Przeskocz do treści

dav(2019) Surrogate motherhood from the perspective of sociology and cultural anthropology (in:) Fundamental legal problems of surrogate motherhood. Global perspective, ed. Piotr Mostowik, The Institute of Justice, Warsaw 2019, s. 133-161.

(2019) Ciąża zastępcza. Perspektywa antropologii kulturowej i socjologii (w:) Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. Perspektywa krajowa, red. Piotr Mostowik, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, s. 97-107.

(2018) praca recenzowana: Polska emigracja polityczna 1939-1990. Stan badań / pod redakcją Sławomira Łukasiewicza, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, ss. 600 / Studia Sociologica 2018, z. 10, vol. 1, s. 221-225.

(2017) prace recenzowane: Najnowsze publikacje o Polakach i ich potomkach w Kazachstanie: Natalia Rykowska, Polacy w Kazachstanie jako środowisko wychowawcze, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 243; Wołanie ze stepów. 80-ta rocznica deportacji Polaków z Ukrainy Sowieckiej na stepy Kazachstanu 1936-2016, redakcja: Piotr Hlebowicz, Natalia Rykowska, Aleksandra Ślusarek, Kraków 2016, s. 184 / Studia Sociologica 2017, z. 9, vol. 1, s. 174-177.

(2017) Mirosław Boruta / Nazwisko jako fundament tożsamości poza Ojczyzną. Gruzińska gałąź Poniatowskich, Kraków 2017, ss. 229.

(2016) Mirosław Boruta / Czy powstanie Ministerstwo Polaków za Granicą? / Polskość jest przywilejem. Antologia publicystyki patriotycznej, red. Leszek Sosnowski, Jolanta Sosnowska, Adam Sosnowski, Kraków 2016, s. 100-103.

(2016) Mirosław Boruta / praca recenzowana: Crimes of Globalization. New Directions in Critical Criminology / Dawn L. Rothe, David O. Friedrichs. – London, 2015 / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica 2016, z. 9, vol. 2, s. 261-262.

(2016) Mirosław Boruta / Czy powstanie Ministerstwo Polaków za Granicą? / Wiara, Patriotyzm i Sztuka. - 2016, nr 5, s. 74-75.

(2016) Mirosław Boruta / Jak trudno rozmawiać... (Wokół Ziem Straconych i Ziem Odzyskanych) / Śląski Kurier Wnet. - 2016 (15 kwietnia), nr 22, s. 2.

(2016) Mirosław Boruta / Propaganda jako socjologia. Dziwny przypadek prof. Ireneusza Krzemińskiego / Wiara, Patriotyzm i Sztuka. - 2016, nr 2, s. 50.

(2015) Mirosław Boruta, Adam Bujak, Waldemar Chrostowski, Janusz Kawecki, Halina Łabonarska, Andrzej Nowak / Niech katolicki, katolicki znaczy! / Wiara, Patriotyzm i Sztuka. - 2015, nr 11, s. 78-79.

(2015) Mirosław Boruta, Adam Gliksman / Tytuł: Razem zwyciężymy / O nadchodzących wyborach parlamentarnych rozmawiamy z socjologiem i publicystą, dr. Mirosławem Borutą, członkiem "Solidarności", a zarazem krakowskim kandydatem do Sejmu z listy PiS / Rozmawiał Adam Gliksman / Serwis Informacyjny Solidarność Małopolska, nr 12, październik 2015, s. 8-9.

(2015) Mirosław Boruta / Ku czci kapitana Teofila Rosoła, polskiej Ofiary rosyjskiej zbrodni / Nie zapomnij. Pro memoria - Dla pamięci, nr 4/2015, s. 12.

(2015) Mirosław Boruta, Marcin Austyn / Tytuł: Mapa smoleńskich ulic / z dr. Mirosławem Borutą, socjologiem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, rozmawia Marcin Austyn / Nasz Dziennik. - 2015, nr 83, s. 8.

(2014) Mirosław Boruta, Jolanta Lenard / Tytuł: Papież Franciszek, spoglądając na Polaków z kart tej książki, mówi wyraźnie: "Powstań Polsko" / z dr. Mirosławem Borutą rozmawiała Jolanta Lenard / Wiara, Patriotyzm i Sztuka. - 2014, nr 4, s. 60-62.

(2014) Mirosław Boruta / Tytuł: "Polskie Orły" w Morawicy / Serwis Informacyjny Solidarność Małopolska, nr 10-11, wrzesień 2014, s. 6-7.

(2014) Mirosław Boruta, Kajetan Rajski / Tytuł: Okrągły Stół - historia prawdziwa / z Mirosławem Borutą rozmawia Kajetan Rajski / Droga. - 2014, nr 15-16, s. 14-15.

(2014) Mirosław Boruta, Marcin Austyn / Tytuł: Przetrącone obeliski / z dr. Mirosławem Borutą, socjologiem z krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, rozmawia Marcin Austyn / Nasz Dziennik. - 2014, nr 258, s. 4.

(2014) Mirosław Boruta / Wartości rodzinne w kontekście tożsamości (w:) Wartości w rodzinie i społeczeństwie, redakcja naukowa Tadeusz Sakowicz, Krzysztof Gąsior, Kielce 2014, s. 177-181.

(2014) Mirosław Boruta / praca recenzowana: Franciszek: prawdziwa historia życia / Agnieszka Gracz, Adam Sosnowski. - Kraków, 2014 / Ateneum Kapłańskie / Opis fizyczny: 2014, T. 163, z. 2, s. 395-399.

(2014) Leszek Sosnowski, Mirosław Boruta / Tytuł: Pięknie zawzięty na Polskę / z dr. Mirosławem Borutą rozmawiał Leszek Sosnowski / Wiara, Patriotyzm i Sztuka. - 2014, nr 10, s. 10-12.

(2014) Mirosław Boruta, Marcin Austyn / Tytuł: Placet na drugi krzyżyk / z dr. Mirosławem Borutą, socjologiem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, rozmawia Marcin Austyn / Nasz Dziennik. - 2014, nr 278, s. 12.

* * *

(w druku): Historia obecności Polaków na Wschodzie w kontekście wyzwań współczesności (tom pokonferencyjny "Perspektywy jedności Polaków i Polonii w przeddzień 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę", Łódź 2017).

(w druku): Wielki Terror w sowieckiej Gruzji 1937-1938. Represje wobec Polaków, seria: Polacy w Gruzji - Gruzini w Polsce, tom I, wybór i redakcja naukowa Dawid Alawerdaszwili, Eliso Kukhalaszwili, Wladimer Luarsabiszwili, Stanisław Koller, Marcin Majewski, Omar Tuszuraszwili, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa - Tbilisi 2016, ss. 408, il. (recenzja w: Przegląd Wschodni 2018, nr 3).

(w druku): Jerzy Smolicz, uczony w świecie wartości (tom ofiarowany Aleksandrowi Szumańskiemu w osiemdziesięciopięciolecie urodzin, Kraków 2018).

stefankaszaStefan Kasza

Ksiądz Józef Joniec. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w drodze na uroczystości katyńskie. Uroczystosci pogrzebowe Ojca Józefa Jońca, pijara odbyły się 20 kwietnia 2010 roku. Materiały użyte w tym filmie niechaj będą dla Niego podziękowaniem.


https://www.youtube.com/watch?v=ww8BdieS91o

Marek Morawski

13 kwietnia 2010

Panie Prezydencie, Ojczyzna wzywa
Osierocony Naród płacze!
Kto się za Polską, za nami ujmie?
Jesteśmy w rozpaczy.

kwiecien2010bp1Twoją dewizą – Bóg, honor, Ojczyzna.
Dla Ciebie polskość to nie czcze słowo.
Historia, tradycja – narodu ostoją.
Trzeba ich bronić sercem i głową.

Nie srebro, złoto, działki, nadania,
Wartością Twoją moralności siła.
Ojczyzna – służba, miłość – rodzina.
To był Twój oręż, niewzruszona bryła.

Naród nie ogłuchł, nie utracił wzroku,
Mądrą wrażliwość z serc swych wyrywa,
Lekceważony, otumaniony,
lecz prawda zawsze na wierzch wypływa.

kwiecien2010bp2Obłuda wrogów, kłamstwa, oszczerstwa,
Każde plugastwo – cel uświęca środki.
Zniszczyć człowieka, pozbawić godności,
Jak niegdyś, jak wprzódy – moralne blotki.

Umilkły karły podłej nienawiści –
już nie wypada, to niebezpieczne.
Pękła jak bańka propagandy szmira.
Teraz wrogowie występują grzecznie.

Jesteśmy silni, jakże nas wielu,
Choć w bitwie padłeś, nie poniosłeś klęski.
Z Tobą nasz Lechu, Prezydencie Polski,
Twój obraz Polski jest zwycięski.

* Wiersza nie udało się umieścić na łamach żadnego dziennika czy periodyku. Rzeczpospolita umieściła go w swej internetowej Księdze kondolencyjnej, ale ocenzurowała – pominęła przedostatnią zwrotkę, która przecież nie zawiera nieprawdy. Zawiera to, co właśnie same media ujawniły. W jakim my żyjemy kraju? Czy to jest wolność, suwerenność?

(Od Redakcji): Tekst śp. p. Marka Morawskiego przygotował do druku p. Andrzej Ossowski, a fotografie nadesłała p. Beata Podolska, dziękujemy.