Przeskocz do treści

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

Radni Prawa i Sprawiedliwości zapobiegli próbie likwidacji kilku krakowskich szkół przez koalicję prezydenta Jacka Majchrowskiego i Platformy Obywatelskiej. Zapraszam Państwa na relację z konferencji prasowej.


• https://www.youtube.com/watch?v=zZGxeNGq3Ps

miroslawborutaMirosław Boruta

O godz. 17:30 w Archikatedrze Wawelskiej odprawiona została uroczysta, koncelebrowana Msza Święta, po przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza, w intencji Polskich Ofiar rosyjskiej zbrodni w Katyniu, śp. Lecha i Marii Kaczyńskich oraz Wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej, poprzedzona spotkaniem modlitewnym przy sarkofagu śp. Pary Prezydenckiej. Mszę Świętą zamówił Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

20150410zg1Po Mszy Świętej odbyło się przejście pod Krzyż Narodowej Pamięci – Krzyż Katyński (fot. p. Zbigniew Galicki), zapalenie 96 białych i czerwonych zniczy, modlitwa za Ofiary Tragedii Smoleńskiej i słowo przy Krzyżu. Do setek zgromadzonych na Pl. Ojca Adama Studzińskiego osób przemówili: ksiądz Krzysztof Cebula, pp. prof. Andrzej Nowak i Paweł Kurtyka oraz ksiądz dr hab. Henryk Majkrzak. Apel Klubów Gazety Polskiej odczytał ich prezes, p. Ryszard Kapuściński, a „Dekalog Polaka” Zofii Kossak-Szczuckiej powtórzył z nami p. Stanisław Markowski.

20150410zg2Wcześniej, kwiaty złożyły delegacje: krakowskich radnych miejskich z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej w Nowej Hucie i Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki (fot. p. Zbigniew Galicki). Organizatorem uroczystości – we współpracy ze Związkiem Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 – był Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotoreportażu, autorstwa p. Zbigniewa Galickiego:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=ZbigniewGalicki&target=ALBUM&id=6136442101289723297&authkey=Gv1sRgCJvavdajw6__hgE&feat=email

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

20 stycznia 2015 roku w biurze Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Łobzowskiej 35 miała miejsce konferencja prasowa z udziałem radnych Rady Miasta Krakowa z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pp. Wojciecha Kolarskiego i Włodzimierza Pietrusa.


• https://www.youtube.com/watch?v=2xe8-et9B9A

krakowniezaleznymkInformacja własna

Znamy już oficjalną listę nowych radnych Prawa i Sprawiedliwości w naszym Mieście. To: pp. Aleksandra Chrabąszcz, Barbara Nowak, Małgorzata Popławska, Agata Tatara, Michał Drewnicki, Krzysztof Durek, Jan Franczyk, Mirosław Gilarski, Józef Jałocha, Adam Kalita, Ryszard Kapuściński, Mariusz Kękuś, Wojciech Kolarski, Bolesław Kosior, Marek Lasota, Włodzimierz Pietrus, Józef Pilch, Edward Porębski i Arkady Rzegocki. Będą tworzyli najliczniejszy, dziewiętnastoosobowy Klub w Radzie Miasta Krakowa. Gratulujemy 😉

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

9 września 2014 roku, podczas konferencji prasowej radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa zapoznali dziennikarzy z problemami, które pokonać musi Miasto w związku z przygotowaniami do Światowego Dnia Młodzieży. Odbędą się one w 2016 roku w Krakowie. Z inicjatywy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, we czwartek, 11 września odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta z udziałem prezydenta Jacka Majchrowskiego.


• https://www.youtube.com/watch?v=_49gYW1VhmI

krakowniezaleznymkInformacja własna

W niedzielę, 31 sierpnia 2014 roku Region Małopolski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zaprosił członków i sympatyków „Solidarności”, Krakowian i Gości naszego Miasta na obchody 34-tej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

20140831nszzRozpoczęły się one koncelebrowaną Mszą Świętą w Bazylice Mariackiej. Następnie uczestnicy przeszli pod Krzyż Katyński na pl. Ojca Adama Studzińskiego, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Przemówienie do zgromadzonych wygłosił przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, p. Wojciech Grzeszek. W drodze towarzyszyły nam małopolskie poczty sztandarowe „Solidarności” kół i zakładów pracy oraz Sanktuaryjna Orkiestra Dęta z Tuchowa dyrygowana przez p. Piotra Kucharzyka (fot. p. Mirosław Boruta).

Związkowcom towarzyszyli krakowscy radni Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, "Solidarności 80", Komitetu Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu, Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki, Narodowej Wolnej Polski i Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia „komórkowego” fotoreportażu, którego autorem jest p. Mirosław Boruta oraz relacji filmowej, przygotowanej przez p. Stefana Budziaszka:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/31Sierpnia2014mb


• https://www.youtube.com/watch?v=x36UT7ZCgQM

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa, podczas konferencji prasowej 8 lipca 2014 roku, przedstawił dwa projekty uchwał. Pierwszy, dotyczy spraw mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kraków (od wielu lat polityka mieszkaniowa stoi na krawędzi zapaści), a w drugim radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwolnienia z funkcji dyrektorów odpowiednio: Narodowego Teatru Starego p. Jana Klaty oraz Teatru Nowego p. Piotra Siekluckiego.


• https://www.youtube.com/watch?v=UmAjHHGZpsk

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

Chcemy aby zarządy w krakowskich spółkach miejskich były wybierane w uczciwych konkursach, a nie w zaciszu pełnych cygarowego dymu politycznych gabinetach – mówiła podczas konferencji Barbara Nowak. Radna Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziała, że podczas jutrzejszej sesji rady miasta zgłosi interpelację, w której zwróci się z pytaniem do prezydenta Krakowa jakimi kieruje się kryteriami nominując prezesów w stworzonych niedawno spółkach miejskich.

Chodzi o spółki: tzw. Parkingową oraz „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Do tej pory Radni Miasta Krakowa, którzy powołali ww. spółki nie wiedzą kto będzie nimi zarządzał.

W kuluarach natomiast aż huczy. W mediach pojawiło się wiele spekulacji. Wszystkie sprowadzają się do jednego mianownika. O wyborze decydować będzie w pierwszej kolejności legitymacja partyjna Platformy Obywatelskiej, w drugiej być może kompetencje. Na giełdzie nazwisk pojawiają się przede wszystkim osoby związane z PO.

Jest to prawdopodobnie efekt „porozumienia na rzecz Krakowa” jakie zawarł prezydent Jacek Majchrowski z Platformą Obywatelską. Na pytanie jaki charakter będzie miała współpraca między PO a Majchrowskim w mieście poseł Raś powiedział, że jedynie na płaszczyźnie merytorycznej. Kilka miesięcy temu media wiele mówiły o tzw. „krakowskiej liście jedenastu”. Miał to być spis nazwisk działaczy lub byłych działaczy Platformy Obywatelskiej jaki został po zawarciu porozumienia dostarczony przez PO Jackowi Majchrowskiemu do zatrudnienia na stanowiskach zarządczych w miejskich spółkach. Lista okazała się prawdziwa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Dziś obserwujemy ciąg dalszy tego gorszącego procederu. O wyborze decyduje przede wszystkim legitymacja partyjna PO, a są przecież w mieście fachowcy, którzy nie należą do PO. Musimy uwolnić stanowiska kierownicze w mieście, zamykane dziś przez korporację pod nazwą Platforma Obywatelska. Jest to w dobrze rozumianym interesie publicznym.” – mówiła poseł Barbara Bubula.

Warto dodać, że szefowie spółek miejskich średnio miesięcznie zarabiają po ok. 20 tys. zł.
 
Ponad 2 mln osób pozostaje na bezrobociu. 2 mln wyjechało za chlebem na emigrację i nie ma zamiaru wracać. Wielu nieobjętych statystykami bezrobotnych pozostaje w tzw. „szarej strefie”. Wielu pracuje na umowach śmieciowych. Ponad 50% wszystkich bezrobotnych w Małopolsce to ludzie poniżej 35 roku życia.
 
Żadne z tych zjawisk nie dotyczy działaczy PO. W 2013 r. Puls Biznesu ujawnił tzw. listę wstydu, która zawierała zestawienie działaczy PO, ich rodzin oraz znajomych, zatrudnionych na wysokich stanowiskach w spółkach skarbu państwa oraz agencjach rządowych. Ostatnie wydarzenia w Krakowie mogą świadczyć, że PO z publikacji tej nie wyciągnęła żadnych wniosków.

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa
 
Prawo i Sprawiedliwość zwróciło się do radnych miasta Krakowa z apelem o poparcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Krakowa dotyczącymi udziału stolicy Małopolski w staraniach o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Uchwała głosowana będzie na sesji rady miasta w najbliższą środę.

Poseł Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę, że w krajach gdzie przeprowadzano podobne przedsięwzięcia kolejność działań była następująca – najpierw konsultacje społeczne potem, jeśli by pojawiły  się sprzeciwy – referendum, a dopiero na końcu, jeżeli mieszkańcy w referendum wypowiedzą się za organizacją odpowiedni wniosek o organizację imprezy. Taką drogę przechodziły kraje i regiony w Europie, które organizowały, zamierzały się ubiegać lub nie zdecydowały na zgłoszenie swojej kandydatury. Poseł za przykład podał Monachium i Bawarię oraz Oslo i Norwegię.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Mieszkańcy naszego miasta maja prawo poznać najpierw twarde fakty związane z kosztami organizacji Igrzysk Zimowych. Na razie poruszamy się bowiem jedynie w obszarze niesprecyzowanych idei PR oraz deklaracji bez pokrycia. Najpierw fakty, potem PR” – mówił wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Autor projektu konsultacji dotyczących udziału Krakowa w staraniach o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich – krakowski radny Adam Kalita – chce aby powstała specjalna strona internetowa gdzie krakowianie będą mogli powziąć konieczne informacje na temat szans i zagrożeń wynikłych z organizacji Igrzysk oraz wyrazić swoje zdanie. Konsultacje społeczne miały by objąć także cykl spotkań urzędników miejskich z mieszkańcami poszczególnych dzielnic oraz organizacjami pozarządowymi. Okres trwania konsultacji to 3 miesiące.

Uczestnicy konferencji zwrócili się do radnych miasta Krakowa o poparcie uchwały. Jeżeli radni, w szczególności mający większość w Radzie Miasta – radni PO, chcą zgłosić poprawki do naszej uchwały – jesteśmy jak najbardziej otwarci na dyskusję. Tu chodzi o przyszłość miasta i jego mieszkańców. Mają oni prawo poznać podstawowe fakty by świadomie powziąć decyzję – powiedział Adam Kalita.

Andrzej Adamczyk wytknął rządowi, że mówiąc o organizacji Igrzysk do tej pory niewiele robi aby inwestować w konieczną infrastrukturę w Małopolsce. "Z obecną nie mamy czego szukać konkurując z takimi potentatami jak choćby Oslo w Norwegii". Co więcej, można powiedzieć, że rząd na Małopolsce oszczędza. Nie przewidziano budowy żadnej koniecznej obwodnicy (Kraków, Tarnów, Zabierzów, Dąbrowa inne), trwa ciągłe zamieszanie przy budowie autostrady A4, nie ma w regionie właściwego połączenia północ - południe, w najbliższym czasie nie powstanie Beskidzka Drga Integracyjna, nie zostanie także udrożniona popularna Zakopianka. Nie możemy liczyć na budowę linii kolejowej Kraków – Nowy Sącz. Wszystko decyzjami rządu. Ponadto ważne małopolskie przedsiębiorstwa jak choćby Polskie Koleje Linowe w Zakopanem są z powodów dziury budżetowej Tuska i Rostowskiego przez rząd wyprzedawane.

miroslawborutaMirosław Boruta

Zdjęcia w tekście p. Zbigniew Galicki.

13 grudnia 2013 roku Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” zaprosił Krakowian do Bazyliki Mariackiej w Krakowie i uczestnictwa we wspólnej modlitwie w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego w 32. rocznicę jego wprowadzenia.

20131213s1Po Mszy Świętej, której ozdobą była wspaniała homilia księdza Władysława Palmowskiego (konia z rzędem temu, kto odgadnie dlaczego tacy księża zsyłani są do wiejskich parafii a w stolicy diecezji roi się od kazań tak mdłych, że trzeba naprawdę mieć wielką wiarę by wytrwać - no, chyba, że jest to rodzaj próby - tylko po co?)... zebrani, w towarzystwie orkiestry górniczej, wyruszyli Drogą Królewską pod Krzyż Narodowej Pamięci (Krzyż Katyński), gdzie odczytane zostały okolicznościowe listy, złożono kwiaty i zapalono znicze.

20131213s3Przejściu towarzyszyły "solidarnościowe" pieśni z lat osiemdziesiątych oraz współczesne hasła niezgody na panujący obecnie, antypolski i antypracowniczy system rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Oprócz delegacji związkowych z Krakowa, Bochni, Libiąża, Tarnowa i Wieliczki, wraz z nami szli m.in.: senator Bogdan Pęk i kilku krakowskich radnych, reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość oraz członkowie obydwóch Krakowskich Klubów Gazety Polskiej: im. Janusza Kurtyki i w Nowej Hucie.

20131213s4Nie zabrakło również przedstawicieli Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, kombatantów, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, uczniów Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły, Konfederatów Polski Niepodległej oraz imponującej grupy młodzieży z Brygady Małopolskiej Obozu Radykalno-Narodowego.

Kraków, 4 grudnia 2013 roku

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa będzie głosował przeciw projektowi uchwały - druk nr 1561 - budżet Miasta Krakowa na rok 2014. Przedstawiony przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego projekt budżetu jest nie do zaakceptowania przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Budżet zawiera zbyt optymistyczne dane dotyczące planowanych dochodów (w porównaniu z rokiem 2013 wzrost o 7,5%); dotyczy to dochodów z tytułu podatku PIT i CIT jak i z podatków lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomości, od środków transportu, czy innych opłat obciążających rodzinne budżety mieszkańców Krakowa. Projektodawca zakłada, że wpływy z podatków będą większe niż w roku 2013 mając świadomość, że ich wysokość zależy bezpośrednio od koniunktury gospodarczej, a inne opłaty od planowanych podwyżek, na które Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie wyraża zgody.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa zaniepokojony jest także planowanymi (na jakiej podstawie?), wyższymi, ponad to co planowano, dochodami sięgającymi 10% budżetu. W sferze planowanych wydatków  Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę na następujące, niepokojące oznaki braku oszczędzenia, przy równoczesnym obniżeniu wydatków na ważne sfery życia mieszkańców Krakowa:

- zmniejszenie wydatków na oświatę i wychowanie, kulturę oraz działalność sportową,
- spadek wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
- ograniczenie wydatków na cele mieszkaniowe,
- brak środków na cele mieszkaniowe dla najuboższych mieszkańców Krakowa,
- brak środków na opiekę przedszkolną w tym realizowanie budowy nowych przedszkoli,
- brak środków na budowę nowych ośrodków opieki społecznej,
- nieuzasadniony wzrost kosztów na zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi; wzrost o około 30% rocznie,
- zmniejszenie środków na obiekty służby zdrowia,
- ograniczenie wydatków na ścieżki rowerowe.

Jednocześnie w budżecie Miasta Krakowa znajdujemy po stronie wydatków pozycje co do których Klub Prawa i Sprawiedliwości nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, takich jak:

- flagowe przedsięwzięcie Klubu PO, czyli Centrum Rugby – 5,5 mln,
- Spółka Kraków - Nowa Huta Przyszłości SA - 1 mln,
- Krakowskie Biuro Festiwalowe - 21 mln,
- Krakowska Scena Variete  - ponad 17 mln,
- wydatki związane z niekończącą się inwestycją  na stadionie Wisły - ponad 3 mln,
- wydatki związane z planowanymi w Krakowie Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi - 3 mln,
- zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - 40 mln.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości mając na uwadze powyższe przykłady zagłosuje przeciw projektowi budżetu na rok 2014.

Bolesław Kosior, przewodniczący Klubu
Ryszard Kapuściński, rzecznik prasowy

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

24 października 2013 roku w biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa radnych Miasta Krakowa, którzy znaleźli odpowiedź na nurtujące pytanie: gdzie koalicja Platformy Obywatelskiej i prezydenta Jacka Majchrowskiego znalazła 2 miliony 400 tysięcy złotych? Odpowiedź odsłania prawdziwe intencje rządzącej w Krakowie koalicji.


http://www.youtube.com/watch?v=h13hne7WJ_U

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

Z zakazaną piosenką i śpiewem, 10 września 2013 roku przeszła ulicami Krakowa manifestacja, zorganizowana przez Związek Konfederatów Polski Niepodległej, wspierana przez Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki, a zakończona wiecem na Rynku Głównym przy pomniku Adama Mickiewicza. O celowym i świadomym niszczeniu polskiej gospodarki, służby zdrowia, szkolnictwa i oświaty przez koalicyjny rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił w swoim wystąpieniu członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, p. Jacek Smagowicz. Następnie przemawiali: Krzysztof Bzdyl - przewodniczący Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89, dr Mirosław Boruta - przewodniczący Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki i Adam Kalita - krakowski radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wystąpiła także znana krakowska aktorka, p. Sława Bednarczyk.


http://www.youtube.com/watch?v=zu7PCsLtgvE

Zapraszamy też do obejrzenia zdjęć, autorstwa p. Elżbiety Serafin:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/10Wrzesnia2013es3
oraz relacji z poprzedniej manifestacji (10 sierpnia 2013 r.):
https://www.krakowniezalezny.pl/jak-platforma-obywatelska-niszczy-i-likwiduje-polske

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

9 września 2013 roku w biurze Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. dr. Andrzeja Dudy i krakowskich radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pod hasłem: "Brońmy Krakowian - Zero tolerancji dla przestępców". Konferencja poświęcona była bandyckim napadom do których doszło w ostatnich dziesięciu dniach na ulicach Krakowa, gdzie od ciosów nożem zginęło dwóch młodych ludzi.


http://www.youtube.com/watch?v=L0xOXBEEh88

miroslawborutaMirosław Boruta

Krakowski Park im. dr. Henryka Jordana i prowadzone przez p. Kazimierza Cholewę Towarzystwo Parku stały się dzisiaj (1 września 2013 roku) centrum polskiego patriotyzmu. W 74-tą rocznicę haniebnej napaści Niemców na Polskę odsłonięto tam i poświęcono kolejny z pomników Wielkich Polaków, tym razem był to pomnik generała Stanisława Sosabowskiego. Uroczystość patriotyczna przebiegła pod patronatem honorowym krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza i biskupa polowego Wojska Polskiego - Józefa Guzdka.

SPo sygnale syren, które rozbrzmiały w samo południe odprawiona została Msza Święta w intencji Polaków poległych i pomordowanych przez Niemców i Rosjan w czasie II Wojny Światowej, a wspaniałą homilię wygłosił ksiądz Władysław Palmowski, kapelan "Solidarności". Po niej odbyło się wspomniane odsłonięcie i poświęcenie pomnika generała Stanisława Sosabowskiego oraz część artystyczna w wykonaniu artystów Opery Krakowskiej – pp. Bożeny Zawiślak i Franciszka Makucha oraz p. Wojciecha Habeli i pokaz Szwadronu Ułanów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod dowództwem rtm. H. Bugajskiego.

SCieszy liczny (pomimo pogody) udział Krakowian i Gości Naszego Miasta, udział Wojska Polskiego z liczną generalicją, pocztów sztandarowych, pań: Krystyny Kwiatkowskiej i Zuzanny Kurtyki, posła Andrzeja Dudy z Prawa i Sprawiedliwości, związkowców "Solidarności" z przewodniczącym, p. Piotrem Dudą i przewodniczącym Zarządu Regionu Małopolska, p. Wojciechem Grzeszkiem, krakowskich radnych z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki, Klubu Gazety Polskiej z Essen (Republika Federalna Niemiec), Ligi Obrony Suwerenności, Małopolskich Patriotów, Wiślackich Patriotów oraz Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989 i wielu, wielu innych.

Zapraszamy do obejrzenia „komórkowego” fotoreportażu:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/1Wrzesnia2013
oraz albumu fotografii z uroczystości, autorstwa pp. Tomasza Kowalczyka:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/1Wrzesnia2013tk

Kraków, 14 czerwca 2013 r.

prawoisprawiedliwoscKlub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa

Oświadczenie prasowe Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa odnoszące się do efektów rządów koalicji PO i Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w polityce edukacyjnej w Krakowie

Efekty rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w polityce edukacyjnej:

- Likwidacja stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach
- Ograniczenie oferty zajęć edukacyjnych w Młodzieżowych Domach Kultury poprzez poważne zmniejszenie środków finansowych w ich budżetach
- Oszczędnościowa polityka w edukacji przedszkolnej całkowicie nieadekwatna do potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców
- Likwidacja trzech szkół, zwolnienie 917 etatów pedagogicznych, 896 etatów pracowników administracji i obsługi
- Wyprowadzenie szkół z 10 budynków, które nadal są w większości utrzymywane przez Miasto
- Wykazana kwota „oszczędności” za rok 2012, to 80,8 mln

Stan permanentnego chaosu i niepokoju w placówkach oświatowych związany z niepewnością, co do przyszłości każdej ze szkół, na skutek braku jakichkolwiek kryteriów likwidacji. Typowanie do likwidacji oprócz szkół masowych również integracyjnych i specjalnych.

Program Prawa i Sprawiedliwości naprawy stanu edukacji w Mieście Krakowie dotyczy głownie zagadnień:

- Przeprowadzenie audytu wszystkich placówek oświatowych, tak w zakresie stanu bazy lokalowej jak i wyposażenia.
- Określenie potrzeb na podstawie wyników audytu i systematyczne wprowadzanie koniecznych zmian na rzecz poprawy funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
- Odbudowa szkolnictwa zawodowego w Krakowie.
- Przywrócenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych w dotychczasowej formie.
- Zapewnienie podstawowej opieki medycznej i stomatologicznej w szkołach (program profilaktyki prozdrowotnej.
- Profilaktyka zachowań bezpiecznych uczniów.
- Zwiększenie środków finansowych na funkcjonowanie Młodzieżowych Domów Kultury - zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie talentów i umiejętności.
- Dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach.
- Dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów, obozów naukowych i integracyjnych.
- Monitorowanie zmian demograficznych w celu zabezpieczenia potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej i edukacji szkolnej.

Ryszard Kapuściński, Rzecznik Prasowy Klubu
Bolesław Kosior, Przewodniczący Klubu

rezolucjadlahistorii25 kwietnia 2012 roku, kolejne głosowanie w Radzie Miasta Krakowa i kolejny wstyd dla Miasta. Kraków przeciwko rezolucji w obronie historii. Bez historii, bez tożsamości narodowej lewacy hodują nowego człowieka, wyrobnika na usługach…

Tekst rezolucji znajdą Państwo na ilustracji obok.

A kto: radni Platformy Obywatelskiej: Małgorzata Bassara, Janusz Chwajoł, Jerzy Fedorowicz, Grażyna Fijałkowska, Andrzej Hawranek, Marek Hohenauer, Małgorzata Jantos, Dominik Jaśkowiec, Bogusław Kośmider, Teodozja Maliszewska, Katarzyna Pabian, Robert Pajdo, Sławomir Ptaszkiewicz, Bogusław Smok, Grzegorz Stawowy, Paweł Ścigalski, Paweł Węgrzyn, Andżelika Wojciechowska, Wojciech Wojtowicz i Jerzy Woźniakiewicz.

Platforma Obywatelska rządzi a Krakowianom wstyd.

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa w związku z chaosem i niepewnością panującymi na rynku usług medycznych po uchwaleniu ustawy refundacyjnej

prawoisprawiedliwoscRadni Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miasta Krakowa wyrażają swoje zaniepokojenie przedłużającym się stanem niepewności w zakresie realizowania konstytucyjnie zagwarantowanej ochrony zdrowia. Protesty środowisk lekarskich i farmaceutycznych wyrażają – w naszej opinii – słuszne ich zastrzeżenia zarówno co do zapisów zawartych w ustawie jak i formy ich przyjęcia, a także kształtu listy refundacyjnej z pominięciem rzetelnych konsultacji jakie powinny poprzedzić  przyjęcie tak wrażliwych społecznie przepisów.

Radni PiS RMK zwracają uwagę, że istniejąca sytuacji w znacznym stopniu utrudnia mieszkańcom naszego miasta jak i wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej dostęp do leczenia i leków. Sytuacja taka stoi w jaskrawej sprzeczności z zapisem art. 68 pkt.2 i 3 Konstytucji RP.

W związku z powyższym, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Krakowian jak i wszystkich Polaków, złożyliśmy projekt rezolucji Rady Miasta Krakowa. Jej intencją jest zachęcenie organów państwa odpowiedzialnych za proces legislacyjny do powrotu do rzetelnych konsultacji ze środowiskami lekarskimi, farmaceutycznym i stowarzyszeniami pacjentów jeszcze przed przyjęciem rozwiązań, które będą skutkować dla każdego obywatela i w długim czasie.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Rady Miasta Krakowa

Tekst i video przygotowane przez krakowską, lokalną telewizję można obejrzeć tutaj:
http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/spoleczne/rezolucja-pis-w-sprawie-refundacji-lekow/6315695

Kraków, 25.01.2012 r.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa odbył spotkanie z dyrektorami likwidowanych Młodzieżowych Domów Kultury oraz dwa spotkania z p. wiceprezydent Anną Okońską Walkowicz. Materiał który otrzymaliśmy od p. Prezydent oraz materiał, który został wypracowany przez radnych posłużył naszym ekspertom do przeprowadzenia analizy stanu MDK-ów po proponowanej ich likwidacji i przekształcenia w instytucje kultury.

Z materiału wynika, że w 2012r. Gmina Kraków do przeprowadzenia tej operacji przekształcenia musi dopłacić około 2 mln zł. Prawdą jest też, że oszczędności mogą w roku 2013 wynosić 12 mln zł.

Pani Wiceprezydent oświadczyła na spotkaniu z naszym Klubem, że po zmianie MDK-ów w instytucje kultury Gmina Kraków zaproponuje im dotację w wysokości 50% obecnej dotacji. Według nas aby MDK-i utrzymały obecny standard tak w zakresie ilości dzieci jak i poziomu zajęć Gmina Kraków powinna ich dofinansować na poziomie 80%. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dyrektorzy tych jednostek muszą zmienić system zarządzania i zdobyć pozostałe 20%.

Zasięgnęliśmy również informacji u Pana Ministra Andrzeja Zdrojewskiego na temat dofinansowania przez Ministerstwo. Oświadczenie Ministra było dla nas czytelne, że po przekształceniu MDK-ów w jednostki kultury i wyjścia tych podmiotów z edukacji – subwencji (dotychczasowego dofinansowania) nie otrzymają.

Gdy przekształcimy MDK-i w jednostki kultury, zachowując 50% dotacji gminnej, bez dotacji państwowych, nie będzie tak, że część dzieci znajdzie się na ulicy zamiast na zajęciach w MDK-u. Nasuwa się pytanie, czy nam Polakom to się opłaci?

W raporcie Banku Światowego jest zawarty kierunek, aby dzieci kształcić w takim zakresie na jaki stać ich rodziców. Można z tego wywnioskować, że jest to element liberalnej polityki która idzie w kierunku takim, że biedniejsze dzieci będą gorzej wykształcone co wiąże się z małymi, a prawdopodobnie z żadnymi szansami zajęcia miejsc w elitach społecznych.

Dziś rozmawiamy o tym czy radni miasta Krakowa tak samo zapatrują się na tą sprawę jak eksperci Banku Światowego, czy też chodzi nam o dobro wszystkich dzieci i krakowian.

Klub Prawa I Sprawiedliwości uważa, że najważniejsze jest inwestowanie w dzieci i młodzież i dlatego sprzeciwiamy się likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury.

Bolesław Kosior – przewodniczący Klubu

I jeszcze linka do rozmowy przewodniczących dwóch największych klubów w Radzie Miasta:
http://www.tvp.pl/krakow/publicystyka/tematy-dnia/wideo/krakowscy-radni-o-reformach-w-domach-kultury-25-i-2012/6304278

Rezolucja

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie dyskryminacji Telewizji Trwam przy przydzielaniu koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne

Rada Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa składa protest przeciwko odmowie Fundacji Lux Veritatis, właścicielowi Telewizji Trwam, rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą naziemną, w sposób cyfrowy.

Rada Miasta Krakowa podejmując interwencję w tej sprawie oczekuje przyznania Telewizji Trwam należnego miejsca na tak zwanym multipleksie.

Pozytywna decyzja w tej sprawie wpisze się w polskie tradycje wolności, pluralizmu i demokracji w naszej Ojczyźnie.

 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości:

- Krzysztof Durek
- Adam Kalita
- Ryszard Kapuściński
- Bolesław Kosior
- Barbara Nowak
- Włodzimierz Pietrus
- Józef Pilch
- Edward Porębski
- Stanisław Rachwał
- Marcin Szymański

druk560glosy1Jak dowiaduje się Kraków Niezależny, krakowski radny Prawa i Sprawiedliwości, p. Bolesław Kosior, zgłosił wniosek o głosowanie za odesłaniem druku nr 560 do projektodawcy.

Druk dotyczy likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 z ul. Św. Stanisława oraz szkół wchodzących w jego skład.

Czy radni skorzystali z możliwości obrony dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Wystarczy zajrzeć do protokołu sesji i porównać go z wypowiedziami w mediach, na spotkaniach i sesji Rady Miasta.

A obok (strona pierwsza protokołu) i poniżej (dokończenie) wyniki głosowania:druk560glosy2

prawoisprawiedliwoscKlub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa pragnie zaznaczyć, że w przedstawionym przez Pana Prezydenta projekcie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 znajdują się propozycje które zdaniem naszego Klubu nie służą mieszkańcom i dobru Krakowa .

Do głównych zagrożeń projektu należy:

1. Zadłużenie miasta.

Przed nami jest apogeum kryzysu finansowego i dlatego uważamy, że należy iść w kierunku zmniejszenia zadłużenia miasta oraz szukania oszczędności w innych miejscach niż w kieszeniach mieszkańców Krakowa.

2. Polityka mieszkaniowa miasta

Pomimo zaangażowania się krakowskich radnych w sprawę realizacji programu mieszkalnictwa którego przykładem jest „okrągły stół mieszkaniowy” Prezydent nie traktuje pozyskiwanie mieszkań jako główne zadanie miasta. Uważamy, że jest to jedno z głównych i podstawowych obowiązków samorządu. W Krakowie liczba oczekujących na mieszkania osiąga 3 tys., a Gmina Kraków pozyskuje rocznie ok. 300 mieszkań, czyli niecałe 10%.

 Przy takiej polityce duża liczba osób znajdzie się na ulicach Krakowa jako bezdomni.

3. Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego i studium dla Krakowa.

Nie uporządkowanie tej sprawy prowadzi do sytuacji anarchii w przestrzeni krakowskiej i zahamowanie właściwego rozwoju miasta.

4. Rozwiązanie paraliżu komunikacyjnego w Krakowie.

Sprawę narastającego paraliżu komunikacyjnego w Krakowie czyli tzw. „zakorkowania miasta” uważamy za podstawową sprawę do rozwiązania. Uważamy, że powinna się odbyć debata na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa, na której Prezydent przedstawi projekt konstruktywnego planu rozwiązania jednego z największych obecnie problemów Krakowa. Już teraz stawiam tę sprawę jak wniosek naszego Klubu.

5. Inwestycje w oświacie

Twierdzenie, że oświata i edukacja są priorytetem przy jednoczesnym działaniu w kierunku pozbycia się szkół samorządowych i Młodzieżowych Domów Kultury poprzez próby ich likwidacji uważamy za działania szkodliwe.

6. Kultura, promocja Krakowa

Po analizie budżetu miasta Krakowa dotyczącym kultury nasuwa się pytanie, czy miasto Kraków zamierza utrzymać nazwę „Kulturalnej Stolicy Polski”. Obniżenie środków finansowych głównie na tzw. „małą kulturę” jest działaniem złym i w dłuższej perspektywie szkodliwym dla Krakowa i jej mieszkańców. Zdecydowanie sprzeciwiamy się KaBeeFizacji rodzimej kultury.

7. Wyprzedaż majątku.

Jesteśmy za szeroko pojętym uwłaszczeniem mieszkańców Krakowa, np. sprzedażą mieszkań z bonifikatą. Jesteśmy przeciwni wyprzedaży majątku miasta, a przede wszystkim pozbywaniu się udziału w spółkach miejskich, np. Klubu Sportowego „Cracovia”.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zrezygnował z poprawek do projektu budżetu ponieważ uważamy, że to Prezydent odpowiada za budżet 2012 r. Ponadto  wypracowany przez nadzwyczajną Komisję ds. reformy finansów miasta (w której pracowali przedstawiciele wszystkich kubów RMK) materiał obniżający o połowę tzw. „dziurę budżetową” w myśl wcześniejszych ustaleń nie uzyskał poparcia członków Klubu Platformy Obywatelskiej.

W tej sprawie przedstawiciele naszego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyli votum separatum.

Obecnie Kub Platformy Obywatelskiej wprowadza poprawki na kwotę około 70 mln. złotych,  co daje Prezydentowi Krakowa możliwość zrzucenia odpowiedzialności za tegoroczny budżet na RMK. Taki sposób postępowania, w sytuacji kiedy nie znamy jeszcze wielkości subwencji jakie otrzyma Kraków z budżetu państwa, uważamy za szkodliwy dla Krakowa i jego mieszkańców.

Nie wyrażamy zgody, żeby koszty obecnego zadłużenia Krakowa w największym stopniu ponosili  mieszkańcy Krakowa.

Mając powyższe na uwadze oświadczam, że Klub Radnych PiS Rady Miasta Krakowa nie poprze przedstawionego projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012.

Bolesław Kosior
Przewodniczący
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości RMK

Kraków, 03.01.2012 r.

KLUB RADNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI RADY MIASTA KRAKOWA

Informacja dla mediów

Uwagi do budżetu – edukacja

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwia się likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury oraz szkół.  Likwidacja  szkół , których liczba uczniów wynosi ponad  70  jest niezgodna z prawem, zapisami Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami.

Poprawki  PO do budżetu – edukacja

1. Odebranie przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom, liceom i zasadniczym szkołom zawodowym kwoty 4 600 000 zł. z wydatków bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych, przy równoczesnym planie  termomodernizacji  budynków  11 szkół wycenionej na  13 970 595 zł.

2. W budżetach szkół i przedszkoli tzw. „rzeczówka” jest niedoszacowana. Zniesione zostało dofinansowanie do wyjazdów śródrocznych dla uczniów, nie ma pieniędzy na zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań itp. Niedoszacowana  „rzeczówka”,  która w ubiegłym roku wystarczyła przedszkolom zaledwie na miesiąc do dwóch miesięcy, a szkołom na  zapłatę zobowiązań, najwyżej trzech do pięciu miesięcy,  wygląda w tym roku podobnie. Mimo takiego stanu biedy budżetowej Klub PO proponuje w poprawce do budżetu realizację pomysłu termomodernizacji  dla  11 szkół, wytypowanych bez planu, bez kryteriów, w kwocie 13 970 595 zł.  

W Krakowie Wydział Edukacji przygotował przed laty listę szkół do „termomodernizacji”. Ten plan był realizowany do 2006 roku, potem z powodu braków finansowych,  został zarzucony. Szkoły wskazane przez  Klub PO w poprawce nie są placówkami ujętymi wg kolejności w tej liście rankingowej. Rodzi się zatem pytanie – jakimi przesłankami kierowali się Radni Klubu PO typując konkretne szkoły do kosztownej termomodernizacji i czy aby na pewno te szkoły, spośród placówek krakowskich, najbardziej tego typu remont wymagają.  A może to tylko partykularne interesy radnych przesądziły o takim typowaniu?

3. Odebrane zostają środki z budżetu Zespołu Ekonomiki Oświaty  na działalność podstawową,  wydatki rzeczowe i działalność dodatkową w wysokości  5 600 000 zł.

Pytanie:  Jak można bez reformy strukturalnej zmniejszyć budżet ZEO o  1/3 środków?

W obronie Młodzieżowych Domów Kultury wystąpił krakowski Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości z oficjalnym oświadczeniem, w którym czytamy: „Radni Klubu PiS stanowczo sprzeciwiają się likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury…”

Radni Prawa i Sprawiedliwości w swoim wystąpieniu uzasadniają potrzebę istnienia tych placówek, służących dobru ogólnemu. Ze względu na całościową i wnikliwą analizę tego uzasadnienia zamieszczamy ten dokument w całości pod linką:

https://www.krakowniezalezny.pl/klub-radnych-prawa-i-sprawiedliwosci-w-sprawie-proby-likwidacji-mdk-ow

Kraków, 29.11.2011 r.

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie próby likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury

Informacja o Działalności Młodzieżowych Domów Kultury w Krakowie

W Krakowie jest 11 placówek wychowania pozaszkolnego, które są jednostkami miejskimi finansowanymi z budżetu Miasta Krakowa. Są to placówki oświatowe działające w oparciu o Ustawę o systemie oświaty oraz Kartę Nauczyciela .

Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w wieku od 3- 20 lat.

We wszystkich tego typu placówkach tygodniowo w formach stałych (zajęciach które odbywają się od 2 – 4 godzin w okresie od września do czerwca) bierze udział około 17.000 osób.

Formy stałe w MDK  to przede wszystkim edukacja  artystyczna: taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna, filmowa, fotograficzna. Placówki wychowania pozaszkolnego prowadzą również naukę języków obcych, zajęcia sportowe (judo, karate, narciarstwo, gimnastyka korekcyjna, modelarstwo, szachy ), edukację historyczną i obywatelską , zajęcia techniczne i  informatyczne.

Oprócz zajęć w formach stałych prowadzona jest edukacja w formach tzw. okazjonalnych i okresowych,  w której uczestniczy rocznie ponad 200.000 osób . Formy okresowe to przede wszystkim organizacja Akcji Lato i Zima w mieście – dla dzieci pozostających w Krakowie w czasie ferii i wakacji, organizacja warsztatów z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej, projekty edukacji obywatelskiej i historycznej, cykle oświatowe dla szkół, konkursy, koncerty, imprezy plenerowe oraz formy wyjazdowe – warsztaty artystyczne, obozy turystyczne, sportowe, naukowe i  rehabilitacyjne  dla dzieci niepełnosprawnych oraz wymiany międzynarodowe. Placówki realizują projekty unijne,  organizują kursy i warsztaty  w ramach Programu „Młodzież w Działaniu” oraz prowadzą punkty konsultacyjne na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego, przyjmują zagranicznych wolontariuszy. Stanowią również  zaplecze edukacyjne dla krakowskich zajęć okazjonalnych i nie sposób je w tym krótkim materiale umieścić.

Ważnym elementem działalności tych placówek jest ich różnorodność i specyfika – wynikająca z miejsca, w którym działają (centrum miasta lub dzielnice peryferyjne) posiadanej bazy, tradycji. Najważniejsze jest jednak to, że są dostępne dla dzieci i młodzieży – bez względu na sytuację finansową rodziny.

Koszt prowadzenia przez Gminę Kraków tych placówek to 25 mln rocznie, z czego    5 mln stanowi subwencja oświatowa. Pieniądze włożone w pracę MDK-ów, to nie strata, lecz wyjątkowo korzystna inwestycja, bo dotyczy  młodych mieszkańców Krakowa. Organizując im wolny czas, rozwijając ich zainteresowania uczy się jak można pożytecznie spędzać czas.

Propozycja reorganizacji działalności MDK –ów przedstawiona przez Z-ce Prezydenta d.s. edukacji A. Okońską-Walkowicz zmierza do likwidacji placówek i przekształcenia ich w placówki niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenia lub fundacje z  dotacją na uczestnika form stałych ok. 57 zł miesięcznie. Obecnie koszt uczestnika zajęć w MDK wynosi średnio ok. 150  zł . Dotacja w/w nie dotyczy uczestników okazjonalnych.

Konsekwencją takich propozycji będzie przerzucenie kosztów funkcjonowania edukacji pozaszkolnej na barki rodziców, którzy będą musieli zapłacić  wysokie czesne za zajęcia. To z kolei spowoduje, że dla dzieci z rodzin uboższych, wielodzietnych staną się one niedostępne. Jaki będzie ich los? Prawdopodobieństwo zwiększenia zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży, którym zabraknie ciekawych form spędzania wolnego czasu jest bardzo duże.

Zaskakujące jest to, że Kraków- miasto kultury i edukacji  chce się pozbyć wszystkich swoich placówek edukacji pozaszkolnej, co w skali kraju jest ewenementem.

Nic więc dziwnego, że taka propozycja spotyka się z oporem ze strony środowiska MDK – ów krakowskich – dyrektorów, pracowników, a przede wszystkim rodziców, na których chce się przerzucić koszty tzw.  reorganizacji edukacji pozaszkolnej.

 Radni Klubu PiS stanowczo sprzeciwiają się likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury i pozbawieniu ogromnej liczby dzieci bardzo szerokiej oferty rozwijających ich zajęć.

 KLUB RADNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI RADY MIASTA KRAKOWA