Przeskocz do treści

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

14 października 2013 roku w biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, odbyła się konferencja prasowa z udziałem posłów, pp. Beaty Szydło i Andrzeja Dudy.

- W obronę stołka p. Gronkiewicz zaangażowali się czołowi politycy PO, pełniący najważniejsze funkcje w państwie: premier Tusk i prezydent Komorowski, wzywając mieszkańców Warszawy do bojkotu referendum - powiedział m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości na Sejm RP, p. Andrzej Duda.


http://www.youtube.com/watch?v=iVB490hSi58

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

Zabieranie pieniędzy z Krakowa i Małopolski to kolejny krok zwijania Państwa Polskiego przez rządzącą koalicję PO i PSL, to zamach rządzących na rozwój Małopolski. Stańmy razem i powiedzmy "STOP" okradaniu Małopolski z kolejnych pieniędzy, mówili na konferencji prasowej w dniu 14 października 2013 roku posłowie Prawa i Sprawiedliwości: pp. Beata Szydło i Andrzej Duda.


http://www.youtube.com/watch?v=QXo-BrmG370

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

Pogłębia się proces tzw. „zwijania Małopolski”

Prawo i Sprawiedliwość stanowczo sprzeciwia się planom likwidacji Funduszu na Rewaloryzację Zabytków Krakowa. Małopolska Rada Regionalna Prawa i Sprawiedliwości przyjęła w tej sprawie specjalną uchwałę. Beata Szydło, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji finansów publicznych oraz poseł Andrzej Duda, wyrazili przekonanie, że chęć likwidacji przez rząd PO-PSL funduszu jest podyktowana nie względami merytorycznymi, ale kłopotami finansowymi rządu.

Kraków corocznie otrzymywał z budżetu państwa ok. 42 miliony złotych na renowacje swoich zabytków. Środki te, będące w dyspozycji Kancelarii Prezydenta RP, zostały w 2013 zmniejszone przez obecny rząd o ok. 0,5 miliona złotych. Niestety dochodzą niepokojące informacje, że rząd Donalda Tuska, przy biernej postawie prezydenta Bronisława Komorowskiego, zamierza całkowicie znieść dotychczasowy sposób finansowania odnowy krakowskich zabytków.

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniała, że już 4 marca wraz z posłem Dudą ostrzegała, że PO może sięgnąć po środki na renowacje zabytków w Krakowie celem zmniejszania tzw. „dziury budżetowej”.

„Jako parlamentarzyści z Małopolski, regionu, którego królewski Kraków jest stolicą, ale także jako Polacy, będący świadomi naszej historii i czujący się w obowiązku dbać o nasze historyczne dziedzictwo, kategorycznie sprzeciwiamy się planom likwidacji funduszu na opiekę nad krakowskimi zabytkami. Wyrażamy nadzieję, że renowacja krakowskich zabytków pozostanie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.” – czytamy w uchwale (tekst uchwały poniżej).

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zwrócili się z apelem o wsparcie do wszystkich, którzy mogą stanąć w obronie dotychczasowej formy finansowania odnowy zabytków Krakowa. „Nie mogąc liczyć na wsparcie polityków PO, dla których troska o narodowe dziedzictwo Krakowa wydaje się mieć mniejsze znaczenie niż dyscyplina partyjna, w sprawie Funduszu, w parlamencie działamy sami. Jest to trudne, gdyż większość sejmowa jest po stronie PO. Dlatego, trzeba tworzyć społeczne poparcie wokół Funduszu, celem wywarcia presji na posłów PO, szczególnie tych z Krakowa i Małopolski, którzy w tej sprawie wykazują zadziwiającą bierność” – mówił Andrzej Duda.

Beata Szydło podkreśliła, że zamiary likwidacji funduszu na zabytki to element niepokojącego szerszego procesu tzw. zwijania Małopolski. Coraz więcej instytucji jest w Krakowie i Małopolsce przez rząd Tuska likwidowanych. Wymieniła zlikwidowaną jednostkę straży granicznej na ziemi sądeckiej, ograniczenie do minimum systemu ratownictwa medycznego (dyspozytornie pogotowia ratunkowego w Nowym Sączu i innych mniejszych ośrodków), szkoły, komisariaty policji, biblioteki czy stacje sanitarno-epidemiologiczne (większość w Małopolsce do likwidacji – uchwała Małopolskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości – tekst uchwały poniżej). W Krakowie mówi się o rozformowaniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej Dowództwa 2 Korpusu Zmechanizowanego im Generała Władysława Andersa. (uchwała Małopolskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości - tekst uchwały poniżej). Są również plany wyprowadzenia z Krakowa 6. Brygady Powietrznodesantowej im. generała Stanisława Sosabowskiego, która miałaby zostać połączona z 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego stacjonującą w Tomaszowie Mazowieckim.

To wszystko przekłada się to na wzrost bezrobocia, które w Małopolsce rośnie w Polsce najszybciej. Wszystko to odbywa się przy zaskakującej bierności posłów PO-PSL z Małopolski, którzy nie podejmują działań, ale pokornie akceptują decyzje rządu Tuska uderzające w Kraków i Małopolskę.
Trudno  oprzeć się wrażeniu, że działania likwidacyjne są podyktowane nie względami merytorycznymi, a jedynie finansowymi problemami rządu, który na mieszkańcach Małopolski po prostu oszczędza – podsumowała wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Beata Szydło – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji finansów publicznych
Andrzej Duda – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość

Uchwała Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości nr 2/10/2013 z dnia 12 października 2013 r. w sprawie sprzeciwu wobec planów likwidacji Funduszu na Rewaloryzację Zabytków Krakowa

Kraków corocznie otrzymywał z budżetu państwa ok. 42 miliony złotych na renowacje swoich zabytków. Środki te, będące w dyspozycji Kancelarii Prezydenta RP, zostały w 2013 zmniejszone przez obecny rząd o ok. 0,5 miliona złotych. Niestety dochodzą nas niepokojące informacje, że rząd Donalda Tuska, przy biernej postawie prezydenta Bronisława Komorowskiego, zamierza znieść dotychczasowy sposób finansowania odnowy krakowskich zabytków.

Jako parlamentarzyści z Małopolski, regionu, którego królewski Kraków jest stolicą, ale także jako Polacy, będący świadomi naszej historii i czujący się w obowiązku dbać o nasze historyczne dziedzictwo, kategorycznie sprzeciwiamy się planom likwidacji funduszu na opiekę nad krakowskimi zabytkami. Wyrażamy nadzieję, że renowacja krakowskich zabytków pozostanie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uważamy, że dotychczasowe regulacje sprawdziły się. Zwracamy uwagę, że są one pod kontrolą społeczną, którą z sukcesami sprawuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, zrzeszający wiele wybitnych i zasłużonych dla polskiej kultury i nauki osób.  Komitet, przez wszystkie lata funkcjonowania funduszu na opiekę nad krakowskimi zabytkami, wypracował wiele dobrych praktyk, z których wzór czerpać mogą teraz inne polskie miasta.

Kraków to wyjątkowe miejsce. Corocznie odwiedza go tysiące turystów z całego świata. Jest wpisany na listę UNESCO. Posiada liczne, znane w całym świecie zabytki, które są dziedzictwem i chlubą całej Polski. Ze względu na znaczenie oraz wiek, zabytki te wymagają systematycznych, zabiegów renowacyjnych.

Kraków był przez wieki stolicą naszego kraju. Jest także postrzegany jako stolica polskiej kultury. Rozumiał to doskonale prezydent Lech Kaczyński, wielokrotnie angażując się i wspierając działania służące przywróceniu stolicy Małopolski dawnego blasku.

Przewodnicząca Rady Regionalnej PiS w Małopolsce - Beata Szydło

Uchwała Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości nr 3/10/2013 z dnia 12 października 2013 r. w sprawie sprzeciwu wobec zamiarów wojewody małopolskiego dotyczących likwidacji  większości powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych działających w Małopolsce

Małopolska Rada Regionalna Prawa i Sprawiedliwości wyraża sprzeciw wobec działań wojewody małopolskiego w sprawie tzw. optymalizacji funkcjonowania bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Małopolskiego, która w praktyce sprowadza się do likwidacji większości powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych działających
w Małopolsce.

W województwie małopolskim funkcjonuje obecnie kilkanaście oddziałów laboratoryjnych. Każdy z oddziałów laboratoryjnych bada żywność, wodę oraz dokonuje ekspertyz z zakresu bakteriologii i parazytologii.

Uważamy, że pozostałe, po planowanych likwidacjach, zaledwie trzy placówki w całej Małopolsce, nie będą w stanie sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu na badania sanitarno-epidemiologiczne w Regionie.

Badania sanitarno-epidemiologiczne mają ogromne znaczenie na terenach masowo odwiedzanych przez turystów. Kraków i Małopolska to jedne z najczęściej odwiedzanych przez turystów z całego świata miejsc w Polsce.

Wyrażamy zaniepokojenie także faktem pogłębiania się procesu tzw. „zwijania Małopolski”. Trudno  oprzeć się wrażeniu, że działania likwidacyjne - są podyktowane nie względami merytorycznymi, a jedynie finansowymi problemami  rządu, który na mieszkańcach Małopolski po prostu oszczędza.

Przewodnicząca Rady Regionalnej PiS w Małopolsce - Beata Szydło

Uchwała Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości nr 4/10/2013 z dnia 12 października  2013 r. w sprawie sprzeciwu wobec planów rozformowania przez Ministerstwo Obrony Narodowej Dowództwa 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

Małopolska Rada Regionalna Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwia się planom rozformowania przez Ministerstwo Obrony Narodowej Dowództwa 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.

Uważamy, że jest to decyzja zła, zarówno dla Krakowa, jak i całej Małopolski. Żołnierze 2 Korpusu Zmechanizowanego wielokrotnie udowadniali swoją przydatność, także na rzecz lokalnych społeczności. Wspomnieć należy ich zaangażowanie i poświęcenie w trakcie nawiedzających Kraków i Małopolskę powodzi.

W 2016 roku odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Do stolicy Małopolski zjadą liczne rzesze pielgrzymów i turystów z całego świata. Pomoc żołnierzy 2 Korpusu Zmechanizowanego w organizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa temu ważnemu wydarzeniu była by nieoceniona.

Tym bardziej, decyzja Ministra Obrony Narodowej o rozwiązaniu jednostki, wydaje się nieuzasadniona.

Dowództwo 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie to także konkretne miejsca pracy. Wyrażamy zaniepokojenie także faktem pogłębiania się procesu tzw. „zwijania Małopolski”. Do likwidowanych szkół, komisariatów, urzędów pocztowych, rozdzielni pogotowia ratunkowego, bibliotek czy stacji sanitarno-epidemiologicznych dołączają także jednostki straży granicznej oraz formacje wojskowe. Trudno oprzeć się wrażeniu, że działania likwidacyjne - są podyktowane nie tyle względami merytorycznymi, a jedynie problemami finansowymi rządu, które odbijają się negatywnie nawet na Polskiej Armii.

Przewodnicząca Rady Regionalnej PiS w Małopolsce - Beata Szydło

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

Po raz kolejny Małopolska  znajduje się poza głównym obiegiem i nurtem finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Rząd, w najbliższych latach, nie przewiduje budowy ani jednej miejskiej obwodnicy w regionie.

Na stronach Ministerstwa Transportu pojawił się projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Projekt obecnie znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Na liście proponowanych 11 obwodnic miast ani jedna nie znajduje się na terenie Małopolski.

Założeniem proponowanych zmian jest stworzenie możliwości, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogła jeszcze w roku 2013 rozpocząć procedury przetargowe, a w 2014 roku, tj. pierwszym roku obowiązywania nowej perspektywy finansowej UE przystąpić do realizacji inwestycji drogowych w postaci obwodnic miast.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADziś podczas konferencji prasowej w Krakowie poseł Andrzej Adamczyk (Prawo i Sprawiedliwość) zwrócił się z imiennym, pisemnym wezwaniem do ministrów rządu Donalda Tuska – Pawła Grasia, Władysława Kosiniaka Kamysza oraz Bartłomieja Sienkiewicza oraz do wszystkich parlamentarzystów PO-PSL o wprowadzenie do zmienianych zapisów uchwały Rady Ministrów inwestycji Małopolskich.

„Wzywam Panów Ministrów, pochodzących i mających związek z Małopolską do reprezentowania na posiedzeniu Rady Ministrów interesów naszego regionu. Wyrazem takiego działania będzie protest przeciwko polityce rządu, która po raz kolei wyklucza Małopolskę z finansowania kluczowych inwestycji infrastrukturalnych” – czytamy we wniosku.

Poseł Adamczyk zwrócił uwagę, że nagląca potrzeba budowy obwodnic miast w Małopolsce nie jest wynikiem marzeń i wygórowanych ambicji mieszkańców i samorządów, ale jest koniecznością, która determinuje spójność komunikacyjną w całym regionie.

Zauważył, ze rząd PO-PSL nie wypracował, żadnych merytorycznych kryteriów jakimi kieruje się przy podejmowaniu decyzji o realizacji tej czy innej inwestycji drogowej. Skutkuje to tym, że o realizacji danej inwestycji decyduje lobbing lokalnych parlamentarzystów PO. Niestety małopolscy posłowie PO są w tym wybitnie nieskuteczni, co skutkuje tym, ze inwestycje realizowane są w innych częściach kraju.

„Lobbing małopolskich posłów i ministrów PO PSL  jest jak Yeti. Wielu o nim słyszało – nikt nie widział. Wielokrotnie, wraz z innymi posłami Prawa i Sprawiedliwości apelowałem do nich o podjęcie wspólnych działań na rzecz realizacji małopolskich inwestycji. Spotykało się to z obojętnością, być może z lęku przed Warszawą. Ufam, że tym razem będzie inaczej” – wyraził nadzieję wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury.

miroslawborutaMirosław Boruta

17 września Krakowskie Kluby Gazety Polskiej: Nowohucki i im. Janusza Kurtyki oraz Komitet Dzielnicy XVIII Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, a także Duszpasterstwo Ludzi Pracy - Mistrzejowice i Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989 zaprosiły Krakowian i Gości Naszego Miasta na uroczystość w hołdzie Polskim Ofiarom rosyjskiej inwazji 1939 roku.

Wspominaliśmy także Ofiary Tragedii Smoleńskiej - tej bezpośredniej konsekwencji haniebnej napaści z 1939 roku i o rok późniejszej, rosyjskiej zbrodni w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Ostaszkowie i innych miejscach kaźni Polaków, tylko za to, że byli Polakami.

20130917nh1Uroczystość rozpoczęła się koncelebrowaną Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej na os. Szklane Domy 7. Homilię, nagrodzoną brawami, wygłosił o. mgr Augustyn Piotr Spasowicz. Z uwagi na fatalną pogodę, organizatorzy zdecydowali o odwołaniu okolicznościowego marszu pod Pomnik Solidarności na nowohuckim Placu Centralnym i pozostaliśmy na terenie kościoła, przy pomniku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona solidarności i wolności Polaków.

20130917nh2Podczas patriotycznej uroczystości, prowadzonej przez p. Tomasza Orłowskiego, przewodniczącego Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej w Nowej Hucie był czas na modlitwę, złożenie kwiatów u stóp pomnika, recytacje aktorskie pp. Sławy Bednarczyk i Piotra Piechy oraz okolicznościowe przemówienie poświęcone rosyjskim zbrodniom, tragedii Polaków na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej oraz współczesnym społecznościom polskim tam mieszkającym. Opowiedział o tym dr Mirosław Boruta, przewodniczący Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki. Głos, poświęcony największym polskim wartościom, zabrał także p. Edward Porębski, krakowski radny Prawa i Sprawiedliwości.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Obecnym za udział w uroczystości, przepraszamy także Tych, którzy - ze względu na zmianę w programie - nie zdołali do nas dotrzeć. Poniżej linka do pełnego fotoreportażu, autorstwa p. Andrzeja Kalinowskiego oraz zdjęć przesłanych przez p. Monikę Oleksy:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/17Wrzesnia2013ak
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/17Wrzesnia2013mo

I jeszcze raz praca p. Moniki Oleksy - montaż zdjęć wraz z dźwiękiem - można posłuchać fragmentów przemówienia oraz aktorskich recytacji, zapraszamy:


http://www.youtube.com/watch?v=yHddlP04wCg

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

9 września 2013 roku w biurze Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. dr. Andrzeja Dudy i krakowskich radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pod hasłem: "Brońmy Krakowian - Zero tolerancji dla przestępców". Konferencja poświęcona była bandyckim napadom do których doszło w ostatnich dziesięciu dniach na ulicach Krakowa, gdzie od ciosów nożem zginęło dwóch młodych ludzi.


http://www.youtube.com/watch?v=L0xOXBEEh88

miroslawborutastefanbudziaszekMirosław Boruta, Stefan Budziaszek

XLVIII (33. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Pierwsza Kadrowa – najlepsi Polacy i żołnierze Jozefa Piłsudskiego, zalążek Legionów Polskich i Wojska Polskiego, przed bez mała wiekiem wyruszyli po polską wolność. Już w okresie niepodległej, II Rzeczypospolitej Polskiej odbywały się marsze upamiętniające to wydarzenie.

Powrócono do tej tradycji w roku wolności – roku 1981. Warto także zaznaczyć jak ważną wymowę patriotyczną, miało organizowanie Marszu w latach osiemdziesiątych (pomimo represji ze strony "władz").

W przeddzień wymarszu – 5 sierpnia 2013 roku odbyły się w Krakowie uroczystości z których fotorelację, autorstwa pp. Alicji Rostockiej (fot. 1-7, 11-38), Mirosława Boruty (fot. 8-10, 41), Jana Lorka (fot. 39-40) i Marcina Pałysa (fot. 42-45) z radością zamieszczamy:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/5Sierpnia2013

Warto dodać, że delegacje miasta a także wielu środowisk patriotycznych (w tym Prawa i Sprawiedliwości oraz Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki) złożyły wieńce i wiązanki kwiatów na grobach śp. Marszałka Józefa Piłsudskiego i śp. Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

prezydentowakaczorowskaWe Mszy Świętej (oraz następujących po niej uroczystościach) wzięli także udział m.in.: wdowa po śp. Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, p. Ryszardzie Kaczorowskim – p. Karolina Kaczorowska (fot. p. Alicja Rostocka); wdowa po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej,  prof. Januszu Kurtyce, p. dr Zuzanna Kurtyka; wdowa po Prezesie Narodowego Banku Polskiego, p. Dorota Skrzypek; bratanek pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, p. dr Krzysztof Kula a także wicemarszałek Senatu, p. Stanisław Karczewski (Prawo i Sprawiedliwość) oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości, p. prof. Ryszard Terlecki.

Po zakończenie marszu, na krakowskim Małym Rynku, przy znakomitej pogodzie i frekwencji odbyła się 48-ma "Lekcja śpiewania" pieśni patriotycznych, z udziałem artystów krakowskiego kabaretu Loch Camelot.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia dwuczęściowej relacji filmowej (a w tym  wywiadów):


http://www.youtube.com/watch?v=qAtW5zeO-Oc


http://www.youtube.com/watch?v=afwPbjPGIdA

SŚwiatowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Armii Krajowej oraz Prezydent Miasta Krakowa zaprosiły Krakowian i Gości Naszego Miasta na uroczystości upamiętniające 69-tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i Akcji "Burza".

1 sierpnia o godzinie 17:00 - godzinie „W” rozległ się sygnał syren alarmowych, a następnie w Bazylice Mariackiej odprawiona została koncelebrowana Msza Święta (fot. Mirosław Boruta) w intencji Ojczyzny i żołnierzy poległych za Jej wolność. Przewodził jej i okolicznościową - pełną patriotycznych akcentów homilię - wygłosił ksiądz prałat Jan Pasierbek.

20130801pwPo niej  (fot. Józef Więcek) nastąpił przemarsz na plac Jana Matejki i uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza obok Pomnika Grunwaldzkiego z udziałem Wojska Polskiego.

W uroczystościach wzięły udział m.in. delegacje Kombatantów, Prawa i Sprawiedliwości, Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki, Ligi Obrony Suwerenności i Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989.

Po zakończeniu uroczystości spora część uczestników, specjalnym autobusem, pojechała do Muzeum Armii Krajowej na otwarcie wystawy pt. „Kobiety w Powstaniu Warszawskim" oraz spotkanie dydaktyczno-artystyczne pt. „Powstanie 1944. Bitwa o Polskę".

Relację filmową z uroczystości przygotował p. Stefan Budziaszek:


http://www.youtube.com/watch?v=BGcp4NG7TD8

A fotoreportaże, autorstwa pp. Józefa Bobeli, Anny Loch i Józefa Więcka, obejrzą Państwo tutaj:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/1Sierpnia2013
https://plus.google.com/photos/105406849451721147631/albums/5908360116674550321
https://plus.google.com/photos/115233674866940385313/albums/5907250952054973505

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

Na konferencji prasowej 19 lipca, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapoznali opinię publiczną z układem: Platforma Obywatelska i Jacek Majchrowski - prezydent miasta Krakowa. "Ludzie z PO wchodzą do Magistratu Krakowskiego, do Agencji Rozwoju Miasta, do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a więc tam gdzie jak wiadomo, zatrudnienie następuje z ramienia prezydenta" - powiedział na konferencji poseł Andrzej Duda.


http://www.youtube.com/watch?v=YoDAFwfVG7I

piotrswitalskiPiotr Świtalski

11 lipca w Kamieniołomie im. Jana Pawła II przy ul. Zamoyskiego 2 odbyła się debata na temat projektu nowego Studium Zagospodarowania Przestrzennego w Dzielnicy XIII. Gościem był p. Włodzimierz Pietrus, wiceprzewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych organizacji oraz radni.

20130711d13W dyskusji dominowały tematy zabudowy w rejonie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Myśliwska, a także ogródków działkowych. Poruszono wątek Bagrów, problemu miejsc parkingowych w rejonie pętli na Małym Płaszowie, zagospodarowania w rejonie ul. Spiskiej i Orawskiej, rozwoju obszaru Rybitw. Podjęto również problematykę sposobu planowania rozwoju dla obszarów lokalnych.

Spotkanie trwało ponad 2 godziny i zgromadziło blisko 100 osób. Organizatorem spotkania był Komitet Prawa i Sprawiedliwości Dzielnicy XIII w Krakowie. Kolejne spotkanie w sprawie Studium odbędzie się w Dzielnicy XI w Krakowie. Szczegóły w wkrótce!

Ewa Cerek

29-30 czerwca 2013 r., Sosnowiec

ivkongres1IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął się od wystąpienia prezesa partii, premiera Jarosława Kaczyńskiego. Przedstawił on Naszą Ojczyznę jako Naszą Przyszłość, a te słowa towarzyszyły naszym obradom na stałe – mówią przecież o tym co dla Polaków jest najważniejsze.

Wydawałoby się, że mówił o rzeczy oczywistej. A jednak nie, bo przecież przyszłości w Polsce nie widzą dla siebie ci, którzy wyjechali za pracą. Pełni niepokoju o przyszłość w Ojczyźnie są ci, którzy pracy nie mają i którym grozi jej utrata, a także ci, którym bardzo niskie zarobki nie pozwalają nawet na skromną egzystencję.

ivkongres3Wszystkich niezależnie od dochodów i perspektyw niepokoi stan oświaty, nauki czy polityka kulturalna. Niepokoi sposób kształtowania świadomości historycznej Polaków i ich poczucia własnej wartości przez dużą część „establishmentu”. W swoim przemówieniu prezes Jarosław Kaczyński poruszył jeszcze sprawy: stanu naszego wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa obywateli, ochrony ich życia majątku oraz  zdrowia.

Po zakończeniu przemówienia delegaci wybrali kandydatów do Komisji Kongresowych, wysłuchali sprawozdań Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz projektów uchwał.

Niezwykle interesującą częścią Kongresu były panele tematyczne, poniżej opiszę trzy, w których obradach wzięłam udział.

ivkongres2Pierwszy panel na którym byłam to: „Praca – Pełne i stabilne zatrudnienie warunkiem rozwoju”. Moderatorem był tutaj p. Mariusz Błaszczak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W dyskusji wzięli udział: p. Stanisław Szwed – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; prof. dr hab. Ryszard Bugaj – ekonomista, p. Bożena Borys-Szopa –  radna sejmiku województwa śląskiego; prof. dr hab. Jan Wojtyła – ekonomista prawnik oraz p. Janusz Śniadek – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, były przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Wszyscy zaproszeni goście w swoich wystąpieniach poruszali kwestię kryzysu gospodarczego i zapewnienia – pomimo to – pracy dla milionów Polaków, szczególnie młodych, Przeciwdziałania bezrobociu, systemowego wsparcia dla pracodawców, przy jednoczesnym przestrzeganiu praw pracowniczych. Pełne i stabilne zatrudnienie powinno stać się motorem dla gospodarki oraz postawą polityki rodzinnej i demograficznej. Pierwszym wyzwaniem musi być walka z patologią na rynku pracy i walka z nieuczciwymi pracodawcami. Uważne należy przyjrzeć się firmom, które zakładają wszelkiego rodzaju  spółki z o.o., a w tym przede wszystkim  spółki komandytowe. Zatrudnienie pracownika w takiej spółce jest korzystne dla pracodawcy lecz niekorzystne dla zatrudnionego.

W skrócie podam przykład z mojego kręgu rodzinnego, osoby, która była zatrudniona w jednej z takich firm, zarejestrowanych jako spółka z o.o. – spółka  komandytowa. Prezesi tej firmy sprytnie się zabezpieczyli  minimalnym wkładem własnym oraz tym, że tego typu spółki odpowiadają tylko majątkiem zakładowym firmy. Biorąc pod uwagę, że wszystko pozostałe tzn. hale i urządzenia są wynajmowane lub brane w leasing tak samo jak i samochody przy zatrudnieniu „bystrego” prawnika ułatwia to celowe lub zamierzone doprowadzenie firmy do upadłości kiedy kieszenie prezesów są pełne a rynek zaczyna się kurczyć. W takim przypadku zatrudniony pracownik zostaje zwolniony przez firmę z przyczyn ekonomicznych, bez szans na odzyskanie zaległych poborów nawet z pomocą Państwowej Inspekcji Pracy, Sądu Pracy czy komornika ze względu na… brak majątku firmy. W ten oto sposób można zarobić miliony nie łamiąc przy tym  prawa!

Drugi panel to: „Polski przemysł, polskie banki, polski złoty”. Moderatorem była p. Beata Szydło – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  a w dyskusji wzięli udział: prof. dr hab. Ryszard Bugaj – ekonomista; prof. dr hab. Andrzej Kazimierczak – ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej;  prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – ekonomista, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; prof. dr hab. Feliks Grądalski – profesor SGH, p. Wojciech Jasiński – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz dr inż. Jan Rakowski, Prezes Izby Gospodarczej. Zaproszeni goście poruszyli w dyskusji sprawy związane z rozwojem polskiej gospodarki. Kryzys, brak strategii gospodarczej w kraju i zapaść finansów publicznych to determinanty obecnej sytuacji gospodarczej Polski. Problemem cywilizacyjnym staje się bezrobocie, polskie firmy mają poważne problemy i coraz mniejsze szanse konkurowania na rynku światowym. Nasza gospodarka musi się stać zadaniem priorytetowym.

powygranymprocesieTrzeci panel to: „Państwo prawa, wymiar sprawiedliwości, prokuratura, równość wobec prawa”. Moderatorem był tu dr Andrzej Duda, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W dyskusji wzięli udział: p. Zofia Romaszewska – obrońca praw człowieka; mecenas Wiesław Johann – obrońca w procesach politycznych i mecenas Małgorzata Wassermann – adwokat (fot. p. Andrzej Kalinowski). Goście dyskutowali nad diagnozą stanu polskiego sądownictwa i prokuratury oraz ich działalności, z punktu widzenia obowiązku wobec obywateli i państwa. Przedstawili propozycje zmian koniecznych dla uczynienia wymiaru sprawiedliwości i prokuratury dobrze działającymi instytucjami państwa prawa. Przywrócenie poczucia sprawiedliwości i równości wobec prawa – równe traktowanie wśród obywateli. Trzy najważniejsze – moim zdaniem – poruszone kwestie to: odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i prokuratorów, ocena sytuacji w prokuraturze oraz zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – w szczególności za zabójstwo, pobicie ze skutkiem śmiertelnym i gwałt.

Mój generalny wniosek jest taki: jeżeli ma się coś w Polsce zmieniać musimy zacząć od prawa, bo na nim opiera się nasze życie i nasza praca a jednym słowem – wszystko.

A na zakończenie najważniejsza wiadomość 😉 Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Sosnowcu premier Jarosław Kaczyński został ponownie wybrany prezesem partii. Poparło go 1131 na 1160 głosujących, czyli 97,5%  delegatów - serdeczne gratulacje!

(Od Redakcji): Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć kończących poprzednią relację na temat Kongresu:
https://www.krakowniezalezny.pl/nasza-ojczyzna-nasza-przyszlosc-iv-kongres-prawa-i-sprawiedliwosci

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

4 lipca 2013 roku w biurze Prawa i Sprawiedliwości, przy ul. Łobzowskiej 35 w Krakowie, odbyła się konferencja prasowa posła Ryszarda Terleckiego oraz radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa, na temat problemów mieszkańców Krakowa ze śmieciami, po wejściu w życie 1 lipca 2013 roku tzw. "ustawy śmieciowej". Dotychczasowy operator zabrał swój sprzęt i nie ma gdzie składować śmieci, brak jest pojemników i worków do segregacji odpadów.


http://www.youtube.com/watch?v=5bZFOjfoc8Q

20130630jkW niedzielę, 30 czerwca zakończył się w Sosnowcu IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejszym punktem Kongresu był wybór prezesa partii. W tajnym głosowaniu delegaci powierzyli tę funkcję Jarosławowi Kaczyńskiemu (fot. Anna Loch), który uzyskał 1131 głosów.

Bardzo ważnym elementem IV Kongresu Prawa i Sprawiedliwości była dyskusja programowa. Rozpoczęła się już w piątek, w Katowicach debatą o Śląsku. W trakcie Kongresu odbyło się 13 paneli dyskusyjnych, między innymi o pracy, rodzinie, systemie emerytalnym, podatkach, służbie zdrowia, rolnictwie, bezpieczeństwie obywateli, polityce zagranicznej, edukacji i kulturze, młodzieży.

Kongres zakończył się w niedzielę, Mszą Świętą w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. Po Mszy Świętej, prezes Jarosław Kaczyński wraz z delegatami złożył kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Korfantego, dyktatora III Powstania Śląskiego i lidera przedwojennej Chrześcijańskiej Demokracji oraz pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Informacja za: http://www.pis.org.pl/article.php?id=21870. Tam też Więcej wiadomości, linki do strony Kongresowej oraz poszczególnych, ważnych wydarzeń Kongresu. Poniżej natomiast linka do zdjęć, autorstwa p. Anny Loch. Ważnych, bo z krakowskimi akcentami 😉
https://plus.google.com/photos/105406849451721147631/albums/5895592233428569233

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

Radni Prawa i Sprawiedliwości będą głosować przeciw udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z realizacji budżetu za 2012 r. Małopolska pogrąża się w stagnacji, w wielu dziedzinach wręcz się cofa - mówi Grzegorz Biedroń – przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Małopolskiego.

prawoisprawiedliwoscW najbliższy poniedziałek, 24 czerwca odbędzie się sesja absolutoryjna Sejmiku Województwa Małopolskiego. Radni będą głosować nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Województwa Małopolskiego z realizacji budżetu za 2012 r. Już dziś poznaliśmy stanowisko Prawa i Sprawiedliwości.

Radni Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialnością za stagnację w Małopolsce obarczają zarówno władze województwa, jak i rząd i jego agendy na terenie Małopolski. Szczególną uwagę zwracają na zapaść gospodarczą w Regionie, co skutkuje niebywałym, jak do tej pory, wzrostem bezrobocia w Małopolsce.

W Małopolsce, w 2012 roku najszybciej rosło bezrobocie. Pierwszy kwartał 2013 r. potwierdza tą złą tendencję. Co niepokoi, obok do młodzieży mającej największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia dołączają coraz częściej osoby powyżej 50 r. życia. I to w momencie, kiedy rząd wydłuża wiek emerytalny.

Kilkanaście dni temu, z inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości odbyła się w sprawie bezrobocia w Małopolsce nadzwyczajna sesja Sejmiku. Radni największej partii opozycyjnej domagali się od Zarządu Województwa Małopolskiego powołania nadzwyczajnej komisji ds. walki z bezrobociem.

20130621kp„Chcieliśmy innego, mniej urzędniczego podejścia do kwestii walki z bezrobociem. Chcieliśmy zaangażować pracodawców oraz akademików. Chcieliśmy połączyć siły bo problem bezrobocia nie ma barw politycznych i wszyscy musimy się tą plagą zająć. Przedstawiliśmy nasze pomysły. Niestety Zarząd twierdzi, że dotychczasowe działania w kwestii bezrobocia się sprawdzają. To skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle” – pytał radny Grzegorz Biedroń (fot. Grzegorz Biedroń, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Małopolskiego i Wojciech Grzeszek, wiceprzewodniczący Klubu, przewodniczący NSZZ Solidarność - Region Małopolska).

Radni zwrócili uwagę na inne oprócz gospodarki i rynku pracy obszary funkcjonowania Województwa. Wskazali na brak jakichkolwiek działań związanych z przygotowaniem Regionu do, tak mocno lansowanej idei olimpiady zimowej w Małopolsce. Przekonywali, że za ideą tą, oprócz piaru, nie idą żadne konkretne działania i wciąż jesteśmy w punkcie wyjścia. Przypomnieli, ze mimo zagwarantowanych w budżecie środków na Internet szerokopasmowy w Małopolsce, także w tej kwestii, poza samozadowoleniem polityków PO, nie dzieje się nic.

Radny Wojciech Grzeszek, przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Małopolska mówił o dramatycznym stanie będącej własnością Województwa spółki Małopolskie Przewozy Regionalne. Spółka jest niedofinansowana. Targają nią spory między pracownikami a zarządem.

„Ostatnie dramatyczne wydarzenia związane z samopodpaleniem się jednego z pracowników dowodzą, że władze spółki oraz nadzorujące nią władze Województwa Małopolskiego nie panują nad sytuacją. Chaos się pogłębia, a pasażerowie są zmuszeni korzystać z pociągów, które na trasie Kraków - Rzeszów jadą z prędkością, z jaką jeździły jeszcze w XIX wieku”.

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

O konieczności podniesienie kar za pobicie ze skutkiem śmiertelnym oraz skierowania na ulice Krakowa większej ilości patroli policyjnych mówili podczas dzisiejszej konferencji prasowej poseł Andrzej Duda oraz radny miasta Krakowa Krzysztof Durek. Konferencja Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzią na ostatnie, bulwersujące opinię społeczną, wydarzenia w Krakowie, gdzie  nasila się falą przemocy.

Obecnie obowiązujący Kodeks Karny za pobicie ze skutkiem śmiertelnym przewiduje karę od 1 do 10 lat pozbawienia wolności. Za pobicie, które skutkuje ciężkim, nieodwracalnym uszkodzeniem ciała - karę od 6 miesięcy do 8 lat. W praktyce, kary kwalifikowane jako pobicie ze skutkiem śmiertelnym oscylują wokół 2 do 4 lat. Jeżeli skazany zachowuje się w więzieniu dobrze, wychodzi po połowie wyroku.

2013o0617adkd„To jest coś, co wzburza opinię publiczną, co jest zjawiskiem tzw. wtórnej wiktymizacji dla rodzin ofiar, ponieważ powtórnie to w nich uderza. To nie tylko śmierć osoby im najbliższej, ale potem wyrok, który nie tylko w ich poczuciu, ale w poczuciu każdego człowieka myślącego rozsądnie jest po prostu zwyczajnie niesprawiedliwy” – mówił Andrzej Duda.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że ostatnie, tragiczne wydarzenia w Krakowie, w tym śmierć 23 - latka zabitego maczetą na jednym z osiedli, są dowodem na to, że potrzebna jest nowelizacja Kodeksu Karnego. Dlatego sądy, prokuratura oraz policja muszą dostać do ręki lepsze narzędzia aby skutecznie bronić bezpieczeństwa obywateli.

Prawo i Sprawiedliwość wniosło projekt nowelizacji Kodeksu Karnego. Postuluje podwyższenie kar za zabójstwo, za pobicie, które skutkuje ciężkim uszkodzeniem ciała i utratą zdrowia. Chce, aby zmieniono kwalifikację za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza jeżeli dzieje się to ze szczególnym okrucieństwem. Pobicie ze skutkiem śmiertelnym, w sytuacji gdy zachowanie sprawcy cechuje się szczególnym okrucieństwem, a w efekcie prowadzi do śmierci byłby traktowany jak zabójstwo.

Andrzej Duda przedstawił proponowane rozwiązania dotyczące kwestii związanych z kwalifikacją - pobicie ze skutkiem śmiertelnym:

- W przypadku, gdy dochodzi do trwałego, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka, proponujemy aby kara za ten czyn wynosiła od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, a nie jak dziś – od 6 miesięcy do 8 lat.

- Gdyby zaś skutkiem bójki lub pobicia była śmierć człowieka, sprawca podlegałby karze pozbawienia wolności, nie od 1 do 10 lat, ale od lat 2 do lat 12 albo karze 20 lat pozbawienia wolności. Tu sąd miałby wybór.

- Jeżeli jednak śmierć w wyniku bójki lub pobicia byłaby skutkiem działania sprawcy ze szczególnym okrucieństwem, wówczas sąd byłby zobligowany do skazania sprawcy na karę 20 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności albo na karę dożywotniego pozbawienia wolności, a więc w istocie tak, jak przy zabójstwie.

Projekt ustawy, przewiduje m.in. wprowadzenie do obowiązującego katalogu obok istniejących kar 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności nowej kary 20 lat pozbawienia wolności. Chodzi o to, aby nie tylko zaostrzyć prawo, lecz również, aby umożliwić sądom zwiększenie wyboru spośród katalogu kar, jakie funkcjonują w kodeksie. Skazanego na dodawaną w kodeksie karę 20 lat pozbawienia wolności można będzie warunkowo zwolnić po odbyciu 12 lat kary.prawoisprawiedliwosc

Radny Krzysztof Durek, członek Komisji Praworządności, poinformował, że w Małopolsce jest 200 vacatów policyjnych. Zwrócił uwagę, że dobre prawo to jedno z narzędzi do walki z przestępczością. Konieczne jest także, aby na ulicach naszych miast pojawiło się więcej patroli policyjnych. Dziś jest ich za mało. Potrzeba więcej policjantów w terenie, na ulicach i osiedlach, a nie za biurkami w komisariatach.

„Jako radni Prawa i Sprawiedliwości będziemy wnioskować o znalezienie w budżecie miasta Krakowa środków na dodatkowe etaty policyjne. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa zostało zachwiane. Oczekujemy także od władz miasta rzetelnej informacji co zamierzają w związku z tym zrobić”.

Relację filmową z konferencji przygotował p. Stefan Budziaszek:


http://www.youtube.com/watch?v=BLzpxi6gOUw

miroslawborutaMirosław Boruta

Posłanka z Platformy Obywatelskiej myślała, że... słucha fragmentów programu Prawa i Sprawiedliwości. Wyśmiewała punkt za punktem, a to był program Platformy Obywatelskiej.

Początek wywiadu Roberta Mazurka to znakomita ilustracja postawy, prostackiej postawy, "posłów" i "posłanek" Platformy Obywatelskiej wobec środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Postawa ta zawiera się w słowach "potępić w czambuł".

Jeżeli Jarosław Kaczyński powie tak lub odwrotnie to... źle, jeżeli Tusk powie tak lub odwrotnie to... dobrze. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość zachowa się uczciwie to źle, jeśli Platforma Obywatelska zachowa się nieuczciwie to dobrze.

Świat prostaków jest światem prostackim, na szczęście odchodzi coraz bardziej do przeszłości. Z dnia na dzień jest obnażany i wyśmiewany. Platforma Obywatelska stacza się po równi pochyłej, nareszcie...

Linka do początku materiału prasowego:
http://www.rp.pl/artykul/365403,1014916-Pochodnie-przeciw-ludziom.html

miroslawborutaMirosław Boruta

Jak bowiem człowiek doskonale rozwinięty jest najpiękniejszym ze stworzeń, tak jest i najgorszym ze wszystkich, jeśli się wyłamie z prawa i sprawiedliwości (Arystoteles, Polityka, ks. 1, cz. 12). 

Poseł Przemysław Wipler zdradził i jak bywa w takim przypadku, szkoda poświęcać mu czas – poza niezbędnym minimum.

Tłumaczy się poseł Przemysław Wipler, że w Warszawie głosowano na niego "pomimo, iż był na liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości". Szkoda, że na niej był – kto go rekomendował? Przecież poseł Przemysław Wipler zabrał miejsce komuś, kto być może bardziej na nie zasługuje. Zabrał i nie chce oddać. Wstyd, wstyd i nic więcej.

A argument o jednomandatowych okręgach wyborczych i że Paweł Kukiz ma rację. To trzeba było być kandydatem „jednomandatowym” – „własnomandatowym”, a nie wchodzić na listę partyjną. Ktoś, kto jak poseł Przemysław Wipler nie dotrzymuje umów i łamie zasady, nie jest godzien zaufania a jego poglądy polityczne, jakie by nie były – są już niewiele warte.

Jak każdemu zdrajcy: „piętno ci na drogę”...

grzegorznieradkaGrzegorz Nieradka

Znów dobre wiadomości dla Polski, a zwłaszcza dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Mirosława Karapytę, któremu prokuratura postawiła siedem zarzutów korupcyjnych, na stanowisku marszałka województwa podkarpackiego zastąpi Władysław Ortyl z Prawa i Sprawiedliwości.

To dla wielu obserwatorów polskiego życia publicznego duże zaskoczenie, choć opozycja zapowiadała, że ma brakujące dwa mandaty by przejąć władzę w regionie. Natomiast zupełnie sprzeczne z zapewnieniami PiS i PR sygnały docierały ze strony sejmikowej koalicji PO-PSL-SLD, która  zapewniała, że żaden radny z tych trzech ugrupowań nie zagłosuje razem z PiS i Prawicą Rzeczypospolitej.

Ostatecznie kandydaturę Władysława Ortyla poparło 17 radnych, a kandydat zgłoszony przez rządzącą w sejmiku koalicję PO-PSL-SLD - Mariusz Kawa - dostał 15 głosów.

wladyslawortylNowy marszałek woj. podkarpackiego (fot. ortyl.senat.pl) ma 59 lat. Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. Do 1992 roku pracował w Ośrodku Badawczo Rozwojowym WSK Mielec. W latach 1998-2002 był wicemarszałkiem województwa podkarpackiego, a w latach 2005-07 wiceministrem rozwoju regionalnego. Od 2005 roku Ortyl jest senatorem a w obecnej kadencji szefem senackiej komisji obrony narodowej.

To kolejna porażka Platformy Obywatelskiej i kolejne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości na szczeblu lokalnym. Przypominamy, że wybory uzupełniające w Rybniku (uważanym za matecznik PO) z ogromną przewagą głosów wygrał Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości. Także mieszkańcy Elbląga powiedzieli „dość” Platformie Obywatelskiej. Czarne chmury zebrały się również nad głową prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, którą mieszkańcy stolicy chcą odwołać w referendum. A co z Krakowem? Jak długo jeszcze zamierza spać? Oby nie zaprzepaścił szansy i nie powtórzył scenariusza napisanego przed laty przez Wyspiańskiego.

miroslawborutaMirosław Boruta

26 maja pod hasłem „Brońmy rodziny!” ulicami Krakowa przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Jego uczestnicy manifestowali przywiązanie do rodziny, uniwersalnych kobiecych i męskich wartości oraz poszanowania życia każdej osoby od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

20130526marszWyruszyliśmy kilkanaście minut po 10:00 z Placu Jana Matejki, by ulicami: Basztową, Szpitalną, przez Mały Rynek, Sienną, Rynkiem Głównym, Bracką, Franciszkańską, Floriana Straszewskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego i  Aleją 3 Maja dojść do Parku im. Henryka Jordana, gdzie odbył się wspaniały piknik rodzinny. Wśród zaproszonych artystów byli m.in. Tadek Firma Solo, Arkadio, Kolah, a nawet YesKiezSirumem 😉 Przy tej okazji swoje budujące świadectwa przekazały nam  osoby zaangażowane w ruchy dla życia.

Mamy nadzieję, że w odróżnieniu od obecnego "rządu", Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego - ten następny - rząd Prawa i Sprawiedliwości, będzie wspierał polskie rodziny - nie zaś je propagandowo, medialnie i fizycznie prześladował, jak pokazuje to głośna w Krakowie sprawa państwa Bajkowskich.

Zgodnie z pragnieniem Organizatorów - byliśmy widoczni! Zapraszamy wobec tego do obejrzenia fotoreportaży, autorstwa pp. Zbigniewa Galickiego i Józefa Więcka:
https://picasaweb.google.com/ZbigniewGalicki/20130526_MarszDlaZyciaIRodzinyKrakow?authkey=Gv1sRgCPOM-ZSt48rzVA&feat=email
https://plus.google.com/u/0/photos/115233674866940385313/albums/5882304304332941457#photos/115233674866940385313/albums/5882304304332941457

miroslawborutaMirosław Boruta

25 maja 2013 roku przypadała 65-ta rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, oficera Wojska Polskiego, ochotnika do niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu, organizatora obozowego ruchu oporu, wielkiego polskiego bohatera i patrioty, zamordowanego w 1948 roku przez "komunistów".

SKrakowskie uroczystości ku czci rotmistrza Witolda Pileckiego rozpoczęły się o godz. 17:00 koncelebrowaną Mszą Świętą w Kościele Mariackim z udziałem O. Jerzego Pająka, duszpasterza środowisk kombatanckich i "Sybiraków" (fot. Mirosław Boruta). Uczestnicy marszu przeszli przez Rynek Główny, ul. Szewską, Podwale, Floriana Straszewskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Aleją 3 Maja do Parku im. dr. Henryka Jordana, gdzie znajduje się popiersie Rotmistrza. Nieśli biało-czerwone chorągiewki, transparenty i portrety Żołnierzy Wyklętych. Z przykrością należy zaznaczyć, że organizatorzy marszu: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Młodzież Wszechpolska nie wyrazili zgody na niesienie transparentów organizacyjnych.

SSylwetkę rotmistrza Witolda Pileckiego zaprezentował generał dywizji, dr Jerzy Biziewski,  honorowy patron uroczystości i dowódca 2. Korpusu Zmechanizowanego, a p. Małgorzata Janiec z krakowskiego środowiska "Wolności i Niezawisłości" odczytała wzruszający list córki rotmistrza, p. Zofii Pileckiej-Optułowicz. W liście znalazły się także słowa o tych, którzy nawet i dzisiaj chcą "zniweczyć Jego cześć i uznanie oraz chwalebne osiągnięcia narodu polskiego i jego ofiarnych synów. Współcześni spadkobiercy, powiązani z oprawcami więzami zdrady chcą teraz ten sens zniekształcić, oczernić i wyeliminować. Bądźmy razem przeciw nim" (fot. Mirosław Boruta).

SDyrektor krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Marek Lasota wyraził nadzieję, że już niedługo w wyniku poszukiwań Instytutu doczesne szczątki Witolda Pileckiego zostaną zidentyfikowane i odbędzie się Jego uroczysty pogrzeb. Na zakończenie główny organizator uroczystości przy popiersiu Rotmistrza, prezes Towarzystwa Parku im. Henryka Jordana, p. Kazimierz Cholewa, podziękował wszystkim uczestnikom i bardzo dobitnie zaapelował do rządzących o wspieranie inicjatyw patriotycznych (fot. Mirosław Boruta). Podczas uroczystości kapitan Jacek Nowak odczytał także przejmujący apel pamięci ku czci bohaterów Polski - Żołnierzy Niezłomnych, oddano także salwę honorową.

Pod popiersiem rotmistrza Witolda Pileckiego złożono wieńce i kwiaty, a wśród składających byli także posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Barbara Bubula, Andrzej Duda i Ryszard Terlecki oraz środowiska Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki (fot. poniżej, autorstwa p. Jacka Bednarczyka, przedstawia Klubowiczów podczas Marszu, za: wpolityce.pl) i Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

20130525mrp4

I jeszcze linka do fotoreportażu, autorstwa p. Józefa Więcka:
https://plus.google.com/photos/115233674866940385313/albums/5882033366956658353?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/115233674866940385313/albums/5882033366956658353?banner=pwa&gpsrc=pwrd1

Warto także, choć z  zupełnie innych względów, zapoznać się z artykułem dotyczącym mordercy rotmistrza Witolda Pileckiego - sierżanta "Urzędu Bezpieczeństwa", bowiem w historii tego zbrodniarza, znanego pod pseudonimem Piotr Śmietański jedno jest pewne. Nie poniósł żadnej kary za swe zbrodnie. Nikt go nie ścigał ani nie niepokoił:
http://www.w-sercu-polska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&catid=10:pamiec-walka-i-meczenstwo&id=4875:tajemnice-kata

miroslawborutaMirosław Boruta

Nowy podatek śmieciowy; okradanie nas wszystkich pod przykrywką słów "ekologiczne", "europejskie", "nowsze", "tańsze"; przejaw odpowiedzialności zbiorowej ("Szwadrony Śmieci") czy tylko (sic!) kolejny przekręt rządzących? Inaczej nie da się rozmawiać o śmieciach i przyjętych przez Radę Miasta (głównie radnych z Platformy Obywatelskiej) dokumentach.

W głosowaniu z 19 grudnia 2012 roku na temat „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (projektodawca Prezydent Miasta Krakowa), druk nr 1060 tylko jeden krakowski radny był przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu, wszyscy reprezentują Prawo i Sprawiedliwość. Wyniki głosowania można zobaczyć tutaj: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=29684&info=punkt&PSS_ID=9827

krzysztofdurekTym jedynym sprawiedliwym był nasz dzisiejszy Gość, p. Krzysztof Durek.

Czy rzeczywiście konieczne jest by ci, którzy będą sortować śmieci płacili za swój wysiłek podwójną cenę, a ci, którzy nie mają ochoty tego robić (przecież to „wolny kraj”) trzykrotną. Dla trzyosobowej rodziny stawki wzrastają z 27,54 zł do 53,50 zł lub 80 zł.

Komu i dlaczego mamy zapłacić rocznie 311,52 lub 629,52 złotych, kto skorzysta na naszych pieniądzach, kto zarobi wydzierając od biedoty by napełnić własne kabzy? Czy właściciele firm, „szczęśliwi zwycięzcy” przetargów?

P. Krzysztof Durek podał nam przykład małej miejscowości, Pacanowa. Tam stawki wynoszą odpowiednio (dla trzyosobowej rodziny) 9 zł i 30 zł. I nie wystarczy?

prawoisprawiedliwoscZebrani na spotkaniu zorganizowanym przez Komitet Dzielnicy III Prawa i Sprawiedliwości, a było nas w gościnnej sali kawiarni „Krakowiak” 50 osób, zastanawiali się co robić, jak reagować na tak jawne „przekręty”? Z pewnością warto się organizować i organizować protesty, warto działać choćby po to, by zmieniając skład Rady Dzielnicy i Rady Miasta nie dopuszczać do tak jawnych kpin ze zdrowego rozsądku i rachunku ekonomicznego. Dobrze, że ustawę (podstawę Regulaminu) Prawo i Sprawiedliwość  zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego, ale kiedy będzie wyrok i jaki? Polsko, a w tym szczególnie Polsko lokalna, ta najmniejsza także – czas na zmiany!

Kontakt z naszym Gościem, wg strony Rady Miasta Krakowa (stamtąd także fotografia): http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=29711

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja Prasowa

Zła wola, czy brak kompetencji doprowadziły do marnotrawstwa pieniędzy publicznych? – pytali podczas dzisiejszej konferencji posłowie Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Adamczyk i Andrzej Duda. Chodzi o plany budowy drogi Kraków - Pyrzowice, przebiegającej przez otulinę Ojcowskiego Parku Narodowego. Zarząd województwa małopolskiego zlecił prace planistyczne nie rozmawiając wcześniej ani z mieszkańcami, ani z władzami Parku. Na skutek społecznego protestu wycofuje się z projektu. Mieszkańcy nie wierzą jednak deklaracjom władz województwa.

W myśl projektu, który warszawskiej firmie ARUP (za ponad 300 tys. złotych.) zlecił marszałek województwa małopolskiego, droga Kraków-Olkusz-Pyrzowice, miała w swym zamyśle łączyć Kraków z Pyrzowicami, co mogło by być niekorzystne dla rozwoju krakowskiego lotniska w Balicach. Ponadto miała być także alternatywą dla drogi Kraków-Olkusz. W każdym wariancie projektu droga miała przechodzić przez tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Chodzi o Korzkiewski Park Kulturowy czy otulinę Ojcowskiego Parku Narodowego.

Przeciw budowie drogi Kraków-Pyrzowice głośno protestują mieszkańcy. Zarząd z nimi nie rozmawiał. Nie rozmawiał także z Ojcowskim Parkiem Narodowym, który na żadnym etapie nie był oficjalnie informowany o pracach nad projektem. Społeczeństwo lokalne dowiedziało się o rzekomych konsultacjach społecznych 3 miesiące po ich zaistnieniu. W grudniu 2012 jedynie wąskie grono wójtów zostało wezwane do wyrażenia swojej opinii. Wójtowie sprzeciwili się wszystkim proponowanym wariantom drogi.

Mieszkańcy zawiązali stowarzyszenie aby nie dopuścić do realizacji projektu. Sprzeciwili się, uważając, że tak absurdalny projekt nie może być brany pod uwagę ze względu na odwieczną ochronę terenów, przez które miała by iść droga. Zarząd województwa małopolskiego kilka dni temu uległ presji mieszkańców i zadeklarował wycofanie się z projektu. Mieszkańcy nie wierzą jednak rządzącym politykom. Twierdzą, że wielokrotnie nie dotrzymywali oni obietnic. Chcą w tej sprawie uchwały całego Sejmiku województwa małopolskiego.

Radni Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku przygotowali taka uchwałę. Niestety zarząd województwa nie zgodził się na wprowadzenie jej podczas dzisiejszej sesji Sejmiku. „Wobec sprzeciwu zarządu województwa, uchwałę zgłosimy na najbliższej Komisji Głównej” – deklarował Grzegorz Biedroń – przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPoseł Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę, że od lat istnieją plany modernizacji i rozbudowy do 4 pasów tzw. drogi olkuskiej DK-94, która posiada rezerwy terenowe, aby zwiększyć jej przepustowość. W tej sprawie jednak postępów nie widać. Forsuje się za to projekt godzący w tereny chronione. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury przestrzegł przed pogłoskami, które pojawiają się w kuluarach: „Pojawiły się pogłoski, że politycy realizowali ten bezmyślny projekt celem testowania, czy opinia społeczna, środowiska lokalne, samorządy, media sprzeciwią się, czy też nie, planom zagospodarowywania terenów chronionych. Czy ktoś, aby nie próbuje położyć swych łap na najbardziej atrakcyjnych terenach wokół Krakowa?” – pytał (fot. posłowie na Sejm: Andrzej Duda i Andrzej Adamczyk, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, a także radni Sejmiku: Grzegorz Biedroń, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Stanisław Rumian).

Obecny na konferencji poseł Andrzej Duda zwrócił uwagę na niegospodarność zarządu województwa małopolskiego. „Marszalek wydał kilkaset tysięcy złotych z pieniędzy publicznych na projekt, który nie mógł się powieść, ale był przeprowadzany w oparach swoistej „zmowy milczenia”. Województwo małopolskie ma ogromne długi i na wszystko brakuje pieniędzy, a tu lekka ręką wyrzuca się setki tysięcy złotych do kosza”.

„Żądamy od marszałka wytłumaczenia się z zasadności wydania kilkuset tysięcy złotych na projekt drogi, która nie powstanie. Pytamy o zasadność zlecania prac planistycznych zanim nie spytano mieszkańców, zanim nie przeprowadzono konsultacji społecznych. Przypominamy, że właśnie protest mieszkańców doprowadził do deklaracji wycofania się z planów budowy drogi.” – mówił radny Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Rumian.

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

3 maja 2013 roku, po Mszy Świętej w Archikatedrze Wawelskiej, wyruszył pochód z Wawelu pod Krzyż Narodowej Pamięci (Krzyż Katyński), gdzie złożono kwiaty, a następnie ul. Grodzką, przez Rynek Główny, ulicą Floriańską na Plac Matejki. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza przemawiali: poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Adamczyk, Krzysztof Bzdyl - ZKPN 1979-1989, przewodniczący Małopolskiej Solidarności Wojciech Grzeszek, Paweł Kukla - Liga Obrony Suwerenności, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Krakowie dr Mirosław Boruta i Marian Kowalski - Ruch Narodowy. Po raz pierwszy wojewoda Jerzy Miller, wzorem komunistów z lat okupacji sowieckiej w Polsce, zlikwidował uroczyste obchody Święta 3 Maja, zabraniając udziału w uroczystościach kompaniom reprezentacyjnym Wojska Polskiego, Policji i Straży Miejskiej.


http://www.youtube.com/watch?v=Tbdxh4c5vKs

Zapraszamy także do obejrzenia sześciu (!) fotoreportaży z uroczystości. Nadesłali je pp. Kazimierz Bartel, Zbigniew Galicki, Andrzej Kalinowski, Anna Loch, Andrzej Rychławski i Józef Więcek. Dziękujemy!
1) https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/3Maja2013kb
2) https://picasaweb.google.com/ZbigniewGalicki/20130503_WawelPlMatejki?authkey=Gv1sRgCIX5herErsiLdA&feat=email
3) https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/3Maja2013ak02
4) https://plus.google.com/photos/105406849451721147631/albums/5874048691000837425
5) https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/3Maja2013
6) https://plus.google.com/photos/112066440844181002256/albums/5873805573727679937?banner=pwa#photos/112066440844181002256/albums/5873805573727679937?banner=pwa

prawoisprawiedliwoscPrawo i Sprawiedliwość jest jednoznacznie przeciwne ubojowi rytualnemu w Polsce – oświadczył szef Klubu Parlamentarnego PiS poseł Mariusz Błaszczak. Rząd PO-PSL „cofa nas cywilizacyjnie”, proponując projekt umożliwiający taki ubój – akcentuje PiS.

- Uważamy, że miarą rozwoju naszej cywilizacji jest poszanowanie dla zwierząt. Sądzimy, że bałamutnym argumentem jest twierdzenie, że dzięki ubojowi rytualnemu może funkcjonować i rozwijać się przemysł rolno-spożywczy. Jeśli tak jest, zasadne staje się pytanie: co z produkcją żywności na rynek polski? Dlaczego tak duży jest import do naszego kraju mięsa pochodzącego z innych części Europy? W tym kontekście należy spojrzeć na jakość polskiej żywności – zaznaczył poseł Mariusz Błaszczak.

W tym kontekście poseł podkreśla, że „o sile polskiego przemysłu rolno-spożywczego nie powinny decydować interesy prominentnych polityków koalicji rządzącej, tylko nabywcy w naszym kraju – nabywcy żywności, którzy powinni mieć sposobność do tego, aby kupować zdrową żywność”.

- Produkowana w Polsce żywność zawsze odznaczała się wysoką jakością. To był nasz atut. Można by powiedzieć, że był. W związku z tym, że obecnie rządzący naszym krajem z tego atutu zrezygnowali – dodaje poseł Mariusz Błaszczak.

Europoseł PiS Janusz Wojciechowski przytoczył słowa Mahatmy Gandhiego, który mówił, że poziom rozwoju cywilizacji poznaje się m.in. po tym, jak traktuje ona zwierzęta.

- Tym projektem rząd PO-PSL cywilizacyjnie nas cofa. Mieliśmy w kraju długą batalię o to, żeby doprowadzić do uchylenia tego niekorzystnego rozwiązania z 2004 roku. Nielegalnego zresztą – jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Ubój rytualny – ten okrutny sposób zabijania zwierząt; zabijania ich w pełnej świadomości z długotrwałymi cierpieniami, męczarniami – niestety z takimi zjawiskami się łączy – dodał europoseł Janusz Wojciechowski.

Europoseł Wojciechowski przypomniał, że ubój rytualny jest zakazany przez ustawę o ochronę zwierząt, jak i przez prawo europejskie.

Za: http://www.radiomaryja.pl/informacje/pis-przeciwny-ubojowi-rytualnemu

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

Eksperci Prawa i Sprawiedliwości przygotowali program dla Małopolski. Program ten zostanie poddany konsultacjom społecznym. Chcemy w najbliższym czasie odwiedzić wszystkie powiaty w  Małopolsce. Będziemy rozmawiać z mieszkańcami regionu oraz samorządowcami – poinformowała poseł Beata Szydło, przewodnicząca PiS w Małopolsce.

Dziś podczas konferencji prasowej politycy PiS przedstawili „Założenia do programu dla Małopolski na lata 2014 -18”. Powstały one w oparciu o program wyborczy ugrupowania z 2010 r. Posłowie PiS mówili, że wiele postulatów zawartych w tamtym opracowaniu wciąż jest aktualnych. Niemniej jednak ze względu na:

- nowy okres programowania funduszy unijnych 2014-2020,
- kryzys, który na skutek tego co dzieje się w Europie, a także wobec nieudolnych rządów Platformy Obywatelskiej zaczyna Małopolsce mocno doskwierać,
- fakt że rząd szukając oszczędności spycha wiele swych zadań na samorządy nie kierując  za tym wystarczających środków

konieczna była jego nowelizacja, którą przygotowali eksperci wspólnie z samorządowcami i parlamentarzystami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZa najważniejsze bolączki Małopolski, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności, posłowie Prawa i Sprawiedliwości: (na fot. od lewej Andrzej Duda, Barbara Bubula, Beata Szydło, Edward Czesak i Andrzej Adamczyk) uznali kwestie walki z bezrobociem, polityki prorodzinnej oraz społecznej, służby zdrowia, a także edukacji i infrastruktury, które winny być fundamentem pod gospodarczy rozwój Regionu.

Chcemy do najbliższym czasie pojawić się w każdym z powiatów Małopolski, celem dyskusji z mieszkańcami oraz samorządowcami nad naszym programem. Chcemy, aby był on wspólnym programem, powstałym w duchu dialogu i zrozumienia. Nie chcemy jak obecna władza, zamykać się w biurach i gabinetach, odgradzać od ludzi barierkami i ochroniarzami – mówiła wiceprezes PiS.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 kwietnia w Nowym Sączu. Kolejne 26 kwietnia w Wolbromiu. W spotkaniach uczestniczyć będą połowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości z Małopolski, samorządowcy oraz eksperci.

I jeszcze wypowiedzi pp. posłów:

Małopolska jest pod tym względem inwestycji infrastrukturalnych traktowana przez Warszawę po macoszemu. W trakcie wyborów politycy PO obiecują wiele (choćby urosła już do rangi symbolu niespełnionych obietnic krakowska droga S7 będąca również północną obwodnicą miasta). Po wyborach o swych deklaracjach zapominają. Co więcej rząd traktuje Małopolskę jak dojna krowę. Wyprzedaje spółki działające na terenie Województwa (uzdrowiska, PKL) aby znaleźć pieniądze na pokrycie długów których narobił swą nieodpowiedzialną polityką (poseł Andrzej Adamczyk).

Mówi się głośno o możliwości organizacji Igrzysk zimowych w Krakowie i Zakopanym. Wspieramy tą inicjatywę. Niestety obawiamy się, ze jest kolejny zabieg PR, gdyż za nią nie idą żadne decyzje, co do rozbudowy Małopolskiej infrastruktury (poseł Edward Czesak).

Odpowiedzialna polityka prorodzinna nie jest tylko obowiązkiem władz centralnych. Jednym z najważniejszych zadań Samorządu Województwa jest organizacja polityki społecznej tu, w regionie. W naszym przekonaniu w Małopolsce nie jest ona dobrze realizowana. Polityka prorodzinna, w ramach kompetencji jakie posiadają władze Małopolski (szczególnie Zarząd Województwa Małopolskiego) naszym zdaniem jest ospała i nieskuteczna. Dlatego chcemy jej poświęcić szczególne znaczenie (poseł Barbara Bubula).

Małopolska jest regionem, w którym najszybciej w Polsce rośnie bezrobocie. Ponad połowa wszystkich bezrobotnych to ludzie młodzi, poniżej 34 roku życia. To skandal! Stolicą Małopolski jest przecież akademicki Kraków! Nowoczesna edukacja jest jednym z fundamentów, na których winna opierać się budowa pozycji konkurencyjnej naszego regionu. Wspieranie rozwoju strategicznie ważnych dla państwa polskiego ośrodków akademickich i naukowych jest jednym z naszych głównych postulatów (poseł Andrzej Duda).