Przeskocz do treści

(Od Redakcji): odpowiedź dotyczy tekstów:
https://www.krakowniezalezny.pl/muzeum-lotnictwa-czy-umieralnia
https://www.krakowniezalezny.pl/odpowiedz-na-list-pana-rafala-chylinskiego

Rafał Chyliński

Szanowni Państwo,

dziwię się „osłupieniu” p. Radwana po przeczytaniu mojego opublikowanego listu, gdyż jego treść była Panu wcześniej znana z naszej elektronicznej korespondencji. Mimo Pana stwierdzenia, że wystawa „Swego nie znacie”..., jest wysoko doceniana przez specjalistów z całego świata w dalszym ciągu śmiem twierdzić, że ta ekspozycja stanowiła również wygodną dla MLP sytuację umożliwiającą umieszczenie tam razem ze szczątkami obcych historycznych samolotów również nasze polskie, które przez lata zalegały w magazynie w oczekiwaniu na renowację, która była planowana ale zabrakło konsekwencji. Łatwiej było potraktować je jak destrukty i pozbyć się kłopotu i to nazywam manipulacją. Oczywiście, że ze znajdującym się tam śmigłowcem „Żuk” czy LWD „Szpak 2” niewiele da się już zrobić, jednak „Pegaz” czy LWD „Żuraw” są jeszcze do uratowania. Ja mówię tylko o polskich konstrukcjach nie historycznych szczątkach obcych samolotów pochodzących z tzw. „kolekcji Goringa”. Nigdy nie predysponowałem do miana specjalisty w dziedzinie lotnictwa a tym bardziej muzealnictwa, jest to p. Radwana wymysł, natomiast on raczej powinien. Jak wygląda motoszybowiec „Pegaz” każdy widzi i nie chodzi o to aby wyglądał „lepiej niż z fabryki” a tylko żeby wreszcie został odrestaurowany ze starannością, podobnie jak chociażby sowieckie Jaki. Dziwię się stwierdzeniu p. Radwana, że motoszybowiec wygląda w rzeczywistości lepiej niż na zdjęciach – jak jest to możliwe? Co do moich „rozważań”, jak to się wyraził Pan dyrektor w kwestii przechowywania „Pegaza” w klimatyzowanym pomieszczeniu, to z całym szacunkiem ale tu znowu spotykam się z manipulacją i nieprawdą. W jednym ze swoich e-maili, dokładnie z 3 marca do p. Radwana w kontekście przechowywania eksponatów muzealnych napisałem: samolotowe eksponaty historyczne a w szczególności o konstrukcji drewnianej z natury rzeczy Panie dyrektorze stoją w porządnych muzeach w ogrzewanych pomieszczeniach a najczęściej klimatyzowanych. Nie było tu mowy że Pegaz ma stanąć w klimatyzowanym pomieszczeniu, których Muzeum nie ma, lecz o standardach, jest to więc następne przekłamanie. „Pegaz” na pewno nie jest najcenniejszym z muzealiów, jest jednak jednym z eksponatów o który powinno się dbać na równi z innymi a nie umieszczać go wśród destruktów, tym bardziej że, jak sam p. dyrektor stwierdza - w 1989 r. zdecydowałem o umieszczeniu go na liście eksponatów do remontu. Zabrakło jednak wytrwałości i woli do zrealizowania tego zamierzenia. Być może, że koncepcja wystawy „Swego nie znacie...” narodziła się w 1992 r. jednak mijające się z prawdą jest stwierdzenie, że „Pegaz” tam się od razu znalazł. Zanim tam wylądował przeleżał w magazynie do 2003 r. Co do tablicy przyrządów to w dalszym ciągu twierdzę, że będąc w 1990 lub 1991 r. widziałem tablice z wszystkimi zegarami z wyjątkiem jednego wyglądającą dokładnie tak jak w książce „Konstrukcje Lotnicze Polski Ludowej” wydanej w 1965 r. Nie posiadam żadnej fotografii tablicy przyrządów motoszybowca z okresu jego użytkowania w Aeroklubie Warszawskim więc jest nieprawdą abym się na nią kiedykolwiek powoływał. Dzisiaj po tablicy przyrządów nie ma śladu co widać na zdjęciu, a w 2012 r. była kiedy odwiedziłem w Muzeum, tyle że bez zegarów. Jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe dlaczego następca dyrektora Mariana Markowskiego jak twierdzi Pan dyrektor usunął Pegaza z hangaru, gdzie stał przez wiele lat na stałej ekspozycji i umieścił pod gołym niebem i wtedy to właśnie motoszybowiec miał ucierpieć najbardziej. Próbowałem dowiedzieć się od osób będących w owym czasie często w Muzeum czy pamiętają stojącego „Pegaza” na trawie, jednak nikt takiego faktu nie pamiętał. Wygląda na to, że za stan „Pegaza” winę ponosi według dyrektora Radwana następca dyrektora M. Markowskiego odkomenderowany do pełnienia tej funkcji z Dowództwa Wojsk Lotniczych. Jeśli chodzi o moją publikację na temat motoszybowca „Pegaz” planowaną wspólnie z synem oblatywacza, to nie było żadnych serii spotkań tylko jedno podczas którego otrzymałem od dyrektora CD ze skanami zdjęć z remontu motoszybowca, który odbył się w połowie lat 60-tych zeszłego wieku oraz skany dokumentów dotyczące przekazania „Pegaza” do Muzeum, potrzebne do publikacji i p. Radwan wie o tym dobrze, więc kolejna ewidentna nieprawda - w jakim celu? Po paru dniach od tego spotkania wyjechałem do USA. Seria spotkań natomiast odbyła się w przeciągu 12 lat i dotyczyła jednego tematu odrestaurowania „Pegaza”. Do wspólnego ukończenia książki nie doszło z powodu rezygnacji współautora, który miał tu inne cele niż wspólne pisanie monografii „Pegaza”. Za radą p. dr. inż. Andrzeja Glassa napisałem e-mail do p. Radwana w którym deklarowałem samodzielne napisanie książki. Dostałem odpowiedź odmowną – projekt książki wydał się nam interesujący m.in. ze względu na zespół autorski: syn konstruktora i syn oblatywacza, dawały nadzieję na powodzenie sprzedaży książki. Widać, że dyrektorowi chodziło głównie o stronę finansową a reszta na dalszym miejscu wiedząc o tym że jestem w posiadaniu sporej oryginalnej dokumentacji dotyczącej „Pegaza”.

Po czterech latach mając w dużej mierze napisaną książkę i będąc przekonanym, że jednak najlepszym miejscem na wydanie tej monografii jest MLP gdzie znajduje się motoszybowiec, zaproponowałem współautorstwo jednemu z pracowników Muzeum, którego miałem przyjemność poznać podczas mojej ostatniej wizyty w Muzeum. Podyktowane to było m.in. dobrze mi znaną historię powstawania w MLP książki o RWD-13 autorstwa p. A. Glassa i p. Piotra Woźniaka, który w czasie jej tworzenia musiał co chwila przyjeżdżać do Krakowa i naprawiać szereg nieprawidłowości podczas przygotowywania jej do druku a ponieważ jak p. Radwan pewnie pamięta mieszkam daleko od Krakowa i częste wizyty byłyby niemożliwe, pomyślałem naiwnie, że w razie gdyby dyrektor zaakceptował taki pomysł, byłbym spokojny o należyte przygotowanie tej publikacji, gdyż osoba pracownika Muzeum jako współautora by to gwarantowała. Myślę, że moja intencja nie była w końcu taka nieetyczna.

Wyjątkowo paskudne i cyniczne jednak było stwierdzenie p. dyrektora Radwana, że w całej tej sprawie, jakoby moim głównym założeniem było uznanie motoszybowca „Pegaz” za wręcz kamień milowy światowej awiacji. „Pegaz” jak p. Radwan pewno wie był tylko pierwszym powojennym motoszybowcem z pierwszym powojennym silnikiem lotniczym polskiej konstrukcji. Służył on przez kilkanaście lat szybownikom w Aeroklubie Warszawskim gdzie niektórzy z nich byli przeszkalani na maszyny motorowe i tyle. Głównym moim założeniem było i nadal jest, szkoda że p. dyrektor tego nie zauważył, ocalenie motoszybowca od całkowitego rozpadu jego drewnianej konstrukcji przez jego generalny remont i wystawienie go na ogólnej ekspozycji. Chciałbym jeszcze nadmienić, że nie mam pojęcia o przebiegu edukacji p. Radwana i żaden sposób nigdy nie odnosiłem się do jego wykształcenia ani do merytorycznego przygotowania pracowników Muzeum. Do tego co p. dyrektor pisze w ostatnim akapicie swego wystąpienia nie będę się odnosił bo szkoda mi czasu. Cała ta kuriozalna historia trwająca z górą 25 lat nie nastraja mnie optymistycznie i nie wróże motoszybowcowi dobrego losu. Na koniec proponował bym p. dyrektorowi K. Radwanowi wystąpienie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z propozycją zmiany nazwy MLP na po prostu Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

(Od Redakcji): odpowiedź dotyczy tekstu: https://www.krakowniezalezny.pl/muzeum-lotnictwa-czy-umieralnia

Krzysztof Radwan*

Szanowni Państwo,

z niekłamanym zdziwieniem, by nie powiedzieć osłupieniem, przeczytałem opublikowany na Państwa stronie internetowej list pana Rafała Chylińskiego w sprawie znajdującego się w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie motoszybowca „Pegaz”.

Na pozór tekst autorstwa Pana Chylińskiego zarówno pod względem objętości, jak i formułowania tez wydaje się nad wyraz zwarty i solidny. Liczne enumeracje przykładów błędów i braków warsztatowych, potknięć konserwatorskich czy wręcz niekompetencji Muzeum Lotnictwa Polskiego pozostawiają czytelnika z wrażeniem, że dokonał on w przeciwieństwie do pracowników Muzeum rzetelnej i żmudnej pracy.

Zarówno ton tekstu listu zamieszczonego na Waszym portalu, kolejnych e-maili przysyłanych do Muzeum Lotnictwa jak i same zarzuty wobec wystawy „Swego nie znacie…”, która jakoby została wymyślona w jakimś niejasnym celu, w którym Pan Chyliński widzi – cytuję z jego pisma – „cynizm, próbę zmanipulowania i przykrycia tego, co istotne dla każdego z tych eksponatów” – to jedynie przykłady opisywanych mankamentów, których – według niego – jest zdecydowanie więcej.

Jestem zdziwiony, że podważa on założenia docenianej od lat przez specjalistów z całego świata wystawy „Swego nie znacie”… , przypisując nam wręcz obraźliwe intencje tak pomyślanej ekspozycji. W muzealnictwie lotniczym już od dłuższego czasu odchodzi się od koncepcji robienia konserwacji „na wysoki połysk”, po której samoloty wyglądają „lepiej niż z fabryki”. Można taki przypadek u nas obejrzeć - mamy obecnie na ekspozycji czasowej samolot Bristol Fighter, w którym kilkadziesiąt procent części jest oryginalnych, jednak uzupełnienia i konserwacja do stanu idealnego spowodowały, że nie da się ich odróżnić, trudno też stwierdzić, że jest to historyczny płatowiec, a nie doskonała replika.

Co więcej, specjalista z dziedziny jaką jest lotnictwo – jakim mieni się być pan Chyliński - powinien wiedzieć czy, w jakim stopniu i w jaki sposób podchodzi się do samolotów w służbie, jednak z całym należnym mu szacunkiem o muzealnictwie – jak można wynieść z jego tez – nie ma pojęcia. Jednym z najważniejszych aspektów istoty muzealnictwa jest to, że nie wyważa się drzwi, które ktoś już za nas otworzył. Ponadto, znajomość stanu badań nad nowymi trendami w konserwacji zachowawczej i ekspozycji studialnych pozwala zauważyć i docenić pracę muzealników i historyków, a także odnieść się do ich jakości. To wszak jeden z elementów warsztatu muzealnika, którego brak tak mi zarzuca pan Chyliński. Jednak pragnę poinformować, że tendencja do wyraźnego zachowywania oryginalnego stanu jest spowodowana coraz doskonalszymi technologiami odtwórczymi, które zacierają różnicę pomiędzy oryginałem a idealną repliką. Ekspozycja „Swego nie znacie…” przedstawia samoloty, szybowce i śmigłowce w takim stanie, w jakim zachowała je do dnia dzisiejszego historia. Zostały poddane konserwacji zachowawczej, nie są zagrożone dalszą degradacją, a wykonywane przy nich prace mają jedynie charakter ochronny.

Zupełnie niezrozumiałe są rozważania pana Chylińskiego dotyczące kwestii przechowywania w klimatyzowanym pomieszczeniu tego – bądź co bądź nie najcenniejszego z naszych muzealiów. Obejmując stanowisko dyrektora MLP w czerwcu 1989 r. zastałem „Pegaza” w hangarze, ale ze względu na jego zły stan „estetyczny” zdecydowałem o umieszczeniu go na liście eksponatów do remontu i wycofałem go do magazynu (Motoszybowiec „Pegaz” znajduje się w zbiorach Muzeum od sierpnia 1964 roku. Od początku był bez tablicy przyrządów [zdjęcia, na które się pan Chyliński powołuje pochodzą z Aeroklubu, kiedy to „Pegaz” jeszcze był lotny].  Nie jest możliwe, aby pan Chyliński ją oglądał na początku lat 90. XX wieku w Muzeum Lotnictwa. „Pegaz” był wystawiany na ekspozycji w hangarze przez cały okres sprawowania funkcji przez dyrektora śp. Mariana Markowskiego. Następny dyrektor podjął niedobrą decyzję o umieszczeniu motoszybowca „Pegaz” na ekspozycji zewnętrznej i stał tam dwa lata, co źle wpłynęło na jego ogólną kondycję. Potem wrócił do hangaru, co było zasługą pełniącego wówczas obowiązki dyrektora Muzeum Michała Mietelskiego, który funkcję dyrektora sprawował przez rok). Po uzyskaniu w 1992 r. dodatkowych pomieszczeń ekspozycyjnych opracowana została koncepcja wystawy „Swego nie znacie…” i „Pegaz” znalazł się ponownie na ekspozycji. Dzięki temu zwiedzający mogą się zapoznać z jego konstrukcją i walorami. Jest to znacznie lepsze z punktu widzenia popularyzacji dorobku polskiej myśli technicznej rozwiązanie, niż dalsze przechowywanie w magazynie. Muzeum nie dysponuje żadnymi klimatyzowanymi pomieszczeniami ekspozycyjnymi. Bardzo nieliczne muzea lotnicze na świecie mają tak duże fundusze, aby klimatyzować ogromne hangarowe powierzchnie ekspozycyjne.

Trudno jest odpowiadać na taką masę zarzutów, w których miesza się aż tyle niezrozumiałych dla mnie jako inżyniera emocji i ostrych słów dyskredytujących zarówno Muzeum Lotnictwa Polskiego, moje wykształcenie, a także merytoryczne przygotowanie moich pracowników. Zdjęcia, które mi pan Chyliński przesyłał – obrazujące stan zachowania obiektu, a wykonane przez naszego pracownika na zamówienie modelarza, są mi doskonale znane. Miały na celu pokazanie szczegółów rozwiązań konstrukcyjnych, węzłów itp. Zostały wykonane wiosną ubiegłego roku, prawdopodobnie przed okresowym porządkowaniem ekspozycji. W rzeczywistości motoszybowiec wygląda znacznie lepiej, z całą pewnością nie można określić jego stanu jako „dewastację”. Bynajmniej nie uzurpuję sobie prawa do nieomylności lub wszechwiedzy na temat konserwacji muzealiów technicznych, ale przyjęte przez nas procedury stają się powszechną praktyką w innych instytucjach o podobnym do naszej charakterze.

Podsumowując moją odpowiedź na wywody pana Chylińskiego uważam, że przede wszystkim opublikowana przez niego „księga potknięć i błędów, cynizmu i manipulacji” jest bardzo uszczypliwa, momentami złośliwa, a niekiedy wręcz przekraczająca w swoich insynuacjach granice przyzwoitości. Napisana została ponadto z tezą, którą pan Chyliński stara się realizować konsekwentnie od dłuższego czasu, podporządkowując jej wszystkie swoje wywody. Wystawa „Swego nie znacie..” w swym założeniu przedstawia eksponaty lotnicze w takim stanie, w jakim zostały zachowane. We wstępie do wydanej w związku z powstaniem tej ekspozycji książki jest to wyraźnie powiedziane: W nowej ekspozycji pragniemy ukazać wyłącznie autentyczną, starą substancję dawnych statków powietrznych, tak, jak przekazała nam ją Historia. Tutaj myślą przewodnią jest weryzm. Zaś to, czy obnażone szkielety płatowców ujrzymy znowu pokryte barwnym płótnem, czy zamilkłe silniki znów wywiodą okaleczone ptaki na zieleń nieistniejących pól wzlotów – zależy właśnie od wyobraźni naszych Gości. Motoszybowiec „Pegaz” jest więc pokazany w stanie, w jakim się zachował. Sklejka pokryta lakierem nienajlepszej jakości, sporządzonym według technologii z lat 40. jest w stanie oryginalnym. Zachowany jest też silnik GAD wraz z oryginalnym śmigłem LWD.

Chciałem się również odnieść do kwestii „dwudziestopięcioletnich wysiłków” pana Chylińskiego, w kierunku uratowania „Pegaza” od „kompletnego rozpadu”. Kilka lat temu odbyłem z nim serię spotkań w Muzeum, lecz spotkania dotyczyły wydania przez Muzeum książki o „Pegazie”, której pan Chyliński miał być współautorem. Niestety z powodu konfliktu między współautorami zmuszony byłem wycofać się z projektu wydania książki.

Kwestia etyki jak wnoszę z korespondencji z panem Chylińskim stanowi dla niego równie poważny problem jak zrozumienie istoty muzealnictwa. Całkowicie niezrozumiała dla mnie w świetle tych zarzutów i kampanii dyskredytacji naszej instytucji jest kwestia równoczesnych starań pana Chylińskiego (z marca br.) o wydanie przez Muzeum Lotnictwa Polskiego jego publikacji na temat „Pegaza”. Pomijając ten – znamienny – w całej sprawie fakt, pan Chyliński zaproponował by do gotowych - w znacznej mierze wyników swoich badań – dopisać jednego z pracowników naukowych Muzeum.  Bardzo dziwna dla mnie jest oferta dopisania kogoś jako współautora do „prawie skończonej” przez pana Chylińskiego książki, w celu firmowania jej nazwiskiem pracownika konsekwentnie dyskredytowanego Muzeum. Jest to dla mnie  nieetyczne i nie mogłem wyrazić na to zgody.

Przechodząc do sprawy konserwacji „Pegaza”, pragnę zwrócić uwagę, że w zbiorach Muzeum znajduje się ponad 260 statków powietrznych o różnym stanie zachowania, które w zależności od rangi eksponatu i pilności koniecznych prac do wykonania są sukcesywnie poddawane procesowi konserwacji i restauracji. W planie prac konserwatorskich na rok 2015 wśród wielu innych eksponatów znajduje się również motoszybowiec „Pegaz”. Umieszczenie eksponatów w tymże planie jest autonomiczną decyzją zespołu merytorycznego Muzeum w ramach posiadanych lub pozyskanych w drodze konkursów ogłaszanych przez MKiDN środków zewnętrznych.

Po przeczytaniu całości wywodów wymienionych w liście pana Chylińskiego, mam wrażenie, że jego głównym założeniem było uznanie motoszybowca „Pegaz” za wręcz kamień milowy światowej awiacji ale i zdyskredytowanie profesjonalizmu dokonań zespołu Muzeum -  powszechnie uznawanej w świecie placówki.

Oczywiście uznanie dla naszych działań konserwatorskich i klasy zbiorów poprzez umieszczenie krakowskiego Muzeum Lotnictwa na 8 miejscu w rankingu muzeów lotniczych na świecie przez specjalistów działających na zlecenie koncernu medialnego CNN w świetle wywodów pana Chylińskiego są pomyłką. W stawianych przez pana Chylińskiego zarzutach, niekiedy słusznych, często się jednak gubię – mam bowiem wątpliwości czy aby przynajmniej część z nich nie jest podszyta zjadliwością, chęcią ośmieszenia reprezentowanej przeze mnie instytucji czy wręcz zdyskredytowania naszych doświadczeń.

* Autor jest dyrektorem Muzeum Lotnictwa Polskiego.