatelskiemu w Krakowie.

To dzięki niemu formuła AKO wyszła poza środowisko - jakkolwiek rozumianych -  humanistów. Okazało się, że jest ich mnóstwo w uczelniach technicznych Krakowa, szczególnie na AGH i Politechnice. Wspólnie zorganizowaliśmy też konferencje krakowskiego AKO i wydaliśmy tomiki pokonferencyjne. To była Jego wielka praca, wysiłek i pasja (fot. p. Zbigniew Galicki).

Upamiętnienie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałych Ofiar Tragedii Smoleńskiej (był czynnym uczestnikiem wszystkich Konferencji Smoleńskich - Warszawa 2012-2015), niezwykła pasja, by odkrywać historię naszego Miasta i Kraju i… - tutaj był już jedynym w swoim rodzaju fenomenem - pogłębiać przyjaźnie Polaków i Węgrów…

Ta lista Jego zasług urywa się nagle, tak jak nagle urwała się nić Jego życia. Będzie Cię w Krakowie – Andrzeju bardzo, naprawdę bardzo, brakowało. Wieczne odpoczywanie racz Ci dać, Panie…

(Od Redakcji): Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, p. dr Andrzej Duda nadał śp. Andrzejowi Ossowskiemu - pośmiertnie - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej.

krakowniezaleznymkInformacja własna

O godz. 17:30 w Archikatedrze Wawelskiej odprawiona została Msza Święta w intencji śp. Lecha i Marii Kaczyńskich oraz Wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej, poprzedzona – o godz. 17:10 – spotkaniem modlitewnym przy sarkofagu śp. Pary Prezydenckiej.

davModlitwę wiernych poprowadził ksiądz Tomasz Kołodziejczyk (fot. p. Mirosław Boruta) a na sarkofagu śp. Pary Prezydenckiej, a później przy Krzyżu u stóp Wawelu, kwiaty złożyli: w imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie - pp. prof. dr hab. Jan Tadeusz Duda, prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski i Andrzej Ossowski, w imieniu Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki - pp. Renata Groyecka i Wiesław Kozub, w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Małopolska - pp. Bożena Musiał i Jacek Smagowicz oraz w imieniu Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie - pp. Maria Krakowska i dr Mirosław Boruta.

davPo Mszy Świętej odbyło się przejście ("Cienie na Murze Darczyńców", fot. p. Mirosław Boruta) pod Krzyż Narodowej Pamięci – Krzyż Katyński, zapalenie 96 białych i czerwonych zniczy oraz złożenie wiązanek kwiatów i modlitwa za Ofiary Tragedii Smoleńskiej. Głos w sprawach bieżących i na temat dalszych planów uczestników krakowskich Miesięcznic Smoleńskich zabrali pp. prowadzący uroczystość Marek Michno, Jacek Smagowicz, Krzysztof Bzdyl i dr Mirosław Boruta. Organizatorem uroczystości – we współpracy ze Związkiem Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 – jest Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotoreportażu, autorstwa pp. Elżbiety Serafin:
https://goo.gl/photos/pcU5Hir8Wq4fhE437

(Od Redakcji): Zamieszczamy jeszcze Apel Klubów Gazety Polskiej:

klubygazetypolskiejlogoNasza droga do wyjaśnienia prawdy o tragedii z dziesiątego kwietnia 2010 roku zbliża się do końca. Wkrótce poznamy bardzo istotne informacje na ten temat. Powstają pomniki Ofiar tej tragedii. Jest nadzieja, że powstanie i ten najważniejszy – na Krakowskim Przedmieściu. Walcząca z tym symbolem prezydent Warszawy odejdzie w całkowitej niesławie. Czekaliśmy na to sześć lat, ale można powiedzieć, że tylko sześć lat. Na pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych trzeba było czekać aż lat siedemdziesiąt. Ich prawdziwych pogrzebów doczekały się często dopiero wnuki. Nasza walka choć męcząca i wieloletnia dała nam poczucie ogromnej satysfakcji. Powstają książki i filmy odsłaniające prawdę o tragedii smoleńskiej. Dzisiaj ukrywają się ci, którzy o Smoleńsku kłamali. Dołączyli do niechlubnej galerii zdrajców i katyńskich kłamców.

Bóg dał nam dożyć owoców naszej walki. Te sześć lat było jedynie wielką próbą charakteru.

Dzieło jeszcze nie zostało skończone i w drodze nie można się zatrzymać. Widać już jednak cel tej wędrówki. A nasi Polegli Przywódcy z nieba dziękują nam za wytrzymałość, wiarę i niezłomną walkę. Zachowaliśmy się jak trzeba.

miroslawborutaandrzejossowskiMirosław Boruta, Andrzej Ossowski

W sobotę, 25 kwietnia 2015 roku odbyła się - w gościnnych progach Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (Macierz Lwów) - III Konferencja Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Tytułem cyklu są słowa NAUKA POLSKA – PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA a podtytułem tej konferencji: Przywracanie Polski. Program dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

akokrakowUczestników Konferencji powitał przewodniczący AKO im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, a obrady prowadził dr Mirosław Boruta, sekretarz Klubu.

Wśród gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, przewodniczący AKO w Poznaniu oraz liczna grupa naukowców ze Śląska - założycieli powstającego właśnie tam - już piątego w Polsce - środowiska AKO. W skład pierwszego zarządu wchodzą: p. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, jako przewodniczący oraz pp. prof. dr hab. Ewa Borkowska, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala i dr hab. Piotr Stec, prof. UO, serdecznie gratulujemy 😉

Poniżej podajemy listę prelegentów III Konferencji AKO w Krakowie oraz tytuły wykładów:

– prof. dr hab. Maria Dzielska, Prezydent Lech Kaczyński jakim Go pamiętam
- prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, Postprezydent w czasach postpolityki. Kilka refleksji kulturoznawcy
– dr hab. Andrzej Waśko, Kultura pod patronatem prezydenta
– mgr Edward Kuliga, Jak odbudować polski system władzy i elity patriotyczne

– prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Prezydent dbający o elity, czyli o szkolnictwie wyższym
- prof. dr hab. Krzysztof Cena, Uwarunkowania rozwoju młodych pracowników akademickich motywacje dla elitarności
– prof. dr hab. Piotr Stec, Uniwersytet Nowego Wzoru
– dr hab. Edward Malec, Szkolnictwo wyższe: prywatyzować publiczne i upubliczniać prywatne?

– dr hab. Krzysztof Szczerski, Podstawy polskiej siły
– dr Mirosław Boruta, Prezydent jako opiekun Polaków za granicą
– mec. Zbigniew Cichoń, Prezydent na straży przestrzegania praw człowieka
- prok. Bogdan Święczkowski, Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa narodowego - teraźniejszość i przyszłość

- dr n. med. Andrzej Sośnierz, Jak usprawnić system polskiej ochrony zdrowia? Nowy początek
- dr n. med. Leszek Lachowicz, NaProTechnology®. Przyczynowe leczenie niepłodności

– prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, Innowacyjność polskiej gospodarki, stan obecny, diagnoza i możliwości działania państwa
- prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, Energia jądrowa – węgiel – bezpieczeństwo energetyczne – Polska
- prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, Perspektywy górnictwa węgla kamiennego w Polsce

logofranczakZ nadzieją czekamy teraz wydanie pokonferencyjnego tomu uzupełnionego o głosy w dyskusji oraz film, który podczas obrad nakręcił dla nas p. Grzegorz Tomczak z Poznania.

Warto nadmienić, że wspaniałymi ciastkami ugościła nas Piekarnia "Franczak", której siedziba znajduje się przy znanym w Krakowie Placu Imbramowskim. Wszystkim serdecznie dziękujemy 😉

krakowniezaleznymkInformacja własna

8 grudnia 2014 roku Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie zaprosił Krakowian i Gości Naszego Miasta do siedziby Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (Macierz Lwów), przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 (Sala Łucznicza, I piętro) na spotkanie z p. prof. dr. hab. Jerzym Robertem Nowakiem.

20141208jrn2Spotkania pod tytułem "Aby Polska była Polską", nawiązującym do słów Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadził p. dr Mirosław Boruta, socjolog, jeden z dwóch, obok p. mgr. Andrzeja Ossowskiego, sekretarzy krakowskiego Akademickiego Klubu Obywatelskiego (fot. p. Feliks Stalony-Dobrzański).

Przy tej okazji warto wspomnieć o materiałach przygotowanych i wydanych społecznym wysiłkiem. Przybliżmy więc tę publikację, choćby poprzez okładkę i podany skrótowo spis treści.

2014akoiik- prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor / Hodowla umysłów zamkniętych, czyli duszno na uczelniach,
- prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki / Jak być sumieniem narodu? Współczesne zadanie środowiska naukowego,
- dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański / Świadomość obywatelska środowiska akademickiego jako siła sprawcza w kształtowaniu świadomości obywatelskiej społeczeństwa,
- dr Mirosław Boruta / O znaczenie języka dla polskości,
- dr Krzysztof Pasierbiewicz / Sanacja moralno-etyczna środowiska akademickiego warunkiem sine qua non dla powodzenia reformy szkolnictwa wyższego,
- mgr Edward Kuliga / Nierządne państwo jako wyraz interesów postkomunistycznego i postsolidarnościowego realnego układu władzy w Polsce,
- dr Wiesław Bożejewicz / Zdrowy rozsądek a poznanie zdroworozsądkowe, w krótkim zarysie,
- dr Paweł E. Tomaszewski, dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański / Życiowa i naukowa postawa prof. Jana Czochralskiego przykładem formacyjnym dla świadomości obywatelskiej Polaków,
- prof. dr hab. inż. Anna Mitkowska / Nauka dla budowania jakości życia, na przykładzie „architektury krajobrazu”.

Tom zawiera także wybór dwudziestu dokumentów, deklaracji, oświadczeń i stanowisk środowiska krakowskich naukowców dla których słowa prawda jest najważniejsza – stanowią przewodnią myśl ich naukowej twórczości i obywatelskich działań.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji filmowej, autorstwa p. Stefana Budziaszka: https://www.youtube.com/watch?v=p9FHkzq61O4

miroslawborutaMirosław Boruta

Środowe spotkania Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki wciąż zadziwiają żywotnością. To przecież początek wakacji (9 lipca) a tu i promocja najnowszej publikacji Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie (wszyscy obecni obdarowni zostali egzemplarzem tomu) i gorąca dyskusja o wyborach: jak je wspomóc, jak kontrolować i - najważniejsze - jak wygrać? Będziemy o tym rozmawiać jeszcze podczas kolejnego spotkania, we środę, 16 lipca.

O materiałach przygotowanych i wydanych społecznym wysiłkiem opowiadał jeden z sekretarzy naszego AKO - ten, którego wysiłek był tutaj największy, p. Andrzej Ossowski. Przybliżmy więc tę publikację, choćby poprzez okładkę i skrótowo podany spis treści, warto 😉

2014akoiik- prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor / Hodowla umysłów zamkniętych, czyli duszno na uczelniach,
- prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki / Jak być sumieniem narodu? Współczesne zadanie środowiska naukowego,
- dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański / Świadomość obywatelska środowiska akademickiego jako siła sprawcza w kształtowaniu świadomości obywatelskiej społeczeństwa,
- dr Mirosław Boruta / O znaczenie języka dla polskości,
- dr Krzysztof Pasierbiewicz / Sanacja moralno-etyczna środowiska akademickiego warunkiem sine qua non dla powodzenia reformy szkolnictwa wyższego,
- mgr Edward Kuliga / Nierządne państwo jako wyraz interesów postkomunistycznego i postsolidarnościowego realnego układu władzy w Polsce,
- dr Wiesław Bożejewicz / Zdrowy rozsądek a poznanie zdroworozsądkowe, w krótkim zarysie,
- dr Paweł E. Tomaszewski, dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański / Życiowa i naukowa postawa prof. Jana Czochralskiego przykładem formacyjnym dla świadomości obywatelskiej Polaków,
- prof. dr hab. inż. Anna Mitkowska / Nauka dla budowania jakości życia, na przykładzie „architektury krajobrazu”.

Tom zawiera także wybór dwudziestu dokumentów, deklaracji, oświadczeń i stanowisk środowiska krakowskich naukowców dla których słowa prawda jest najważniejsza - stanowią przewodnią myśl ich naukowej twórczości i obywatelskich działań.

andrzejossowskiAndrzej Ossowski

Ten list jest na wagę złota. W dyskusjach daliśmy się wpuścić w kanał szczegółów i dywagacje typu czy był jeden wybuch czy kilka i czy brzoza jeszcze stała czy już leżała. Tymczasem sprawa jest fundamentalna i "arcyboleśnie prosta": stymulowany przez władze obraz państwa jest całkowicie wirtualny, podobny do świata gier komputerowych. W PRL-u stworzono żelazną kurtynę i przy jej pomocy też próbowano stworzyć wirtualną rzeczywistość - nie udało się, bo kurtyna nie była szczelna a mechanizm przekształcania docierającej informacji w świadomość pozostał bez zmian. Teraz próbuje się przekształcać ten mechanizm za pomocą wirtualnego świata. Kierunek odwrotny, a byt kształtuje świadomość. Częściowo to się udaje.

Ten list to wstrząs, bo dokonuje zderzenia świata wirtualnego z rzeczywistym. Na szczęście kurtyna znowu okazuje się być nieszczelną. Ten list trzeba szeroko rozkolportować... Kto wie, czy odwrócenie biegu sprawy profesora Jacka Rońdy nie jest ostatnią dla niektórych sposobnością, aby choć częściowo odzyskać twarz...

miroslawborutaandrzejossowskiMirosław Boruta, Andrzej Ossowski

13 maja 2013 roku odbyła się w Krakowie, środowiskowa, II Konferencja Naukowa Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie pt. NAUKA POLSKA – PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA i podtytułem: Środowisko akademickie a świadomość obywatelska współczesnych Polaków.

Obrady toczyły się w gościnnych salach Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (Macierz Lwów) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

SGłos zabrało dwunastu mówców (spis Autorów i tytułów poniżej), a gośćmi specjalnymi byli przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Poznania i Warszawy, prof. prof. Stanisław Mikołajczak i Artur Świergiel (na fotografii wraz z prof. Ryszardem Kantorem, przewodniczącym AKO w Krakowie).

Warto dodać, że pojawiające się ostatnio - niestety, coraz częściej - tendencje do ograniczania wolności akademickich i roli środowisk akademickich (w tym wypowiedzi urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyktujących co jest „słuszne”, a o czym „nie nada”), powodują, że zarówno referaty, jak i głosy w dyskusji były niezwykle aktualne i żywe. Wszystkie referaty - podobnie jak rok temu - ukażą się drukiem wraz z zapisem dyskusji oraz listem – Apelem Uczestników Konferencji do Środowisk Akademickich.

SPodczas obrad (na fotografii, w pierwszym rzędzie, prof. Stanisław Mikołajczak, prof. Maria Dzielska, dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, prof. Jan Tadeusz Duda) wygłoszono następujące wykłady (niektóre z nich, dzięki uprzejmości p. Stefana Budziaszka, zostały utrwalone także na taśmie filmowej):

• prof. dr hab. inż. Jan T. Duda (Akademia Górniczo-Hutnicza), Etos akademicki a próby politycznego ograniczania wpływu środowisk akademickich na postawy Polaków
• prof. zw. dr hab. Stefan Zawadzki (wiceprzewodniczący AKO w Poznaniu), Społeczność akademicka - możliwości wpływu na współczesne pokolenie Polaków
• ks. dr Wiesław Bożejewicz (Warszawa), Zdrowy rozsądek a poznanie zdroworozsądkowe, w krótkim zarysie
• dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański (em., Akademia Górniczo-Hutnicza), Świadomość obywatelska środowiska akademickiego jako siła sprawcza w kształtowaniu świadomości obywatelskiej społeczeństwa oraz Życiowa i naukowa postawa prof. Jana Czochralskiego jako przykład formacyjny dla świadomości obywatelskiej Polaków
S• prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (Politechnika Krakowska), Nauka w budowaniu jakości życia, na przykładzie architektury krajobrazu (na fotografii - która niestety nie oddaje wspaniałości rozlicznych ilustracji zaprezentowanych podczas wykładu - za stołem prezydialnym prof. Ryszard Kantor)
• prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński (AKO – Poznań), "Odmowa wiedzy" – w środowiskach akademickich
• prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor (Uniwersytet Jagielloński), Hodowla umysłów zamkniętych czyli duszno na uczelniach
• dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz (em., Akademia Górniczo-Hutnicza) Sanacja moralno etyczna środowiska akademickiego warunkiem sine qua non dla powodzenia reformy szkolnictwa wyższego
• mgr Edward Kuliga (Kraków), Nierządne państwo jako wyraz interesów postkomunistycznego i postsolidarnościowego realnego układu władzy w Polsce
• dr Mirosław Boruta (Uniwersytet Pedagogiczny), Język jako centralna wartość kultury polskiej - uwagi na marginesie wpisów w kalendarium Wikipedii
• mgr inż. Mariusz Klapper (Kraków), Gdzie jesteśmy i co można zrobić?
• prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki (Politechnika Krakowska), Jak być Sumieniem Narodu? Współczesne zadanie środowiska akademickiego

akokrakow

Więcej informacji na temat Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie znajdą Państwo pod tagiem:
https://www.krakowniezalezny.pl/tag/akademicki-klub-obywatelski-im-prezydenta-lecha-kaczynskiego-w-krakowie

andrzejossowskiAndrzej Ossowski

Drogi Marku – odszedłeś, ale wiemy, że jesteś tutaj z nami, tak jak bywało to zawsze w przeszłości.

Tym razem spotkaliśmy się tutaj aby Cię pożegnać.

Gdy przyjrzeć się Twojemu życiu, to dzieliłeś je zawsze pomiędzy pracę zawodową a działalnością na rzecz innych. Czasem wydaje mi się, że godziny walki z chorobą były mniej ważne od godzin spędzonych przy klawiaturze komputera.

Jeśli prawdą jest, że stamtąd, gdzie jesteś Marku, dostrzec można nas, tutaj zebranych, jeśli wysłuchać można, o czym rozmawiamy, to znając Ciebie już jesteś w miejscu, z którego najlepiej widać i słychać. Zastanawiasz się pewnie czy powiemy o tym, co w kilku ostatnich latach było dla Ciebie równie ważne, jak walka z chorobą, a może nawet ważniejsze.

Tak Marku, powiemy nie tylko to, co był ostatnio ale też to, czym zaabsorbowany byłeś całe życie.

Znaczącym fragmentem Twojego życia była działalność społeczna, rozumiana jako bezinteresowne działanie na rzecz wspólnoty, w której żyłeś, nas wszystkich.

Podzielałeś poglądy dziś już wymierających polskich elit wychowanych w II Rzeczpospolitej. Elity te stanowiła generacja ludzi prawych, żarliwych i zdolnych do poświęceń patriotów. Jak pamiętam, cecha ta skłaniała Cię zawsze do działania w zwrotnych punktach historii Polski, w  marcu 1968 r., sierpniu 1980 r. kiedy zakładałeś Pierwszą Solidarność w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Skoncentrowałeś się, na miarę swoich sił, na działalności na rzecz Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki w Krakowie a także Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie – byłeś autorem opracowań programowo-ideowych tych stowarzyszeń a także Wstępu do pierwszej publikacji naukowej Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Krakowie. Działalności tej oddawałeś się do końca życia. W ostatnim okresie, kiedy wydawało się, że nieuleczalna choroba osiągnęła apogeum a za każdą fizyczną aktywność karany byłeś bólem działałeś w jedynym dostępnym Ci zakresie  - intelektualnym. Odkryłeś w sobie szczególne predyspozycje eseisty i zostałeś publicystą.

Oprócz pięknych wierszy, które pisałeś „od zawsze” pisałeś światopoglądowe i patriotyczne eseje i felietony. Część z nich,  61 tekstów zostało publikowanych na portalu internetowym krakowniezalezny.pl. Pozostawiłeś wiele tomików wierszy, swojej twórczości.

Taka Twoja postawa miała rodzinne uzasadnienie. O historii zawsze można było z Tobą rozmawiać. Jak mogło być inaczej, skoro rodzice mieli za sobą Powstanie Warszawskie, pradziadek współpracę z marszałkiem Piłsudskim, a inni przodkowie Powstanie Styczniowe. Ideały, które zdecydowały, aby wziąć karabin do ręki Ty realizowałeś przy komputerze.

W skutek Twojej skromności nie zdawałeś sobie sprawy, że ta postawa daje Ci godne miejsce w nielicznym gronie ludzi tworzących współczesną polską elitę.

Marku, byłeś zawsze wierny swoim zasadom i ideałom, nie ułatwiałeś sobie życia pragmatyzmem. Byłeś człowiekiem pełnym szlachetnych pomysłów i inicjatyw. Otaczające Cię osoby doznawały od Ciebie życzliwości i optymizmu. Dzieliłeś się z nami Twoim wielkim sercem a my przyjaciele zawsze mogliśmy być pewni Twojej bezwarunkowej i bezinteresownej przyjaźni.

Marku, odpoczywaj zasłużenie po Twych ziemskich trudach i cierpieniach.

Dzisiaj zebrani tutaj, na Rakowickim Cmentarzu nie żegnamy, Cię, Marku. Zostajesz w naszych wspomnieniach, będziesz obecny w nie jednej dyskusji. Wiemy, że czekasz – to przyjmij słowa: do zobaczenia !

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków.

andrzejossowskiAndrzej Ossowski

W sobotę, 26 maja, korzystając z okazji pobytu p. profesora Wiesława Biniendy w Polsce pozwoliliśmy sobie dokonać wręczenia Mu dyplomu Honorowego Członka Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie „w uznaniu odwagi i niezłomności w dążeniu do poznania prawdy o katastrofie nad Smoleńskiem oraz za budzącą podziw postawę polskiego uczonego na Obczyźnie”.

dyplomdlaprofesorabiniendy1Dyplom został podpisany przez naszych przewodniczących, sekretarzy i skarbnika a wręczony przez delegację w osobach pp. prof. dr. hab. inż. Stefana Taczanowskiego, obu sekretarzy i skarbnika. Ceremonia wręczenia dyplomu odbyła się w jedynym dostępnym dla nas miejscu i czasie, czyli… w Sielpi koło Kielc podczas Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”. Wręczyliśmy Mu również nasz List Otwarty z 18 kwietnia 2012 roku (treść listu można znaleźć tutaj: https://www.krakowniezalezny.pl/uniwersytety/list-otwarty-do-srodowiska-akademickiego).

dyplomdlaprofesorabiniendy2P. Profesor był wyraźnie przejęty tak owacyjnym (na stojąco) przyjęciem przez zebranych delegatów Klubów „Gazety Polskiej”, jak też i naszym dyplomem. W adresie skierowanym do profesora Wiesława Biniendy, p. dr Mirosław Boruta zawarł informację, że analogiczne dyplomy są już przygotowane dla panów prof. Kazimierza Nowaczyka (University Maryland School od Medicine, Baltimore) i dr. Grzegorza Szuladzińskiego (Analytical Service Pty Ltd. Sydney oraz Research Network for a Secure w Australii), i że zostaną wręczone przy… najbliższej, nadarzającej się, okazji.

Na zdjęciach z uroczystości (autorstwa J. O.) zobaczyć można – od lewej do prawej – dr. Mirosława Borutę, sekretarza AKO (z mikrofonem), mgr. inż. Andrzeja Ossowskiego, sekretarza AKO (trzyma dwa pozostałe dyplomy), prof. dr. hab. inż. Stefana Taczanowskiego (wręcza dyplom) i oczywiście p. profesora Wiesława Biniendę. Są tam także pp. Tomasz Sakiewicz („Gazeta Polska”) i Katarzyna Gójska-Hejke („Nowe Państwo”), za których przychylność dla naszej inicjatywy bardzo serdecznie dziękujemy.

Marek Morawski

13 kwietnia 2010

Panie Prezydencie, Ojczyzna wzywa
Osierocony Naród płacze!
Kto się za Polską, za nami ujmie?
Jesteśmy w rozpaczy.

kwiecien2010bp1Twoją dewizą – Bóg, honor, Ojczyzna.
Dla Ciebie polskość to nie czcze słowo.
Historia, tradycja – narodu ostoją.
Trzeba ich bronić sercem i głową.

Nie srebro, złoto, działki, nadania,
Wartością Twoją moralności siła.
Ojczyzna – służba, miłość – rodzina.
To był Twój oręż, niewzruszona bryła.

Naród nie ogłuchł, nie utracił wzroku,
Mądrą wrażliwość z serc swych wyrywa,
Lekceważony, otumaniony,
lecz prawda zawsze na wierzch wypływa.

kwiecien2010bp2Obłuda wrogów, kłamstwa, oszczerstwa,
Każde plugastwo – cel uświęca środki.
Zniszczyć człowieka, pozbawić godności,
Jak niegdyś, jak wprzódy – moralne blotki.

Umilkły karły podłej nienawiści –
już nie wypada, to niebezpieczne.
Pękła jak bańka propagandy szmira.
Teraz wrogowie występują grzecznie.

Jesteśmy silni, jakże nas wielu,
Choć w bitwie padłeś, nie poniosłeś klęski.
Z Tobą nasz Lechu, Prezydencie Polski,
Twój obraz Polski jest zwycięski.

* Wiersza nie udało się umieścić na łamach żadnego dziennika czy periodyku. Rzeczpospolita umieściła go w swej internetowej Księdze kondolencyjnej, ale ocenzurowała – pominęła przedostatnią zwrotkę, która przecież nie zawiera nieprawdy. Zawiera to, co właśnie same media ujawniły. W jakim my żyjemy kraju? Czy to jest wolność, suwerenność?

(Od Redakcji): Tekst śp. p. Marka Morawskiego przygotował do druku p. Andrzej Ossowski, a fotografie nadesłała p. Beata Podolska, dziękujemy.