Szczególnie polecamy

mpklogoKraków: Rozkład jazdy MPK S.A. w Krakowie – Bo przydaje się codziennie ;-)
http://rozklady.mpk.krakow.pl

A przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. 30 listopada 2014 roku…

krakowniezaleznymkKraków: Wybory samorządowe w Małopolsce, podsumowanie i plany – film
http://www.krakowniezalezny.pl/wybory-samorzadowe-w-malopolsce-podsumowanie-i-plany

krakowniezaleznymkKraków: Spotkanie z doktorem Markiem Lasotą – film i 30 zdjęć
http://www.krakowniezalezny.pl/spotkanie-z-doktorem-markiem-lasota

krakowniezaleznymkKraków: Dr Marek Lasota – roztropna troska o dobro wspólne - film
http://www.krakowniezalezny.pl/dr-marek-lasota-roztropna-troska-o-dobro-wspolne

23 listopada (niedziela) 17:00 – Uroczystości modlitewne za Ojczyznę w Krakowie

Uroczystości modlitewne za Ojczyznę w Krakowie. W hołdzie patronowi „Solidarności”, błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce.

solidarnoscmalopolska„Solidarność” Małopolska zaprasza na modlitwę: na Mszę Świętą za Ojczyznę, o rychłą kanonizację błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, aby Polacy wybrali Włodarzy Rzeczpospolitej szanujących Boga, Ojczyznę-Polskę, Dekalog Rodziny chrześcijańskiej.

Os. Szklane Domy – Nowa Huta / Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.

blksjerzypopieluszkoPo Mszy Świętej zostanie wykonana modlitwa śpiewana oratorium „Śmierć za „Solidarność” Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki”.

Kompozycję Wincentego z Krakowa napisaną do słów homilii Patrona „Solidarności”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki wykona ośmioosobowy zespół wokalno-instrumentalny „Musica – Deo et Patriae”: Sława Bednarczyk – słowo mówione, Ewa Plechawska – sopran, Ilona Szczepańska – alt, Maciej Sieczka – tenor, Marcin Wolak – bas, Anna Cygal – skrzypce pierwsze, Paulina Biegaj – skrzypce drugie, Danuta Popielak – altówka i Krystyna Woźniak – wiolonczela.

Wstęp wolny.

23 listopada (niedziela), 19:00 – Zaproszenie do „PSALM-u”

psalmlogoPodziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny („PSALM”) przy Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych, ul. Nowosądecka 41, zaprasza do Domu Parafialnego do Auli św. Jana Pawła II na kolejne niezwykłe spotkanie autorskie.

W niedzielę 23 listopada br. spotkanie z arcybratem Adamem Bujakiem, światowej sławy artystą-fotografikiem, laureatem wielu odznaczeń i nagród papieskich, przyjacielem Jana Pawła II, przełożonym ponad czterystuletniego Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie, którego członkami byli czterej polscy królowie: Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza, Jan Kazimierz Waza i Jan III Sobieski. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Sztuka religijna”. Rozmowę z wybitnym twórcą o wierze, patriotyzmie, Papieżu i sztuce fotografii poprowadzi brat-kalwarysta dr Marek Mariusz Tytko (Arcybractwo Męki Pańskiej). Podczas wieczoru artysta zaprezentuje swoje tegoroczne najnowsze albumy o dwóch świętych papieżach-ojcach soborowych Vaticanum II – św. Janie Pawle II i św. Janie XXIII pt. „Kanonizacja wszech czasów” oraz „Święci Papieże”.

Wstęp na spotkania jest wolny dla wszystkich. Spotkania trwają od godz. 19.00 do 21.00. Dojazd: autobusami nr 164, 204, 244, przystanek: Piaski Nowe. Aktualne informacje na www.parafiapiaskinowe.pl w zakładce PSALM. Zapraszamy serdecznie na niepowtarzalne wieczory!

Kontakt: marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl

Artykuły i wywiad dni: 22-23 listopada

(Od Redakcji): Przedstawiamy listę wartościowych, polskich tytułów prasowych / Dzienniki: Gazeta Polska Codziennie, Nasz Dziennik / Tygodniki: Do Rzeczy, Gazeta Polska, Nasza Polska, Niedziela, Tygodnik Solidarność, W Sieci / Miesięczniki: Moja Rodzina, Nowe Państwo, W Naszej Rodzinie, WPiS / Dwumiesięczniki: Arcana, Polonia Christiana.

* * * * * * * * * * * * *

Awantura w PKW / Próba okupacji PKW zakończyła się fiaskiem. Obóz władzy zyskał dzięki niej pretekst do ataku na opozycję / Maciej Walaszczyk / Po czwartkowej demonstracji przed Państwową Komisją Wyborczą grupa demonstrantów wdarła się do jej siedziby. W ten sposób miała zacząć się okupacja budynku z żądaniem dymisji członków Komisji i unieważnienia wyborów. Akcja zakończyła się interwencją policji. Dała też obozowi władzy pretekst do atakowania partii opozycyjnych za wprowadzanie histerii i chaosu wokół wyborów. Zamiast tłumaczyć się z tego, co dzieje się po niedzielnym głosowaniu, dostała prezent w postaci absurdalnej awantury w urzędzie państwowym. Wśród zatrzymanych przez policję są m.in. Ewa Stankiewicz, Hanna Dobrowolska, Witold Zieliński, Grzegorz Braun. Nazajutrz zatrzymanym uniemożliwiono kontakt z rodzinami i pełnomocnikiem procesowym. Nie było również wiadomo, na jakim komisariacie są przetrzymywani.
http://naszdziennik.pl/wp/114585,awantura-w-pkw.html

Nowy podział świata / Dr Cezary Mech / Polsce media ogłosiły totalne zwycięstwo PiS w wyborach samorządowych, co w praktyce oznacza, że rozpoczęła się już batalia o to, jaki program i kto będzie go wprowadzał za rok w rządzie premiera Kaczyńskiego. Jednocześnie świat obserwował obrady najważniejszych przywódców świata w ramach G20 w dalekim Brisbane w Australii. Ukazały one groźne pęknięcia na arenie światowej, i to zarówno w postaci konfliktu ekonomicznego, jak i – co ważniejsze – politycznego. Przy czym, gdy się śledzi antykryzysowe postanowienia tego forum, a taki był cel jego powstania, to okazuje się, że powoli stają się one deklaratywne w przeciwieństwie do polityki, która stała się ich główną pożywką. Dotyczy to zarówno apelu o wsparcie przyszłorocznego szczytu klimatycznego w Paryżu, działań antykorupcyjnych, ideologii gender, konieczności wzrostu zatrudnienia młodych, jak i pięcioletniego przyspieszenia gospodarczego do poziomu 2,1 proc. rocznie.
http://naszdziennik.pl/wp/114591,nowy-podzial-swiata.html

Sławi polską biblistykę / Małgorzata Pabis / Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, wybitny polski biblista, otrzyma dziś z rąk Papieża Franciszka Nagrodę Ratzingera, czyli „katolickiego Nobla”. Uroczystość wręczenia Nagrody Ratzingera odbędzie się w Sali Klementyńskiej w Watykanie. Laureatów nagrody typuje założona w 2010 roku Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera. To niezwykle prestiżowa nagroda. Jak podkreśla ks. prof. Wojciech Góralski z UKSW w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”, ks. prof. Chrostowski w pełni na nią zasłużył. – Jest wybitnym biblistą i naukowcem. Wydał ponad tysiąc różnych publikacji – mówi ks. prof. Góralski. Dodaje, że razem z laureatem na UKSW pełnili przez pewien czas funkcję prorektorów. – Znam więc bardzo dobrze ks. prof. Chrostowskiego i wiem, że ta nagroda zapewne zmobilizuje go do jeszcze bardziej wytężonej pracy, do sławienia polskiej biblistyki. Sama zaś nagroda dla świata nauki w Polsce i dla Kościoła jest wielkim zaszczytem – zaznacza.
http://naszdziennik.pl/wp/114551,slawi-polska-biblistyke.html

Orzeł & reszka / Odmęty szaleństwa / Jan Maria Jackowski / To, co się dziś dzieje w sprawie wyborów samorządowych, jest zagrożeniem dla polskiego systemu demokratycznego. O totalnej niewydolności PKW ustalającej wyniki głosowania świadczy katastrofa z systemem informatycznym oraz wielodniowy czas liczenia głosów. Natomiast rekordowa liczba głosów nieważnych jest oczywistym dowodem na to, że sposób głosowania był zbyt skomplikowany i niejasny, a podane wyniki są niewiarygodne i w sposób istotny zniekształcone, gdyż wybór setek tysięcy osób biorących udział w wyborach nie został uwzględniony. Zaistniała sytuacja spowodowała ogromne poderwanie zaufania obywateli do instytucji państwa i uzasadnione wątpliwości co do standardów przeprowadzonych wyborów.
http://naszdziennik.pl/wp/114507,odmety-szalenstwa.html

Katolik w dyktaturze laicyzmu / Z prof. Rikiem Torfsem, rektorem Katolickiego Uniwersytetu Leuven, rozmawia Piotr Falkowski / Jak się Pan czuje jako katolik, żyjąc w tak silnie zsekularyzowanym kraju, jakim jest Belgia, gdzie chrześcijaństwo nie ma nic do powiedzenia w życiu publicznym, jest tylko jedną z wielu idei, do tego postrzeganą jako podejrzana, bo sprzeczna z liberalnymi paradygmatami? – Byliśmy państwem bardzo katolickim, jak Polska i Irlandia. Teraz jest jakby reakcja w przeciwną stronę. Może Kościół był zbyt potężny, bo teraz mamy taką sytuację, że z jednej skrajności popadamy w drugą. Ale z drugiej strony jestem rektorem największego uniwersytetu Beneluksu i jest to uczelnia katolicka. Wprawdzie nie jest tak, że wszyscy wykładowcy i studenci są katolikami, ale jesteśmy dumni ze swej katolickiej tradycji i wciąż kształtujemy młodych ludzi tak, by umieli pozostawać prawdziwymi katolikami, nawet w Belgii.
http://naszdziennik.pl/wp/114571,katolik-w-dyktaturze-laicyzmu.html

Co się zdarzyło 23 listopada?

herbgryfitow1287 – Książęta Bogusław IV, Mściwój II i Przemysł II zawarli w Słupsku przymierze skierowane przeciwko Brandenburgii (il. Herb rodowy Gryfitów).
1619 – Lisowczycy pokonali wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego I Rakoczego w bitwie pod Humiennem.
1655 – Wojna polsko-rosyjska: po przegranej bitwie pod Jezierną Bohdan Chmielnicki został zmuszony do podpisania traktatu zobowiązującego go do udzielenia pomocy Rzeczypospolitej i do zerwania ugody z Rosją.
1789 – W USA ustanowiono Święto Dziękczynienia.
1793 – Zakończyły się obrady Sejmu grodzieńskiego, ostatniego sejmu I Rzeczypospolitej. I Rzeczpospolita to współczesna, umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku, czyli od stworzenia podstaw demokracji szlacheckiej, poprzez okres istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów do III rozbioru w 1795 roku.
irzeczpospolitaPierwszy udokumentowany przykład użycia terminu Rzeczpospolita dla określenia państwa polskiego, znajduje się w akcie wierności Maćka Borkowica złożonym królowi Kazimierzowi Wielkiemu 16 lutego 1358 roku w Sieradzu (il. Największy zasięg terytorialny I Rzeczpospolitej w latach 1619–1622, po rozejmie w Dywilinie na tle granic państw współczesnych. Legenda mapy: 1 – Korona; 2 – Prusy, lenno Królestwa Polskiego; 3 – Wielkie Księstwo Litewskie; 4 – Liwlandia, posiadłość Korony i Litwy; 5 – Kurlandia, lenno Rzeczypospolitej).
1939 – Niemcy dokonali masakry 43 Polaków i Żydów w dzikim obozie koncentracyjnym w Łobżenicy w Wielkopolsce.
1942 – Niemcy zamordowali około 1,5 tys. Żydów z getta w Bracławiu na Ukrainie.
1980 – 2914 osób zginęło w trzęsieniu ziemi z epicentrum pod Neapolem.
drzwiplockie1981 – W katedrze płockiej umieszczono kopię średniowiecznych Drzwi Płockich. Oryginał (na fotografii) znajduje się w Soborze Mądrości Bożej w Nowogrodzie Wielkim w Rosji. W portalu katedry znajduje się opisana w skrócie historia Drzwi Płockich.
2003 – W wyniku masowych wystąpień zwanych rewolucją róż ustąpił prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze.
2004 – Pomarańczowa rewolucja: wbrew oficjalnym wynikom Wiktor Juszczenko ogłosił się zwycięzcą wyborów prezydenckich i złożył przysięgę przed parlamentem. Rozpoczęły się masowe strajki na uniwersytetach i w zakładach pracy w wielu miastach na Ukrainie.
2006 – W londyńskim szpitalu zmarł po zatruciu przez Rosjan polonem 210 były podpułkownik KGB i FSB Aleksandr Litwinienko.
2008 – W pobliżu granicy gruzińsko-południowoosetyjskiej nieznani sprawcy ostrzelali konwój, w którym jechali prezydenci Gruzji i Polski – Micheil Saakaszwili i Lech Kaczyński.

(opr. na podstawie Wikipedii)

Karolina. Czy jest coś… za co oddałabyś życie?

karolinaplakatDwie przyjaciółki, osiemnastolatki Kaśka i Magda, kończą liceum filmowe. Pomiędzy zabawą a korzystaniem z życia muszą jeszcze znaleźć czas na przygotowanie się do czekającego je egzaminu końcowego. Mają za zadanie przygotować etiudę filmową. Gdy nauczyciel podsuwa im temat, w pierwszej chwili buntują się. Chciały kręcić film o ważnych społecznie sprawach, o współczesnych problemach, chciały zmieniać świat, a tu trafia się im historia jakiejś wiejskiej dziewczyny sprzed 100 lat, która w bezsensowny sposób dała się zabić! Chcąc nie chcąc, wyruszają w drogę do Zabawy, gdzie żyła i zginęła ich bohaterka – Karolina Kózkówna.

Na początku nie potrafią się odnaleźć w historii Karoliny. Nie mogą jej zrozumieć. Po co młoda dziewczyna dała się zabić? Jaki jest sens jej wyboru? Dlaczego ich rówieśnica tak łatwo oddała życie? Dla jakich wartości? Co nią kierowało? Skąd czerpała siłę? I dlaczego Bóg na to pozwolił? Poszukiwanie odpowiedzi na wszystkie te pytania sprawia, że ich szkolne zadanie stopniowo przeradza się w fascynującą przygodę, a historia Karoliny nagle zaczyna mieć wpływ na życie ich i innych bohaterów filmu.

karolinapb1Karolina to ciepła i mądra opowieść o pragnieniach i wyborach młodych ludzi, o problemach i dylematach dorosłych, o skomplikowanych historiach rodzinnych i o odnajdywaniu drogi, także dzięki pomocy tych, którzy… dawno nie żyją. To historia odkrywania, że świat prostych, uniwersalnych wartości wart jest odkurzenia i jest receptą na dobre, szczęśliwe życie. Tytułowa bohaterka filmu to Karolina Kózkówna, która równo 100 lat temu, w wieku 16 lat, została zamordowana przez rosyjskiego żołnierza, gdy broniła się przed gwałtem. Jej niezłomna postawa w obliczu śmierci i męczeństwo jest wstrząsem dla bohaterów filmowej opowieści, ale nie to ostatecznie wpływa na nich najbardziej. Karolina, ta młodziutka wiejska dziewczyna, żyła prosto, cicho, skromnie i bardzo zwyczajnie. Było jednak w jej życiu coś, co zwyczajnych ludzi czyni świętymi. To miłość. Jej życie przepełnione było miłością. Kochała rodziców, rodzeństwo, bliźnich i wreszcie Boga. Czysta, piękna, wielka miłość; miłość, która niemal gorszy bohaterów wyciągniętych ze współczesnego świata, ale też urzeka. Właśnie do takiego życia, pełnego miłości, tęsknią bohaterowie filmu.

W 1987 roku Karolina Kózkówna została ogłoszona przez Jana Pawła II błogosławioną. Jest patronką młodzieży.

karolinapb2Reżyserem i scenarzystą filmu jest Dariusz Regucki, który oparł swoją opowieść na historii życia Karoliny Kózkówny. Film toczy się na dwóch planach: historycznym i współczesnym. W podwójnej, głównej i tytułowej roli wystąpiła młoda aktorka Marlena Burian (role Kasi i Karoliny). Po raz pierwszy na dużym ekranie zagościło jeszcze dwoje aktorów: Barbara Duda (Magda) i Karol Olszewski (Przemek). Cała trójka debiutantów to absolwenci Liceum Aktorskiego w Krakowie. Towarzyszą im znakomici i cenieni aktorzy: Jerzy Trela, Dorota Pomykała, Anna Radwan, Maciej Słota, Piotr Cyrwus, Sebastian Oberc, Jacek Lecznar.

Powstanie filmu poprzedziła akcja internetowa, dzięki której wiele osób zaangażowało się finansowo w jego powstanie, wiele też zadeklarowało wsparcie promocyjne w swoim środowisku, gdy obraz trafi na ekrany.

Gdzie obejrzeć film w Krakowie? Od 21 listopada: „Agrafka” – ul. Krowoderska 8, „Kijów” – al. Krasińskiego 34 i „Mikro” – ul. Juliusza Lea 5 (za: http://karolina-film.pl).

Rodacy czas się włączać! Zapachniało Majdanem…

leszeksmagowiczLeszek Smagowicz

W dniu dzisiejszym o godzinie 19.00 odbył się „bezpartyjny” protest pod Wieżą Ratuszową na Rynku Głównym w Krakowie! Protest oczywiście dotyczył sytuacji związanej z przebiegiem wyborów do samorządów i z wciąż z świeżo napływającymi, skandalicznymi informacjami mającymi związek z fałszerstwami na ogólnopolską skalę.

20141120wiec1W zgromadzeniu kontestującym przebieg „wyborów” – trzeba dodać wciąż trwających – udział wzięli min: Nowa Prawica, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, Polska Razem, Małopolscy Patrioci, Młodzi dla Polityki Realnej, Młodzież Wszechpolska, ONR Brygada Małopolska i Ruch Narodowy Małopolska i Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki oraz członkowie NSZZ „Solidarność”.

20141120wiec2W licznym proteście uczestniczyła przede wszystkim młodzież, a głos na temat Polskiej Kompromitacji Wyborczej zabrali min. Grzegorz Piątkowski i Konrad Berkowicz. Następnie kilkutysięczny tłum przeszedł dookoła Rynku, przez ulicę Grodzką przed Małopolski Urząd Wojewódzki na ulicę Basztową. Podczas przemarszu liczba protestujących z minuty na minutę wzrastała. Oprócz standardowych haseł: o czerwonej hołocie, wiosennych wisielcach, brukowym rządzie, skandowano hasła bezpośrednio dotyczące przebiegu wyborów min. „Sfałszowali!”, „Wybory – Powtórzyć!”, oraz „Komorowski – zdrajca Polski!”, także bez ceremonii tyczące PKW „Leśne dziadki do odsiadki!!!”

20141120wiec3Na ulicy Basztowej doszło do godzinnego zatrzymania ruchu tramwajowego, choć organizatorzy współpracując z Policją starali się przepuszczać tabor MPK. Przed UW również było kilka spontanicznych przemówień. Tym razem, oprócz młodych, do głosu doszli też, poruszeni młodzieżowym zapałem, starzy wiarusi pamiętający protesty z marca 68’ i z kolejnych festiwali PRL-owskiej wolności. Przerywano je kolejnymi hasłami np. te dotyczący resortowej Moniki: „weź Stokrotkę na wywrotkę!” Największą wrzawę i burzę oklasków wywołała informacja o opanowaniu komisji PKW przez protestujących w Warszawie.

20141120wiec4Były próby przypominania słów Dmowskiego i Karola Wojtyły z okresu papieskiej posługi. Na samym końcu odśpiewano wszystkie cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, a następnie Rotę Marii Konopnickiej. Wiec, co prawda, zakończył się pokojowym wezwaniem do rozejścia, lecz organizatorzy zapowiedzieli zarówno wcześniej pod Ratuszem, jak i później pod Urzędem kolejne takowe w grodzie Kraka. Zgromadzonych poproszono o przyprowadzanie swoich kolegów, koleżanki i przyjaciół z drugiej strony polskiej barykady na kolejne protesty (fot. ze stopni krakowskiego Ratusza, p. Andrzej Kalinowski).

Rodacy czas się włączać! Zapachniało Majdanem…

Zapraszamy Państwa także do obejrzenia 51 zdjęć, autorstwa p. Andrzeja Kalinowskiego:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/20Listopada2014ak
oraz relacji filmowej przygotowanej przez p. Stefana Budziaszka:


• https://www.youtube.com/watch?v=azrEgIaSja4

Sejmik Małopolski – wyniki w Krakowie – według protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej

krakowniezaleznymkInformacja własna

Procentowy podział głosów pomiędzy dwie największe partiie polityczne Platformę Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie (w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego) to 57,33% do 42,67%. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zdobyli tym samym trzy mandaty.

malopolskaherbKolejność osób na liście Prawa i Sprawiedliwości jest następująca (w nawiasach miejsce na liście przyznane przez władze partii, potem liczba głosów): Jan Duda [3] 27.344 głosy, Jadwiga Emilewicz [1] 18.726 głosów, Wojciech Grzeszek [2] 5.578 głosów, Zbigniew Cichoń [4] 4.727 głosów, Mirosław Boruta [10] 2.488 głosów, Maria Malinowska [6] 1.982 głosy, Witold Śmiałek [5] 1.914 głosów, Szymon Huptyś [16] 1.589 głosów, Barbara Marszałek [14] 1.102 głosy, Krystyna Frankiewicz [11] 1.021 głosów, Bogdan Kondratowicz [8] 934 głosy, Zbigniew Górski [9] 913 głosów, Bożena Gołda [13] 883 głosy, Jacek Krzyżak [15] 727 głosów, Iwona Kornaś-Pierzak [12] 673 głosy i Filip Mocie [7] 556 głosów.

Łączyć by wygrywać. Wygrywać by łączyć

Szanowni Państwo,

miroslawboruta2014Polakiem i katolikiem, a co za tym idzie uczciwym i życzliwym człowiekiem jestem od zawsze. Nie ukrywam sympatii nie tylko do Prawa i Sprawiedliwości (do którego należę od maja 2010 roku), do stronnictw Zjednoczonej Prawicy, do młodych ludzi z Ruchu Narodowego czy Nowej Prawicy, do Klubów Gazety Polskiej i Kół Przyjaciół Radia Maryja. Każde łączenie środowisk i szukanie tego co nas łączy uważam za niezbywalne dobro społeczne.

Dzięki Państwu zdobyłem w tych wyborach 2.488 głosów w okręgu Kraków do Sejmiku Województwa Małopolskiego, co daje mi bardzo dobry wynik wśród czynnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jest to piąty wynik wśród wszystkich szesnastu kandydatów, choć uzyskany z „trudnego”, dziesiątego miejsca ;-)

Dlaczego jest bardzo dobry? Nasi znakomici kandydaci, którym serdecznie gratuluję, pp. Jan Tadeusz Duda, Jadwiga Emilewicz, Wojciech Grzeszek i Zbigniew Cichoń reprezentują bowiem w większości „stronnictwa sojusznicze”: Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, Polskę Razem Jarosława Gowina czy Region Małopolska NSZZ „Solidarność”. Warto dodać, że do dwóch z tych organizacji należę także i ja, jako nauczyciel akademicki i związkowiec.

Jednak życie polityczne w Polsce koncentruje się wokół i wewnątrz partii politycznych. Ważne jest, by właśnie teraz pomóc Prawu i Sprawiedliwości przebudowywać Polskę. Właśnie z tej partii uczynić forpocztę cywilizacyjnych i moralnych przemian nas, Polaków. W pół roku przed wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej, w rok przed wyborami parlamentarnymi proszę Państwa o mocne wsparcie w tym dziele.

A panu Markowi Lasocie życzę Prezydentury Krakowa najszczerzej jak tylko można, Nasze Miasto, Kraków - urbs celeberrima zasługuje na więcej ;-)

Dziękuję Państwu za zaufanie i powtórzę: „łączyć by wygrywać, wygrywać by łączyć”…
dr Mirosław Boruta, socjolog