Przeskocz do treści

Jerzy Bukowski

W wieku 95 lat zmarł w sobotę w Krakowie hrabia major Jerzy Krusenstern - prawnuk niemieckiego z pochodzenia, a estońskiego z przynależności państwowej słynnego admirała i podróżnika w służbie rosyjskiej.

Miałem zaszczyt dobrze znać bohatera obrony Grodna w 1939 roku (był wówczas harcerzem), o której opowiadał nam wiele razy na zebraniach Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, którego był aktywnym członkiem.

W czasach okupacji wstąpił do Armii Krajowej używając pseudonimu „Tom”. Walczył m.in. w okolicach Dębicy w szeregach 5. Pułku Strzelców Konnych AK (został ranny). Podczas operacji „Burza” brał udział w bitwie pod Kałużówką - największym partyzanckim starciu z Niemcami w Polsce południowo-wschodniej. Udzielał się także w powojennym antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym.

W 1945 roku aresztowali go funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Po zwolnieniu wyjechał do Inowrocławia, gdzie pracował jako stróż nocny w kopalni soli. Potem ukończył Wyższą Szkołę Handlową (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Bezpieka inwigilowała go do końca lat 80. ub. wieku.

Był współtwórcą krakowskiego Muzeum Armii Krajowej, czynnie zaangażował się w działalność Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej będąc przez wiele lat prezesem Oddziału Krakowskiego (fot. p. Alicja Rostocka).

Jego pasją stało się sprowadzanie każdego lata sporej grupy polskich dzieci z Litwy (szczególnie z jego rodzinnych Druskiennik) na wakacje do ojczyzny ich przodków. Współorganizował dla nich za własne pieniądze wakacyjne pobyty w miesiącach letnich, wspomagał też finansowo polskich Litwinów podejmujących studia w Krakowie.

alicjarostockaAlicja Rostocka

Szanowni Państwo,

przesyłam zdjęcia z dzisiejszego (14 listopada 2017 roku) pogrzebu majora Mieczysława Brodniewskiego, wiceprezesa Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: https://photos.app.goo.gl/CRIzKmpG4OS5QWYp2

alicjarostockaAlicja Rostocka

24 września po uprzednim zaproszeniu i uzgodnieniu terminu w Muzeum Armii Krajowej przyszliśmy do siedziby Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie przy Placu Kleparskim 4 by złożyć deklaracje członkowskie.

20140924ar1Przyjął nas serdecznie sam p. prezes Jerzy Krusenstern. Długo rozmawialiśmy i tak: p. Marek Śliwa przyniósł legitymację swojego taty Mariana Śliwy wraz z arkuszem ewidencyjnym i od razu został członkiem zwyczajnym. Dane mojego taty - Tadeusza Kukuczki, zmarłego w 1983 roku zostaną odszukane. Ale i tak ja i p. Stanisława Rozwadowska złożyłyśmy deklaracje i zostaniemy również członkiniami Związku.

Jestem jednak "w szoku" dowiedziawszy się jakie trudności mają Ci prawie 90-cio letni bohaterowie. Sami ze składek opłacają lokal. Biurem od 14 lat opiekuje się 82-nia pani. Mają archiwum. Współpracują też z Muzeum Armii Krajowej. Prezes dojeżdża codziennie autobusem. Ale nie skarży się... Mówi, że to blisko... choć to przecież to drugi koniec miasta. Nadzieją dla nich są młodzi ludzie - studenci. Są tacy oddani sprawie. A i nasza trójka zadeklarowała pomoc.

Cześć i Chwała Bohaterom! Zapraszam Państwa do obejrzenia wszystkich fotografii z naszej wizyty:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/24Wrzesnia2014ar

krakowniezaleznymkInformacja własna

Zdjęcia w tekście p. Alicja Rostocka. 

23 września w auli Muzeum Armii Krajowej (ul. Wita Stwosza 12) miało miejsce spotkanie z p. majorem Jerzym Krusensternem, jednym z ostatnich obrońców Grodna w 1939 roku w 75. rocznicę tych wydarzeń.

20140923jk1Jerzy Krusenstern urodził się 22 sierpnia 1924 r. w Druskiennikach. Jest potomkiem arystokratycznego rodu, praprawnuk rosyjskiego admirała Adama Johanna von Krusensterna. W chwili wybuchu wojny miał 16 lat. Jako harcerz pełnił służbę w punkcie obserwacyjnym usytuowanym na wieży ciśnień w Druskiennikach, w pobliżu granicy polsko-litewskiej. W ramach Harcerskiej Służby Pomocniczej przy Korpusie Ochrony Pogranicza obserwował niemieckie samoloty. Następnie, jako ochotnik, znalazł się w Grodnie, gdzie uczestniczył w obronie miasta przed sowietami we wrześniu 1939 r. Przygotowywał butelki z materiałem zapalającym i dostarczał je do punktów obrony. Pod koniec tego roku, ostrzeżony przed aresztowaniem, przedarł się przez niemiecko-sowiecką granicę w okolicach Małkini a następnie dotarł do Warszawy. Od sierpnia 1943 r. do stycznia 1945 r. działał w AK. Przydział: 1 Kompania ppor. Lecha Kloca „Jasnego”, I pluton kpr. pchor. rez. piech. Ludwika Wolaka „Orlika”, drużyna kpr. pchor. Zbigniewa Tutaja „Nieboty”, placówka „Działo” (Dębica), II Zgrupowanie w Akcji „Burza” dowodzonym przez kpt. Romana Kanię „Rygla” – 5 PSK AK. Pod koniec wojny wstępuje do WiN. W czasie poboru wojskowego został aresztowany przez WUBP w Tarnowie, a następnie zwolniony po interwencji znajomego. Do 1956 r. wielokrotnie przesłuchiwany przez UB.

20140923jk2Od lat bardzo zaangażowany w działalność społeczną, szczególnie w środowiskach kombatanckich. Jest współzałożycielem Oddziału Krakowskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wieloletnim jego wiceprezesem, a od 2004 r. prezesem. Był członkiem Prezydium Zarządu Okręgu Małopolska wiatowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Prezes Fundacji Muzeum Historii AK, Członek Rady Muzeum Armii Krajowej, współzałożyciel Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Aktualnie Przewodniczący Zarządu Głównego w Krakowie Niezależnego Armii Krajowej. Często bierze udział w prelekcjach dla dzieci i młodzieży, z którymi ma bardzo dobry kontakt.

Tekst za: http://www.muzeum-ak.pl/wydarzenia/formatka.php?idwyb=753

I jeszcze linka do całego fotoreportażu, autorstwa p. Alicji Rostockiej:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/23Wrzesnia2014